Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakalářiCílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.


Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ a přiložené dohody.


Garantem oboru je prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

33 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

27 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Obhajoba písemné práce

  3. Obhajoba písemné práce

  4. Obhajoba písemné práce

    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 15 stranách. Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.Dokument ke stáhnutĂ­  Příklady témat bakalářských prací

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře.


 


1. Jazykověda/Literární věda


2. Vědy o kultuře


3. Interkulturní komunikace


4. Geopolitická historie


5. Společenské vědy


6. Ekonomické vědy


 


Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ200

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

5

JMBZ201

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

3

JMBZ202

ExternĂ­ odkaz Praktikum/Praktický projekt/Praxe

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

0/4

KZ

20

JMBZ231

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

Zk

5

JMBZ270

ExternĂ­ odkaz Bachelor Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Zk

10

JMBZ280

ExternĂ­ odkaz TSC M 10 Aufbaumodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

13

JMBZ281

ExternĂ­ odkaz TSC M 11 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Z

20

Celkový počet kreditů: 33
Povinně volitelné předměty - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ207

ExternĂ­ odkaz Deutsch I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ208

ExternĂ­ odkaz Deutsch II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ209

ExternĂ­ odkaz Deutsch III.

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

KZ

6

JMBZ210

ExternĂ­ odkaz Deutsch IV.

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

6

JMBZ211

ExternĂ­ odkaz Čeština I.

ExternĂ­ odkaz Maidlová ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ212

ExternĂ­ odkaz Čeština II.

ExternĂ­ odkaz Maidlová ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ271

ExternĂ­ odkaz TSC M 01 Basismodul Tschechische Sprache

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMBZ272

ExternĂ­ odkaz TSC M 02 Basismodul Tschechische Sprache II

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

Minimální počet kreditů: 24

Poznámka:

Menší rozsah u předmětu Deutsch I-IV zohledňuje již předcházející potvrzení znalosti německého jazyka u českých studentů v rámci přijímacího řízení (viz Požadavky na přijímací řízení).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ213

ExternĂ­ odkaz Úvod do jazykovědy

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/2

KZ

6

JMBZ214

ExternĂ­ odkaz Čeština a němčina v kontrastu

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ215

ExternĂ­ odkaz Jazyky v kontaktu

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

6

JMBZ221

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I.

ExternĂ­ odkaz Svobodová

ZS

2/2

Z

2

JMBZ222

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II.

ExternĂ­ odkaz Svobodová

LS

2/2

KZ

4

JMBZ223

ExternĂ­ odkaz Česká literatura I.

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

2/2

Z

2

JMBZ224

ExternĂ­ odkaz Česká literatura II.

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

2/2

Zk

5

JMBZ261

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Mohn

ZS/LS

0/2

Z

3

JMBZ262

ExternĂ­ odkaz Fonetika

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMBZ263

ExternĂ­ odkaz Fonologie

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMBZ267

ExternĂ­ odkaz Současná německá literatura

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

2/0

Zk

4

JMBZ268

ExternĂ­ odkaz Německá literatura I.

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

2/2

Zk

4

JMBZ269

ExternĂ­ odkaz Německá literatura II.

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

2/0

Zk

4

JMBZ278

ExternĂ­ odkaz TSC M 04 Basismodul Tschechische Sprachwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Heinz

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ279

ExternĂ­ odkaz TSC M 05 Basismodul Tschechische Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Koschmal

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMMZ098

ExternĂ­ odkaz Zur Literatur und Kultur der Nachkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Cepl-Kaufmann

ZS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ228

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I.

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMBZ229

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II.

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Filipová ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/2

KZ

4

JMBZ230

ExternĂ­ odkaz Německé dějiny

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/2

Zk

8

JMBZ264

ExternĂ­ odkaz Seminar zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ273

ExternĂ­ odkaz TSC M 06 Basismodul Tschechische Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Interkulturní komunikace:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ232

ExternĂ­ odkaz Psychologie interkulturního jednání

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

7

JMBZ233

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace a jazykový managment

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/1

Zk

7

JMBZ234

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

8

JMBZ266

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

0/2

Zk

4

JMBZ274

ExternĂ­ odkaz IKS M 01 Interkulturelle Kommunikation

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMMZ097

ExternĂ­ odkaz Start in die Moderne. Spielfilme und Dokumentation.

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 14
Povinně volitelné předměty - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ237

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I.

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

KZ

4

JMBZ238

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II.

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

4

JMBZ239

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Křenek

LS

1/1

KZ

4

JMBZ241

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

4

JMBZ275

ExternĂ­ odkaz IKS M 20 Geschichte, Geographie, Politik im Internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ243

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I.

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Z

3

JMBZ244

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II.

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

5

JMBZ245

ExternĂ­ odkaz Evropské právo I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

KZ

7

JMBZ246

ExternĂ­ odkaz Evropské právo II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

7

JMBZ247

ExternĂ­ odkaz Úvod do českého práva I.+II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

7

JMBZ248

ExternĂ­ odkaz Hospodářské vztahy se střední Evropou

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/0

Zk

7

JMBZ250

ExternĂ­ odkaz Transformace k tržnímu hospodářství

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

7

JMBZ251

ExternĂ­ odkaz Světové hospodářské dějiny

ExternĂ­ odkaz Půlpán

ZS

4/0

Zk

6

JMBZ264

ExternĂ­ odkaz Seminar zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ276

ExternĂ­ odkaz IKS M 21 Gesellschaft, Wirtschaft, Recht im internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko 1989-2006

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Zk

5

JMB227

ExternĂ­ odkaz Integrace NMZ do Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

2/0

KZ

4

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti -Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ251

ExternĂ­ odkaz Světové hospodářské dějiny

ExternĂ­ odkaz Půlpán

ZS

4/0

Zk

6

JMBZ253

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

3

JMBZ254

ExternĂ­ odkaz Economic Policy I.

ExternĂ­ odkaz Dlouhý

ZS

2/0

Z

3

JMBZ255

ExternĂ­ odkaz České hospodářské dějiny

ExternĂ­ odkaz Půlpán

LS

4/0

Zk

6

JMBZ257

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/2

Zk

8

JMBZ258

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/2

Zk

8

JMBZ259

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/2

Zk

8

JMBZ260

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/2

Zk

8

JMBZ265

ExternĂ­ odkaz Economic Policy II.

ExternĂ­ odkaz Dlouhý

LS

2/0

Zk

6

JMBZ277

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Wirtschaftswissenschaften I für DTS

ExternĂ­ odkaz Möller

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ282

ExternĂ­ odkaz TSC M 12 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Z

18

JMB198

ExternĂ­ odkaz Geostrategic Importance of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Pick

ZS

2/0

KZ

4

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ258

Mikroekonomie II.

JMBZ257
JMB198

Geostrategic Importance of Central Europe
JMMZ058


Poznámka 1:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Poznámka 2: Předměty označené jako nevyučované si studenti zpravidla mohou zapsat v průběhu svého pobytu na Universität Regensburg (kromě předmětu JMBZ252).

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.prosinec 2023 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.12 2023 00:51, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz