Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 67031T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studiu
Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.

Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky či bezpečnostní politiky.

Studijní obor je akreditován čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Rozsah studijních povinností:


Pokračující čtyřsemestrální studium:


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů (10Zk/KZ, 5 Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 30 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu U


Magisterská státní zkouška:

Části:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Písemná část - esej

3. Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

4. Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka


Předepsané pořadí skládání částí státních zkoušek: není předepsané
Povinné předměty:


Společné pro pokračující i otevřené studium:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JSM501

ExternĂ­ odkaz Veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/2

Zk

9

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM503

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřej. nebo občan. sektoru

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM505

ExternĂ­ odkaz Veřejná ekonomika

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/2

Zk

9

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

6

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

6

JSM508

ExternĂ­ odkaz European Social Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

2/1

Zk

9

JSM509

ExternĂ­ odkaz Teorie veřejné správy (Správní věda)

ExternĂ­ odkaz Čebišová

LS

2/0

Z

5

JSM510

ExternĂ­ odkaz Veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Čebišová

ZS

2/0

Zk

6

JSM620

ExternĂ­ odkaz Politologické aspekty tvorby politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSM621

ExternĂ­ odkaz Rozhodování a instituce v tvorbě politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 78 (10 Zk/Kz, 5 Z)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM502

Diplomový seminář I

JSM512


JSM006


JSM503

Diplomový seminář II

JSM502
JSM505

Veřejná ekonomika

JEB998
JSM506

Metody analýzy politik

JSM511 JSM513
JSM507

Metody tvorby politik

JSM506
JSM510

Veřejná správa

JSM509


Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMB140

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Chrobák

ZS

2/0

Zk

5

JMB165

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

4

JPM087

ExternĂ­ odkaz Globální terorismus

ExternĂ­ odkaz Makariusová ExternĂ­ odkaz Anselmo Vieira

ZS

1/1

Zk

4

JPM195

ExternĂ­ odkaz Byrokracie a organizace: pravidla a moc

ExternĂ­ odkaz Uherka

LS

1/1

Z

3

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

4

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

2/1

Zk

4

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

2/1

Zk

5

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

Z

5

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

5

JSB147

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v zemích EU

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

Zk

4

JSB440

ExternĂ­ odkaz Problémy české společnosti a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

1/1

KZ

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

6

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSM511

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod sg. výzkumu

ExternĂ­ odkaz Knobloch

ZS

2/0

Zk

6

JSM512

ExternĂ­ odkaz Kurz SPSS a analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

KZ

5

JSM513

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/1

KZ

6

JSM514

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

5

JSM601

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/1

Zk

6

JSM603

ExternĂ­ odkaz International comparison of health care systems

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/0

KZ

8

JSM604

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/1

Zk

8

JSM607

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika v ČR

ExternĂ­ odkaz Kalous

ZS

1/1

Zk

4

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

KZ

5

JSM610

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace

ExternĂ­ odkaz Munková

ZS

2/0

Zk

5

JSM612

ExternĂ­ odkaz Kriminalita a současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Cejp

ZS

2/1

KZ

5

JSM617

ExternĂ­ odkaz Udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Nováček

LS

2/0

KZ

5

JSM619

ExternĂ­ odkaz Globální problémy život. prostředí

ExternĂ­ odkaz Nováček

ZS

2/0

KZ

5

JSM627

ExternĂ­ odkaz Konceptorská praxe ve veřejné politice

ExternĂ­ odkaz Petrášek

LS

0/2

Z

3

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM629

ExternĂ­ odkaz Europ. policies and practice towards the Roma

ExternĂ­ odkaz Synková

LS

1/2

Zk

9

JSM632

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostní politiky

ExternĂ­ odkaz Knobloch

ZS

2/0

Zk

5

JSM653

ExternĂ­ odkaz Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Pavel

ZS

2/0

Zk

5

JSM654

ExternĂ­ odkaz Evaluace veřejných politik a programů

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

2/0

Zk

5

JSM655

ExternĂ­ odkaz Analýza dopadů vládních regulací: teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Vítek

LS

2/0

Zk

5

JSM656

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

2/0

Zk

5

JSM657

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe welfare state I.

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Polášek

ZS

1/1

Z

4

JSM658

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe welfare state II.

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Polášek

LS

1/1

Z

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB165

Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

JMB006 JMB007
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026
JSM629

Europ. policies and practice towards the Roma

JSM628


Jiná než poslední část státní zkoušky:

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.listopad 2022 00:35

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 26.11 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz