Fakulta sociálních věd UK
Harmonogram
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Harmonogram akademického roku 2008/2009

Akademický rok začíná 1. 10. 2008 a končí 30. 9. 2009. Zahájení výuky se kryje se začátkem akademického roku. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím systému UK SIS a výhradně v období určeném tímto harmonogramem. Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!


PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2007/2008 a příprava akademického roku 2008/2009)

1. 9. až 30. 9. 2008

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

8. až 12. 9. 2008

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

8. 9. 2008

Zkouškové období pro LS 2007/2008 (pokračování)

1. 9. až 12. 9. 2008

Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia, kontrola studijních povinností

22., 23., 24., 25., 26. 9. 2008

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kontrola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na www UK FSV)

15. a 16. 9. 2008

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia

15.10.2008


Náhradní termín zápisu studentů do doktorského studia

6. 10. 2008

Imatrikulace

2. 10. 2008

Promoce absolventů magisterského studia

16. a 17. 9. 2008

Státní zkoušky doktorského studia

22.9.2008 až 26.9.2008

ZIMNÍ SEMESTR 2008/2009

1. 10. 2008 až 13. 2. 2009

Zahájení výuky v ZS

6. 10. 2008

Výuka

6. 10. 2008 až 19. 12. 2008

5.1.2009 až 9.1.2009

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

6.10. od 10,00 hod.

až 17. 10.2008 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

22. a 23. 10. 2008

Děkanské volno

27.10.2008

Vánoční prázdniny

22. 12. 2008 až 2. 1. 2009

Odevzdání bakalářských diplomových prací a přihlášek k SZK

9. 1. 2009

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

23. 1. 2009

Odevzdání magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK

16. 1. 2009

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

30. 1. 2009

Odevzdání tezí magisterských diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci ZS 2009/2010)

6. 2. 2009

Zkouškové období

12. 1. 2009 až 20. 2. 2009

Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek

23. 2. až 6.3. 2009

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 26. 1. 2009

Magisterské studium

v týdnu od 2. 2. 2009

Doktorské studium

26.1.2009 až 6.2.2009

Odevzdání rigorózních prací

do 15. 9. 2008

Rigorózní zkoušky

od 20. 10. do 31. 10. 2008

LETNÍ SEMESTR 2008/2009

16. 2. 2009 až 30. 6. 2009

Zahájení výuky v LS

23. 2. 2009

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

23.2. od 10,00 hod

až 6. 3.2009 do 14,00 hod

Výuka

23. 2. 2009 až 15. 5. 2009

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 26.3.2009

magisterské 27.3.2009

Děkanské volno

10. 4. 2009

a 7. 5. 2009

Rektorský den

13. 5. 2009

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK

22. 5. 2009

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i ma­­gisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

5. 6. 2009


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci LS 2009/2010)

19. 6. 2009

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2007/2008

18. 5. 2009 až 30. 6. 2009


1. 9. 2009 až 11. 9. 2009

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 15. 6. 2009

Magisterské studium

v týdnu od 22. 6. 2009

Doktorské studium

2.6.2009 až 12.6.2009

Odevzdání rigorózních prací

16. 2. 2009

Rigorózní zkoušky

od 23. 3. do 3. 4. 2009

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2009

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2009

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Písemná část

1. až 3. 6. 2009

Ústní část

8. až 9. 6. 2009

Magisterské studium

Písemná část

4. až 5. 6. 2009

Ústní část

10. a 12. 6. 2009

Doktorské studium

1. 6. - 5. 6. 2009

Náhradní termín přijímací zkoušky

22. 6. - 23. 6. 2009

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2009 až 31. 8. 2009

Presemestrální období akademického

roku 2008/2009

(Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2009)

1. 9. až 30. 9. 2009








Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.květen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.05 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz