Fakulta sociálních věd UK
Univerzita Karlova
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Univerzita Karlova


Rektor:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Prorektoři:

pro studijni záležitosti

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

pro zahraniční styky a mobilitu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

pro vnější vztahy

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

pro rozvoj

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

pro vědeckou a tvůrčí činnost

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

Kvestor:

Ing. Josef Kubíček

Rektorát:

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, telefon 224 491 111
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2022 00:37

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 29.09 2022 00:48, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz