Fakulta sociálních věd UK
Univerzita třetího věku
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Univerzita třetího věku v akademickém roce 2008/2009

2008/2009


Garant U3V:

PhDr. Josef Maršík, CSc.

tel : 224 491 549

Podávání přihlášek:

Jana Bohuslavová

tel : 222 112 254 Mail 


UK Fakulta sociálních věd, U3V Smetanovo nábř. 6, 116 01 Praha 1Výše úhrady za studium:

dvousemestrální kurz : 450,- Kč

jednosemestrální kurz: 300,- Kč


maturita se nevyžaduje, max. 10 - 50 studujících (podle typu kurzu)


Institut komunikačních studií a žurnalistiky:


Název kurzu:

České dějiny a film II

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia:

1 semestr -  LS

Obsahové zaměření:

Kurz představuje posluchačům  jakým způsobem česká kinematografie zachycovala různá období našich národních dějin. Půjde o propojení poznatků z obecné historie, dějin filmu a literatury.

Zahájení kurzu:

únor 2009

Termín podání přihlášek:

do 31.12. 2008 (účast na kurzu není podmíněna absolvováním kurzu České dějiny a film I)

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

30
Název kurzu:Filmový seminářGarant kurzu:Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.Délka studia:2 semestryObsahové zaměření:Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.Zahájení kurzu:říjen 2008 (přesné datum zahájení bude oznámeno)Termín podání přihlášek:do 30.6.2008Způsob a kontrola studia:recenze filmového dílaPočet účastníků:max. do  35 účastníků !! 

Název kurzu:Počítačový kurz pro začátečníkyGarant kurzu:Dušan May, Lukáš Randa Délka studia:1 semestr -  ZSObsahové zaměření:Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se základní dovednosti při práci s počítačem v prostředí MS Windows, pracovat s textovým editorem a internetemZahájení kurzu:říjen 2008Termín podání přihlášek:do 31.8.2008Způsob a kontrola studia:závěrečný testPočet účastníků:max. 15

Název kurzu:Počítačový kurz pro pokročiléGarant kurzu:Dušan May, Lukáš Randa Délka studia:1 semestr -  ZSObsahové zaměření:Kurz nabízí posluchačům možnost rozšířit si dovednosti při práci v prostředí MS Windows, s kancelářskými programy Word a Excel. Dále pak pracovat v síti internet.Zahájení kurzu:říjen 2008Termín podání přihlášek:do 31.8.2008Způsob a kontrola studia:závěrečný testPočet účastníků:max. 15
Institut mezinárodních studií:


Název kurzu:

Národní státy v evropských dějinách - ctnosti a hříchy

Garant kurzu:

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

srpen 2008

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách

Počet účastníků:

cca 30   


Název kurzu:

Kapitoly z dějin umění

Garant kurzu:

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

V prvních 3 přednáškách bude načrtnut obecný vývoj historismu jako nástroje k legitimování určitých idejí a historické malby jako politického angažmá. Na základě analýzy tzv. traktátové literatury bude podán přehled nejvlivnějších avantgardních řešení tzv. krize moderního umění. Poslední 2 přednášky budou věnovány vztahové problematice: působení porevoluční ruské emigrace v cizině a roli USA na globalizované umělecké scéně

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, ústní zkouška

Počet účastníků:

20-30   


Institut politologických studií:


Název kurzu:

Národy a nacionalismus

Garant kurzu:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

Počet účastníků:


Institut sociologických studií – Katedra veřejné a sociální politiky:


Název kurzu:

Zdravotní politika

Garant kurzu:

MUDr. Petr Háva, CSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

Počet účastníků:Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:40

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz