Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Fakulta sociálních věd
Děkan:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Mail 

Statutární zástupce děkana:

Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Mail 

Proděkani:

pro vědu a výzkum

Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Mail 

pro postgraduální studium a další formy vzdělávání

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Mail 

pro studijní záležitosti

PhDr. Ing. Petr Soukup

Mail 

pro zahraniční styky

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

Mail 

pro public relations

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

Mail 

pro rozvoj

Doc. Ing. Vladimír Beňáček, CSc.

Mail 

Tajemnice:

Ing. Zuzana Beníšková

Mail 

Děkanát:

Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1, telefon: 222 112 111, fax: 224 235 644Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2022 00:37

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 29.09 2022 00:48, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz