Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studiumStudium bakalářského cyklu oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako oboru, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách. Studentům bakalářského cyklu není dovoleno plnit studijní povinnosti z magisterského cyklu.Garantem studijního oboru politologie a mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Bořivoj HnízdoCelkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

124kreditů

Povinně volitelné:  

minimálně:  38 kreditů

Volitelné:  

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)Bakalářská státní zkouška sestává z těchto částí:

1. Obhajoba závěrečné bakalářské práce

2. Politologie (1 otázka)

3. Dějiny politického myšlení (1 otázka)

4. Mezinárodní vztahy (1 otázka)Povinné předměty J#0027

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB001

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS/LS

0/2

Z

2

JPB003

ExternĂ­ odkaz Politologie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JPB004

ExternĂ­ odkaz Politologie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

5

JPB005

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení I

ExternĂ­ odkaz Šimsa

ZS

2/0

Zk

4

JPB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení II

ExternĂ­ odkaz Šimsa

LS

2/0

Zk

4

JPB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení III

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení IV

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB009

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie I

ExternĂ­ odkaz Lebeda ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JPB010

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie II

ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Lebeda ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

5

JPB011

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

2/0

Z

2

JPB012

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

5

JPB016

ExternĂ­ odkaz Moderní politologické teorie I

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

4

JPB017

ExternĂ­ odkaz Moderní politologické teorie II

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPB018

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů I

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

4

JPB019

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JPB020

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

2/0

Zk

5

JPB136

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie III

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JPB137

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení V.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB138

ExternĂ­ odkaz Dějiny polit.myšlení VI

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB140

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Z

2

JPB144

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

5

JPB145

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB146

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

5

JPB178

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

5

JPB221

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

1/1

Z

2

JPB222

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář II

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Z

2

JPB224

ExternĂ­ odkaz Současná mezinárodní politika

ExternĂ­ odkaz Ditrych ExternĂ­ odkaz Martinková ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/1

Zk

5

JPB225

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém I

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

ZS

1/1

Z

2

JPB226

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém II

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JPB227

ExternĂ­ odkaz Český politický systém

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

2/0

Zk

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 124Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0108, J#0028


Povinně volitelné předměty J#0108 - nabídka jazyků pro Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 6

Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK neko KZ a jeden cizí jazyk s ukončením pouze Z.
Povinně volitelné předměty J#0028

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB028

ExternĂ­ odkaz Dějiny kultury II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB033

ExternĂ­ odkaz Zahr.politika nac.soc.,fašismu a bolš.do r.1945

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

2/0

Zk

4

JPB051

ExternĂ­ odkaz Evropa mezi světovými válkami

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

1/1

Zk

4

JPB062

ExternĂ­ odkaz Aspekty prezidentského systému USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Zk

4

JPB094

ExternĂ­ odkaz Franc. politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

2

JPB095

ExternĂ­ odkaz Polit. geografie demokrat. zemí

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

0/2

Z

2

JPB141

ExternĂ­ odkaz Nedemokratické režimy

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

0/2

Zk

4

JPB204

ExternĂ­ odkaz Atlantické partnerství a evrop. bezpečnost 1945-2003, ES

ExternĂ­ odkaz Přikryl

ZS

1/1

Zk

4

JPB205

ExternĂ­ odkaz Praxe autoritativních režimů - "stavovský stát" Rakousko

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/0

Zk

4

JPB209

ExternĂ­ odkaz Jaderné soupeření supervelmocí v bipolárním světě

ExternĂ­ odkaz Bříza

LS

1/1

Zk

4

JPB210

ExternĂ­ odkaz Aktuality

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/2

Z

2

JPB213

ExternĂ­ odkaz Seminář k politologii I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

0/2

Z

2

JPB214

ExternĂ­ odkaz Seminář k politologii II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

0/2

Z

2

JPB216

ExternĂ­ odkaz Britský parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

2/0

Z

2

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověku I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského novověku II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB223

ExternĂ­ odkaz Obecná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

5

JPB224

ExternĂ­ odkaz Současná mezinárodní politika

ExternĂ­ odkaz Ditrych ExternĂ­ odkaz Martinková ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/1

Zk

5

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPB232

ExternĂ­ odkaz Britské impérium v 18. - 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

4

JPB242

ExternĂ­ odkaz Geografie vnitropolitických konfliktů

ExternĂ­ odkaz Riegl

ZS

0/2

Z

2

JPB246

ExternĂ­ odkaz Normativní teorie demokracie

ExternĂ­ odkaz Šimsa

LS

1/1

Z

2

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

3

JPB249

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní levice

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů: 32Nabídka pro ostatní instituty FSV UK:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.listopad 2022 00:36

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 26.11 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz