Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium


Studium je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia. Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie.


Garantem oboru politologie je doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.Obor umožňuje specializaci na:

  • obecnou politologii, pracovníkem odpovědným za specializaci je prof. Dr. Miroslav Novák

  • komparativní politologii, pracovníkem odpovědným za specializaci je doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

  • politickou geografii a geopolitiku, pracovníkem odpovědným za specializaci je doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo


Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, v aparátu politických stran, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě nebo jako političtí komentátoři a publicisté.

Studenti magisterského cyklu si mohou zapisovat kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

78 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty:

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce

  • Obecná politologie (1 otázka)

  • Komparativní politologie (1 otázka)

  • Politická geografie a geopolitika (1 otázka)


Povinné předměty J#0029

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koal. vazby v parlament.demokraciích

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

6

JPM006

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Z

3

JPM007

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM010

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

6

JPM036

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie ve 20. století II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM079

ExternĂ­ odkaz Prostor a politika

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

6

JPM111

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

6

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie ve 20.století I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPM135

ExternĂ­ odkaz Volební studia I

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

2/0

Z

3

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/2

Z

3

JPM147

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/2

Zk

6

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Z

3

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

6

JPM192

ExternĂ­ odkaz Volební studia II

ExternĂ­ odkaz Lebeda

LS

1/1

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM007

Problémy pluralitní demokracie II

JPM006
JPM036

Geopolitika a geostrategie ve 20. století II

JPM127
JPM147

Přechody k demokracii v teorii a praxi II

JPM146
JPM192

Volební studia II

JPM135


Povinně volitelné předměty J#0030

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM113

ExternĂ­ odkaz Geography and Politics in 20th Century Europe

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

2/0

Zk

6

JPM118

ExternĂ­ odkaz Prezidentské volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

3

JPM142

ExternĂ­ odkaz Regionalism in Global Politics

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

6

JPM145

ExternĂ­ odkaz Figures choisies des sciences sociales et Politiques en France

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Z

3

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Z

3

JPM162

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace

ExternĂ­ odkaz Šánová

ZS

2/0

Zk

6

JPM197

ExternĂ­ odkaz Presidential Leadership: The U.S.Realities

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Zk

6

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM222

ExternĂ­ odkaz Politický systém Slovenska

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Z

3

JPM229

ExternĂ­ odkaz Political System of Czechoslovakia, Czech Republic and Slovakia

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

6

JPM246

ExternĂ­ odkaz Comparison of East Asian Political Systems in the 20th and 21st Century

ExternĂ­ odkaz Petrtýl

LS

1/1

Zk

6

JPM255

ExternĂ­ odkaz West European Party Systems: Continuity and Change

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Zk

6

JPM261

ExternĂ­ odkaz Kritika myšlení Karla Marxe ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

6

JPM279

ExternĂ­ odkaz Totalitarismus a literatura

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

1/1

Z

3

JPM283

ExternĂ­ odkaz Jazyková politika

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

1/1

Z

3

JPM295

ExternĂ­ odkaz Vládní modely v parlamentních systémech

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

1/1

Z

3

JPM310

ExternĂ­ odkaz Komunikační strategie prezidentů USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

3

JPM311

ExternĂ­ odkaz Sociologie politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

3

JPM315

ExternĂ­ odkaz Extremismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

3

JPM316

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní pravice

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Zk

6

JPM317

ExternĂ­ odkaz Terorismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

3

JPM419

ExternĂ­ odkaz Národní identita v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

3

JPM426

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of the Middle East

ExternĂ­ odkaz Hindlsová

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 30Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.listopad 2022 00:36

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 26.11 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz