Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702K: Teritoriální studia - kombinované bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702K: Teritoriální studia - kombinované bakalářské studiumTento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule. Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Pevný studijní plán

162 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz ):


  1. Český stát a společnost

  2. Teritoria severní polokoule

  3. Obhajoba bakalářské práce (50 stran max., samostatný pramenný výzkum není podmínkou, viz

    ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.Pevný studijní plán

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMB500

ExternĂ­ odkaz Metodický úvod pro kombinované studium

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB506

ExternĂ­ odkaz Mediální reprezentace minulosti a současnosti

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

4/0

Zk

9

JMB520

ExternĂ­ odkaz Současné metodologie

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

5

JMB521

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost a stát

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

4/0

Zk

9

JMB522

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

4/0

Zk

9

JMB523

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní aktuality I

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/2

Zk

9

JMB524

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní aktuality II

ExternĂ­ odkaz Fojtek

LS

2/2

Zk

9

JMB525

ExternĂ­ odkaz Současná střední Evropa

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

9

JMB526

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Horák

LS

4/0

Zk

9

JMB527

ExternĂ­ odkaz Současná jihovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

4/0

Zk

9

JMB528

ExternĂ­ odkaz Současné problémy německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

4/0

Zk

9

JMB529

ExternĂ­ odkaz Současná západní Evropa

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

4/0

Zk

9

JMB530

ExternĂ­ odkaz Současná Severní Amerika

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

4/0

Zk

9

JMB531

ExternĂ­ odkaz Současné problémy Dálného Východu

ExternĂ­ odkaz Sýkora

LS

4/0

Zk

9

JMB532

ExternĂ­ odkaz Geografie současného světa

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

4/0

Zk

9

JMB533

ExternĂ­ odkaz Česká republika v integračních procesech

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

4/0

Zk

9

JMB534

ExternĂ­ odkaz Evropská unie - vybrané problémy

ExternĂ­ odkaz Rovný

ZS

4/0

Zk

9

JMB535

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní problémy současného světa

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

4/0

Zk

9

JMB536

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

4

JMB537

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

5

Celkový počet kreditů: 162


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB500

Metodický úvod pro kombinované studium
JMB001

JMB506

Mediální reprezentace minulosti a současnosti
JMB001

JMB520

Současné metodologie
JMB001

JMB521

Současná česká společnost a stát
JMB001

JMB522

Mezinárodní vztahy po roce 1990
JMB001

JMB523

Mezinárodní aktuality I
JMB001

JMB524

Mezinárodní aktuality II
JMB001

JMB525

Současná střední Evropa

JMB521 JMB520 JMB506 JMB500 JMB522 JMB524 JMB523JMB001

JMB526

Postsovětský prostor

JMB500 JMB506 JMB520 JMB521 JMB523 JMB522 JMB524JMB001

JMB527

Současná jihovýchodní Evropa

JMB500 JMB524 JMB523 JMB522 JMB521 JMB520 JMB506JMB001

JMB528

Současné problémy německy mluvících zemí

JMB500 JMB524 JMB523 JMB522 JMB521 JMB520 JMB506JMB001

JMB529

Současná západní Evropa

JMB500 JMB506 JMB520 JMB521 JMB522 JMB523 JMB524JMB001

JMB530

Současná Severní Amerika

JMB520 JMB506 JMB524 JMB523 JMB522 JMB521 JMB500JMB001

JMB531

Současné problémy Dálného Východu

JMB525 JMB529 JMB530 JMB527 JMB526 JMB528JMB001

JMB532

Geografie současného světa

JMB530 JMB529 JMB528 JMB527 JMB526 JMB525JMB001

JMB533

Česká republika v integračních procesech

JMB528 JMB529 JMB530 JMB527 JMB526 JMB525JMB001

JMB534

Evropská unie - vybrané problémy

JMB529 JMB530 JMB528 JMB525 JMB527 JMB526JMB001

JMB535

Bezpečnostní problémy současného světa

JMB527 JMB526 JMB525 JMB528 JMB530 JMB529JMB001

JMB536

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia I

JMB529 JMB530 JMB525 JMB526 JMB527 JMB528JMB001

JMB537

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia II

JMB536JMB001
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:40

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz