Fakulta sociálních věd UK
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
 

Pokyny a nařízení týkající se studia

Odkaz v rámci webu Opatření děkana č. 5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech

dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.



Odkaz v rámci webu Opatření děkana č. 4/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech

dle čl. 14 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.



Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.leden 2016 19:38

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 15.11 2017 14:03, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz