Fakulta sociálních věd UK
Univerzita třetího věku
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Univerzita třetího věku


Kurzy v akademickém roce 2009/2010Garant U3V:

PhDr. Josef Maršík, CSc.

tel : 224 491 549

Podávání přihlášek:

Jana Bohuslavová

tel : 222 112 254 Mail 


UK Fakulta sociálních věd, U3V Smetanovo nábř. 6, 116 01 Praha 1Výše úhrady za studium:

dvousemestrální kurz : 450,- Kč

jednosemestrální kurz: 300,- Kč


maturita se nevyžaduje, max. 15 - 50 studujících (podle typu kurzu)Institut komunikačních studií a žurnalistiky:


Filmový seminářNázev kurzu:Filmový seminářGarant kurzu:Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.Délka studia:2 semestryObsahové zaměření:Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového dílaZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:recenze filmovuPočet účastníků:max.  30Dějiny českého filmuNázev kurzu:Dějiny českého filmuGarant kurzu:PhDr. Petr Bednařík, PhD.Délka studia:1 semestrObsahové zaměření:Obsahové zaměření: Kurz seznámí posluchače s dějinami českého filmu. V rámci semestru se zaměří na určité období vývoje naší kinematografie. Tehdejší filmovou tvorbu zařadí do politického, společenského a kulturního kontextu. Přednáška bude doplňována ukázkami z filmuZahájení kurzu:únor 2010Termín podání přihlášek:do 30.11.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškách, závěrečný testPočet účastníků:cca  30Počítačový kurzNázev kurzu:Počítačový kurz - OBSAZENGarant kurzu:Dušan May, Lukáš Randa Délka studia:1 semestrObsahové zaměření:Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se základní dovednosti při práci s počítačem v prostředí MS Windows, pracovat s textovým editorem a internetemZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:závěrečný testPočet účastníků:max. 15
Institut mezinárodních studií:


Velké osobnosti světového malířstvíNázev kurzu:Velké osobnosti světového malířství - OBSAZENGarant kurzu:PhDr. Anita Pelánová, PhD.Délka studia:1 semestrObsahové zaměření:Soubor komparativních přednášek o významných malířských osobnostech 19. a 20. stol., které podstatným způsobem ovlivnili slohové proměny moderního umění. Z formální a obsahové analýzy reprezentativních děl těchto malířů vyplynou příklady paradigmatického řešení tzv. krize zobrazováníZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškách, písemný referátPočet účastníků:20-30   
Institut sociologických studií:Národy a nacionalismusNázev kurzu:Národy a nacionalismusGarant kurzu:prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.Obsahové zaměření:Dějiny antropologické zájmu o nacionalismus (1960-2000), teorie kulturních a etnických skupin – antropologická perspektiva. Národy, kmeny a menšiny v toku času. Charakteristické znaky (a symboly) národa, kmene a kulturní skupiny. Příklady nacionalistických konstrukcí ve Střední Evropě (české, slovenské, polské), v Západní Evropě (skotské, welšské a baskické) a ve Spojených státech před rokem 1989 – realita a představyZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškáchPočet účastníků:20-30Sociální struktura české společnostiNázev kurzu:Sociální struktura české společnostiGarant kurzu:Doc. Milan Tuček, CSc.Obsahové zaměření:uskuteční se zhruba 13 přednášek, obsah jednotlivých přednášek – viz přiložený ExternĂ­ odkaz  sylabusDélka studia:2 semestryZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškách, závěrečný testPočet účastníků:cca 30

Institut sociologických studií – Katedra veřejné a sociální politiky:


Zdravotní politikaNázev kurzu:Zdravotní politikaGarant kurzu:MUDr. Petr Háva, CSc.Obsahové zaměření:Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc, determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický procesZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškáchPočet účastníků:cca 20
Institut ekonomických studií:Ekonomie rodinyNázev kurzu:Ekonomie rodinyGarant kurzu:Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.Obsahové zaměření:Rodina jako aktér na trhu pozdní modernity: pod pokušeními a tlaky trhu, v rostoucí závislosti na státu. Populační ekonomie a demografická imploze. Ekonomie a štěstí: životní cyklus. Ideální typy „neideálních“ politik na podporu rodiny. Investování „na stáří“ vs. investice „do dětí“. Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná. Ekonomie, peníze a úděl člověkaDélka studia:1 semestrZahájení kurzu:říjen 2009Termín podání přihlášek:do 30.6.2009Způsob a kontrola studia:účast na přednáškách, závěrečný testPočet účastníků:cca 30


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:38

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz