Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Mezinárodní teritoriální studia - bakaláři
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R: Mezinárodní teritoriální studia - bakalářiProgram usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

116 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 46 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz viz adresa):


  1. Otázka z moderních dějin

  2. Otázka z mezinárodních aktualit

  3. Otázka z širší problematiky zvoleného teritoria

  4. Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMB001

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB002

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Filipová ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/2

KZ

4

JMB003

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Křen ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

4/2

Z

3

JMB004

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Křen

LS

4/2

Zk

8

JMB005

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin I

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

4/2

Z

3

JMB006

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin II

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

4/2

Zk

8

JMB009

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/2

Zk

8

JMB011

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/2

Zk

8

JMB013

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Zk

8

JMB015

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

4/2

Zk

8

JMB017

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Duršpek Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

8

JMB018

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Tůma

ZS/LS

0/2

Z

2

JMB019

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Tůma

ZS/LS

0/2

Z

2

JMB020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám A

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Bečka

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMB021

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám B

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMB112

ExternĂ­ odkaz Úvod do filosofie

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB117

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie I

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

KZ

4

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie II

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

JMB140

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Chrobák

ZS

2/0

Zk

5

JMB142

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 116


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB004

Dvě století střední Evropy II

JMB003
JMB006

Přehled moderních světových dějin II

JMB005
JMB009

Dějiny německy mluvících zemí

JMB006 JMB004 JMB002 JMB001 JSB998 JMB119 JMB140 JMB142 JMB112 JMB117 JEB998
JMB011

Moderní dějiny Ruska

JMB140 JMB119 JMB117 JMB112 JMB006 JMB004 JMB002 JMB001 JEB998 JMB142 JSB998
JMB013

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

JEB998 JMB001 JSB998 JMB142 JMB140 JMB119 JMB117 JMB112 JMB006 JMB004 JMB002
JMB015

Moderní dějiny západní Evropy

JEB998 JMB142 JMB140 JMB119 JMB117 JSB998 JMB006 JMB004 JMB002 JMB001 JMB112
JMB017

Dějiny USA

JEB998 JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB112 JMB117 JMB119 JMB140 JMB142 JSB998
JMB018

Bakalářský seminář I

JMB007 JMB006 JMB004 JMB002 JMB001 JEB998 JMB112 JMB117 JMB140 JMB142 JMB167 JSB998
JMB019

Bakalářský seminář II

JMB018
JMB020

Seminář k aktualitám A

JMB007 JMB006 JMB004 JMB002 JMB001 JEB998 JMB112 JSB998 JMB167 JMB142 JMB140 JMB119 JMB117
JMB021

Seminář k aktualitám B

JEB998 JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB007 JMB112 JSB998 JMB167 JMB142 JMB140 JMB119 JMB117
JMB119

Úvod do geografie II

JMB117


Průvodní semináře k předmětům JMB009-JMB017 budou určeny vyhláškou vždy na počátku příslušného semestru.


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0072, J#0016


Povinně volitelné předměty J#0072 - jazyky pro IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JMB211

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTS

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Z

2

JMB315

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro začátečníky I

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Z

2

JMB316

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro začátečníky II

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Z

2

JMB317

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro středně pokročilé I

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Z

2

JMB318

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro středně pokročilé II

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Z

2

JMB319

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro pokročilé I

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Z

2

JMB320

ExternĂ­ odkaz Novořečtina pro pokročilé II

ExternĂ­ odkaz Maniati ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

4

Minimální počet kreditů: 14


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat tři různé cizí jazyky: dva jazyky s ukončením ZK nebo KZ ( možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu z prvního dílu anebo úspěšným absolvováním testu) a třetí cizí jazyk s ukončením Z. Pokud studenti zápočtový jazyk absolvují v ExternĂ­ odkaz Kabinetu jazykové přípravy UK FSV, zapisují si do SIS daný předmět z nabídky KJP UK FSV, pokud jde o jazyk absolvovaný mimo UK FSV, zapisují si jej prostředictvím předmětu JMB211. Zápočet za třetí jazyk lze tedy udělit buď za jeho absolvování na KJP UK FSV nebo složením zápočtového testu na KJP UK FSV nebo absolvováním ročního kursu na relevantní jazykové škole nebo jiné důvěryhodné instituci (ExternĂ­ odkaz Goethe Institut, ExternĂ­ odkaz British Council, ExternĂ­ odkaz Institut Français de Prague; v takovém případě je vždy třeba se předem dohodnout s garantem oboru!!!


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB316

Novořečtina pro začátečníky II

JMB315
JMB317

Novořečtina pro středně pokročilé I

JMB316
JMB318

Novořečtina pro středně pokročilé II

JMB317


Povinně volitelné předměty J#0016

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ261

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Mohn

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB007

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

2/2

Zk

6

JMB028

ExternĂ­ odkaz Česká historická reflexe 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

KZ

3

JMB034

ExternĂ­ odkaz Dějiny Kanady

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

4

JMB036

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Běloruska

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMB037

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Polska

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

KZ

4

JMB039

ExternĂ­ odkaz Moderni dějiny Estonska a Lotyšska

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

KZ

4

JMB040

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Litvy

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

KZ

4

JMB041

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMB046

ExternĂ­ odkaz Komunistické systémy ve východní Evropě

ExternĂ­ odkaz Cuhra

LS

2/0

KZ

4

JMB058

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

KZ

4

JMB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 19. stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

2/0

Zk

5

JMB064

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 20.stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

2/0

Zk

5

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB071

ExternĂ­ odkaz Kurs hostujícího učitele I


ZS/LS

2/0

Zk

5

JMB072

ExternĂ­ odkaz Kurs hostujícího učitele II


ZS/LS

2/0

Zk

5

JMB073

ExternĂ­ odkaz Kurs hostujícího učitele III


ZS/LS

2/0

Zk

5

JMB089

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Moldávie

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

KZ

4

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Křenek

LS

1/1

KZ

4

JMB120

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro ZES

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

KZ

4

JMB121

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro AS

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

KZ

4

JMB122

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro RVS

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

2/2

Zk

5

JMB128

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Francie

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

KZ

4

JMB131

ExternĂ­ odkaz Diplomatický protokol

ExternĂ­ odkaz Chatardová

ZS

2/0

KZ

4

JMB147

ExternĂ­ odkaz Střední Evropa v revolučním období

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

KZ

4

JMB149

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

2/0

KZ

4

JMB151

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Svobodný

LS

2/0

KZ

4

JMB164

ExternĂ­ odkaz Politické a ekonomické aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Škrábalová

LS

1/1

KZ

4

JMB165

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

4

JMB167

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy III

ExternĂ­ odkaz Křen ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

2/2

Zk

6

JMB169

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám C

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Váška

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB171

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Maďarska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

KZ

4

JMB172

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Slovenska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMB173

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu do roku 1914

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

4

JMB174

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu po roce 1914

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMB176

ExternĂ­ odkaz Dějiny Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMB178

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1960s and 1970s

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

5

JMB179

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1980s and 1990s

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMB180

ExternĂ­ odkaz History of U.S. - Latin American Relations

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

KZ

4

JMB186

ExternĂ­ odkaz Britská zahraniční politika po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

KZ

4

JMB187

ExternĂ­ odkaz Kulturní politiky západoevropských států

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Z

3

JMB194

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

0/2

Z

3

JMB195

ExternĂ­ odkaz Great Powers and the Development of Czechoslovakia in Central European Context 1938-1948

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

2/0

Zk

5

JMB196

ExternĂ­ odkaz Evropský integrační proces

ExternĂ­ odkaz Škrábalová

LS

1/1

KZ

4

JMB198

ExternĂ­ odkaz Geostrategic Importance of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Pick

ZS

2/0

KZ

4

JMB203

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

KZ

4

JMB204

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JMB205

ExternĂ­ odkaz Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

KZ

4

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB212

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Japonska

ExternĂ­ odkaz Labus

ZS

1/1

Zk

5

JMB213

ExternĂ­ odkaz Demokratické strany zemí střední Evropy po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

1/1

Z

3

JMB215

ExternĂ­ odkaz Severní Amerika v 90. letech

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko 1989-2006

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Zk

5

JMB219

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa 1989-2006

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

5

JMB226

ExternĂ­ odkaz Rakousko ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

KZ

4

JMB227

ExternĂ­ odkaz Integrace NMZ do Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

2/0

KZ

4

JMB237

ExternĂ­ odkaz The Civil Rights Movement in the United States

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

KZ

4

JMB314

ExternĂ­ odkaz International Criminal Justice

ExternĂ­ odkaz Černá

LS

2/0

KZ

4

JMB323

ExternĂ­ odkaz Visiting Professor for Area Studies

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Zk

5

JMB539

ExternĂ­ odkaz Menschenrechtsschutz in Europa

ExternĂ­ odkaz Černá

ZS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 32

Volitelné: 18 kreditů


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB007

Přehled moderních světových dějin III

JMB006
JMB165

Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

JMB006 JMB007
JMB167

Dvě století střední Evropy III

JMB004
JMB198

Geostrategic Importance of Central Europe
JMMZ058


Zahraniční stáže J#0138

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMB300

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB301

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB302

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB303

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž IV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB304

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž V

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB305

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB306

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB307

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VIII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB308

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž IX

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB309

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž X

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB310

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB311

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB312

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XIII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB313

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XIV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB321

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB322

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XVI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5


Zahraniční stáže slouží pouze pro ten případ, kdy studenti vyjíždějí na nejrůznější typy zahraničních výměn a chtějí uznat předměty absolvované v zahraničí. Pokud k těmto předmětům není možné najít odpovídající tématický ekvivalent v existujícících předmětech, pak je možné použít právě předmět Zahraniční stáž.

Upozornění: Jednotlivé předměty označené jako Zahraniční stáž se liší svými kódy proto, že jsou vypsány vždy v páru pro zimní a letní semestr a každý pár má vždy společný jazyk výuky, jímž se liší od jiného páru (zatím jsou jako výukové jazyky brány angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština a polština).
Jiná než poslední část státní zkoušky:

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty: 162

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:40

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz