Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě


Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii.


Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení státních úřadů, neziskových či rozpočtových organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru jim umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný, studenti každý rok absolvují předepsané předměty (termíny zápisu a setkání viz harmonogram akademického roku). Předměty se dělí na předměty teoretického základu a předměty aplikovaného základu. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Absolventi bakalářského studia oboru Mediální studia v kombinované formě mohou studovat v navazujícím magisterském studiu oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

150 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 12 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

  3. Základy mediálních studií (2 otázky)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB301

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

10

JJB302

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Duffková

ZS

3/0

Zk

9

JJB303

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistiky a sémiotiky

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

3/0

Zk

10

JJB304

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

3/0

Zk

9

JJB305

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií do konce 1. pol. 20. st.

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

3/0

Zk

10

JJB306

ExternĂ­ odkaz Novodobá historie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

3/0

Zk

8

JJB307

ExternĂ­ odkaz Transformace českých médií po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

7

JJB321

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod zkoumání médií

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

1/2

Zk

10

JJB323

ExternĂ­ odkaz Analýza mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

3/0

Zk

8

JJB324

ExternĂ­ odkaz Rozbor mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS

3/0

Zk

10

JJB325

ExternĂ­ odkaz Publikum a výzkum jeho chování

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

3/0

Zk

8

JJB326

ExternĂ­ odkaz Veřejné mínění a jeho výzkum

ExternĂ­ odkaz Jungová

LS

3/0

Zk

9

JJB327

ExternĂ­ odkaz Rozbor právního prostředí českých médií

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

3/0

Zk

8

JJB328

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

3/0

Zk

9

JJB331

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS/LS

3/0

Z

10

JJB340

ExternĂ­ odkaz Základy marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

3/0

Zk

7

JJB341

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

8

Počet kreditů za povinné předměty: 150


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB303

Úvod do lingvistiky a sémiotiky

JJB301
JJB321

Úvod do metod zkoumání médií

JJB301
JJB324

Rozbor mediálních textů

JJB306 JJB307 JJB328 JJB334
JJB325

Publikum a výzkum jeho chování

JJB301 JJB321
JJB326

Veřejné mínění a jeho výzkum

JJB301 JJB321 JJB325
JJB328

Sociologie zpravodajství

JJB301 JJB321 JJB340
JJB331

Bakalářský seminář

JJB323 JJB325 JJB326


Povinně volitelné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB309

ExternĂ­ odkaz Bakalářský státnicový seminář

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

3/0

Z

8

JJB332

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/9

Z

6

JJB333

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

0/9

Z

6

JJB334

ExternĂ­ odkaz Zábava v médiích

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

3/0

Zk

10

JJB336

ExternĂ­ odkaz Média a menšiny

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

3/0

Zk

6

JJB337

ExternĂ­ odkaz Vybrané osobnosti českého novinářství 19. st.

ExternĂ­ odkaz Sekera

LS

3/0

Zk

6

JJB338

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

3/0

Zk

6

JJB339

ExternĂ­ odkaz Média a intimita

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

3/0

Z

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB332

Mediální produkce - workshop I

JJB301
JJB333

Mediální produkce - workshop II

JJB301 JJB332
JJB338

Mediální gramotnost

JJB301 JJB321 JJB340
JJB339

Média a intimita

JJB323 JJB325 JJB326


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.listopad 2022 00:36

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 26.11 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz