Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Západoevropská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Západoevropská studia


Úkolem oboru je sledovat jednotlivé státy daného teritoria s upřednostněním Velké Británie, Francie a Beneluxu, dále je věnována pozornost Skandinávii, Iberskému a Apeninskému poloostrovu. Multidisciplinarita oboru spočívá v historii, sociálně politickém a právním systému, ekonomice a kultuře jednotlivých zemí a regionů jako celku, s přihlédnutím k evropskému integračnímu procesu. Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Západoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předmět JMB015 Moderní dějiny západní Evropy. Studenti, kteří přicházejí z jiných fakult a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia, avšak zapisují si je pod magisterskými kódy JMM507 Moderní dějiny západní Evropy; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.  • Francouzská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 50 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Francie, sociálně-politické reálie a na francouzský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát francouzské vlády o absolvování programu Francouzská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

  • Britská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 40 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Velké Británie, sociálně-politické reálie a na britský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát o absolvování programu Britská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

71 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 37 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny zemí západní Evropy

  2. Aktuální problémy západní Evropy

  3. Otázka z oblasti jiné než specializace diplomové práce (historie, sociálně politický vý­voj, právní otázky, ekonomické problémy, kultura)

  4. Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM135

ExternĂ­ odkaz Le systeme politique et institutionnel de la France

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM136

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

1/1

Zk

6

JMM137

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Perottino ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM138

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II.

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Perottino ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM139

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III.

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Perottino ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM142

ExternĂ­ odkaz Historické a kulturní předpoklady evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

KZ

5

JMM247

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Hořejšová

ZS

2/0

Zk

6

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM259

ExternĂ­ odkaz Instituce ES/EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Pachta

ZS

1/1

Zk

6

JMM322

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

2/0

Zk

6

JMM373

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

0/2

KZ

4

JMM459

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář pro ZES

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

0/2

KZ

4

JMM507

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

4/2

Z

1

JMM531

ExternĂ­ odkaz The EU and the Member States after 2000

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 71Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM137

Diplomový seminář I.
JMB001

JMM138

Diplomový seminář II.

JMM137
JMM139

Diplomový seminář III.

JMM138
JMM507

Moderní dějiny západní Evropy
JMB015Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0093, J#0026


Povinně volitelné předměty J#0093 - jazyky pro magisterské obory IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Valvoda ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JMM512

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry NRS

ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/3

Z

2

Minimální počet kreditů: 8


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky, z toho první s ukončením ZK a druhý s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.
V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty J#0026

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM021

ExternĂ­ odkaz Komparativní ekonomické systémy

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

7

JJM154

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění

ExternĂ­ odkaz Jungová

ZS

2/0

Zk

4

JJM155

ExternĂ­ odkaz Výzkum veřejného mínění a demokracie

ExternĂ­ odkaz Jungová

LS

2/0

Zk

4

JMB128

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Francie

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

KZ

3

JMB145

ExternĂ­ odkaz Komparativní ústavní systémy I

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Z

2

JMMZ064

ExternĂ­ odkaz Britain in the EU

ExternĂ­ odkaz Butt Philip

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ065

ExternĂ­ odkaz British Politics since 1997: New Labour and After

ExternĂ­ odkaz McLean

LS

1/1

Zk

6

JMMZ066

ExternĂ­ odkaz Modern History of Portugal

ExternĂ­ odkaz Valdez Tůma

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ068

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Issues - U.S. and British Security Policies Compared

ExternĂ­ odkaz Pick ExternĂ­ odkaz Calda

LS

0/4

KZ

6

JMMZ071

ExternĂ­ odkaz Neutrality and its history in Western Europe

ExternĂ­ odkaz Valdez Tůma

LS

1/1

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/2

Zk

6

JMM132

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující C


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM133

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující D


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM154

ExternĂ­ odkaz Výtvarné umění v ZE

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

2/0

Zk

5

JMM177

ExternĂ­ odkaz Economie appliquée des organisations: le protocole et les usages en France

ExternĂ­ odkaz Chatard

ZS

2/0

Zk

6

JMM179

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující A


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM180

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující B


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM198

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující E


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM285

ExternĂ­ odkaz L´histoire de la France apres 1945

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

6

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

Zk

5

JMM310

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropských politik

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

2/0

Zk

5

JMM375

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

KZ

4

JMM383

ExternĂ­ odkaz Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

KZ

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Studená válka v dokumentech

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Zk

5

JMM403

ExternĂ­ odkaz Politicko-ekonomický vývoj moderního Španělska

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

KZ

4

JMM404

ExternĂ­ odkaz Velká Británie a evropská integrace po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

KZ

4

JMM405

ExternĂ­ odkaz Hlavní problémy moderních francouzských dějin

ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS

1/1

KZ

4

JMM408

ExternĂ­ odkaz Séminaire d´actualités

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM415

ExternĂ­ odkaz Francouzská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

KZ

4

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM450

ExternĂ­ odkaz Rozšiřování EU o země západního Balkánu a Turecko

ExternĂ­ odkaz Verny

LS

1/1

KZ

4

JMM451

ExternĂ­ odkaz Politický vývoj současné Francie

ExternĂ­ odkaz Janyška

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM452

ExternĂ­ odkaz Evropská dimenze izraelsko-palestinského konfliktu

ExternĂ­ odkaz Košťálová

LS

1/1

KZ

4

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM454

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

3

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM463

ExternĂ­ odkaz Atelier en sciences sociales de Prague I

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM507

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

4/2

Z

1

JMM511

ExternĂ­ odkaz Atelier en sciences sociales de Prague II

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM520

ExternĂ­ odkaz Diplomatická teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Chatardová

LS

1/1

Zk

5

JMM521

ExternĂ­ odkaz Economie appliquée et conjoncture

ExternĂ­ odkaz Chatard

LS

1/1

Zk

6

JMM530

ExternĂ­ odkaz West European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM532

ExternĂ­ odkaz Současná britská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

KZ

4

JMM535

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

0/2

Z

3

JMM536

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova - společná politika EU

ExternĂ­ odkaz Svačinová

LS

1/1

KZ

4

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM538

ExternĂ­ odkaz Otázky imigrace a koloniální minulosti ve Francii

ExternĂ­ odkaz Sitek

ZS

1/1

KZ

4

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické systémy jižní Evropy

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

ZS

2/0

Zk

4

JPB216

ExternĂ­ odkaz Britský parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

2/0

Z

2

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

6

JPM122

ExternĂ­ odkaz Problémy současné anglosaské filosofie II

ExternĂ­ odkaz Muller

LS

0/2

Z

3

JPM145

ExternĂ­ odkaz Figures choisies des sciences sociales et Politiques en France

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Z

3

JSB147

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v zemích EU

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

Zk

4

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM649

ExternĂ­ odkaz New Modes of Governance

ExternĂ­ odkaz Grote

ZS

2/1

Zk

8

Minimální počet kreditů: 29Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM021

Komparativní ekonomické systémy
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JJM155

Výzkum veřejného mínění a demokracie

JJM154
JMM451

Politický vývoj současné Francie
JMB001 JMB236

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JMM507

Moderní dějiny západní Evropy
JMB015

JPM122

Problémy současné anglosaské filosofie II

JPM121
JSB147

Sociální politika v zemích EU

JSB026 JSB027
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz