Fakulta sociálních věd UK
Harmonogram
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Harmonogram akademického roku 2009/2010
Akademický rok začíná 29.9. 2009 a končí 28. 9. 2010. Zahájení výuky se kryje se za­čát­kem akademického roku. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.. Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!
PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2008/2009 a příprava akademického roku 2009/2010)

1. 9. až 25. 9. 2009

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

31.8. až 4. 9. 2009

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

7. 9. 2009

Zkouškové období pro LS 2008/2009 (pokračování)

1. 9. až 18. 9. 2009

(od 14. do 18. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)


Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia, kontrola studijních povinností

21., 22., 23., 24., 25., 9. 2009

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kontrola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na www UK FSV)

14. a 15. 9. 2009

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia

14. 10 .2009


Náhradní termín zápisu studentů do doktorského studia

5. 10. 2009

Imatrikulace

13. 10. 2009

Promoce absolventů magisterského studia

14. a 15. 9. 2009

Státní zkoušky doktorského studia

21.9.2009 až 25.9.2009

ZIMNÍ SEMESTR 2009/2010

29. 9. 2008 až 19. 2. 2010

Zahájení výuky v ZS

29.9. 2009

(dny od 29. 9. do 2. 10. lze využít pro organizaci úvodních soustředění a kurzů)


Výuka

29. 9. 2009 až 18. 12. 2009

4.1.2010 až 8.1.2010

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

25.9. od 10,00 hod.

až 9. 10.2009 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

21., 22. a 23. 10. 2009

Děkanské volno

16.11.2009

Vánoční prázdniny

21. 12. 2009 až 3. 1. 2010

Odevzdání bakalářských diplomových prací a přihlášek k SZK

8. 1. 2010

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

22. 1. 2010

Odevzdání magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK

15. 1. 2010

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

29. 1. 2010

Odevzdání tezí magisterských diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci ZS 2010/2011)

5. 2. 2010

Hodnocení výuky studenty za ZS 2009/2010

v týdnech od 7.12. 2009 do 8. 1. 2010

Zkouškové období

11. 1. 2010 až 19. 2. 2010

Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek

22. 2. až 5.3. 2010

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 25. 1. 2010

Magisterské studium

v týdnu od 1. 2. 2010

Doktorské studium

25.1.2010 až 6.2.2010

Odevzdání rigorózních prací

do 14. 9. 2009

Rigorózní zkoušky

od 19. 10. do 30. 10. 2009

LETNÍ SEMESTR 2009/2010

22. 2. 2010 až 4. 7. 2010

Zahájení výuky v LS

22. 2. 2010

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

19.2. od 10,00 hod

až 5. 3.2010 do 14,00 hod

Výuka

22.2. 2010 až 21. 5. 2010

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 25.3.2010

magisterské 24.3.2010

Děkanské volno

2. 4. 2010

a 30. 4. 2010

Rektorský den

12. 5. 2010

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK

21. 5. 2010

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i ma­­gisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

31. 5. 2010


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci LS 2009/2010)

11. 6. 2010

Hodnocení výuky studenty za LS 2009/2010

v týdnech od 26.4. do 21. 5. 2010

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2009/2010

31. 5. 2010 až 4. 7. 2010


6. 9. 2010 až 17. 9. 2010

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 14. 6. 2010

Magisterské studium

v týdnu od 21. 6. 2010

Doktorské studium

31.5. 2010 až 4.6.2010

Odevzdání rigorózních prací

15. 2. 2010

Rigorózní zkoušky

od 22. 3. do 2. 4. 2010

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2010

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2010

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Písemná část

1. až 2. 6. 2010

Ústní část

7. až 8. 6. 2010

Magisterské studium

Písemná část

3. až 4. 6. 2010

Ústní část

9. až 11. 6. 2010

Doktorské studium

14. 6. - 18. 6. 2010

Náhradní termín přijímací zkoušky

28. 6. - 30. 6. 2010

LETNÍ PRÁZDNINY

5. 7. 2010 až 5. 9. 2010

Presemestrální období akademického

roku 2009/2010

(Zkouškové období LS viz výše do 17. 9. 2010)

6. 9. až 28. 9. 2010

(od 13. do 17. 9. je možné pořádat bakalářské,


magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na


základě jejich žádosti povolil institut mimořádný


podzimní termín)

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.duben 2024 00:49

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.04 2024 01:25, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz