Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702K: Soudobé dějiny - kombinované bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702K: Soudobé dějiny - kombinované bakalářské studium


Studijní obor Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. Studenti tohoto oboru budou vybaveni fundovanou znalostí soudobých českých a světových dějin a dobrou orientací v současných praktických důsledcích nedávných historických dějů.

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jak ve školství, tak i v těch vládních i nevládních institucích, které se setkávají s problematikou soudobých dějin a jejich důsledků na úrovni odborné, správní i politické, stjeně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů Historické vědy, Historická studia a Mezinárodní teritoriální studia.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Pevný studijní plán

162 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz ):


  1. Soudobé české dějiny

  2. Dějiny teritorií

  3. Obhajoba bakalářské práce (50 stran max., samostatný pramenný výzkum není podmínkou, viz

    ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Pevný studijní plán

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMB500

ExternĂ­ odkaz Metodický úvod pro kombinované studium

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB501

ExternĂ­ odkaz Metodologie soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

2/0

KZ

5

JMB502

ExternĂ­ odkaz Soudobé světové dějiny

ExternĂ­ odkaz Tůma

LS

4/0

Zk

9

JMB503

ExternĂ­ odkaz Soudobé české dějiny

ExternĂ­ odkaz Kocian

ZS

4/0

Zk

9

JMB504

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy 1945-1990

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

4/0

Zk

9

JMB505

ExternĂ­ odkaz Historická reflexe soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Kopeček

LS

4/0

Zk

9

JMB506

ExternĂ­ odkaz Mediální reprezentace minulosti a současnosti

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

4/0

Zk

9

JMB507

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

4/0

Zk

9

JMB508

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

4/0

Zk

9

JMB509

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

4/0

Zk

9

JMB510

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

9

JMB511

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

4/0

Zk

9

JMB512

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

4/0

Zk

9

JMB513

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Dálného východu

ExternĂ­ odkaz Sýkora

ZS

4/0

Zk

9

JMB514

ExternĂ­ odkaz Holocaust a pokusy o jeho revizi

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

4/0

Zk

9

JMB515

ExternĂ­ odkaz Německá otázka v mezinárodních vztazích a československé zahraniční politice

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

4/0

Zk

9

JMB516

ExternĂ­ odkaz Kultura a umění ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

4/0

Zk

9

JMB517

ExternĂ­ odkaz Západoevropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

4/0

Zk

9

JMB518

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

4

JMB519

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

5

Celkový počet kreditů: 162


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB507

Soudobé dějiny střední Evropy

JMB502 JMB501 JMB500 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506
JMB508

Soudobé dějiny východní Evropy

JMB500 JMB501 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506
JMB509

Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

JMB502 JMB501 JMB500 JMB503 JMB506 JMB505 JMB504
JMB510

Soudobé dějiny německy mluvících zemí

JMB500 JMB501 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506
JMB511

Soudobé dějiny západní Evropy

JMB500 JMB501 JMB502 JMB505 JMB504 JMB503 JMB506
JMB512

Soudobé dějiny Severní Ameriky

JMB500 JMB501 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506
JMB513

Soudobé dějiny Dálného východu

JMB508 JMB507 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512
JMB514

Holocaust a pokusy o jeho revizi

JMB508 JMB507 JMB509 JMB512 JMB511 JMB510
JMB515

Německá otázka v mezinárodních vztazích a československé zahraniční politice

JMB507 JMB508 JMB511 JMB510 JMB509 JMB512
JMB516

Kultura a umění ve 20. století

JMB507 JMB512 JMB511 JMB510 JMB509 JMB508
JMB517

Západoevropská integrace

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512
JMB518

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny I

JMB507 JMB512 JMB511 JMB510 JMB509 JMB508
JMB519

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny II

JMB518

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz