Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků



Bakalářský cyklus




Kabinet jazykové přípravy zajišťuje jeden odborně zaměřený jazyk.  Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím. Předpokládá se středně pokročilá znalost, úroveň B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Možnost zapsat si kurz ukončený zkouškou je podmíněna získáním zápočtu, byť by tento zápočet nebyl součástí studijního plánu příslušného studijního oboru a nebyl ohodnocen kredity, nebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.





V akademickém roce 2009/2010 bude KJP poskytovat kurzy v těchto hlavních jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.





Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina se vyučuje zvlášť pro ekonomy, zbylé obory jsou spojeny do jednoho kurzu se dvěma odlišnými profilacemi (viz sylaby). Na ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.





Dále si budou studenti moci v KJP vybrat jeden další jazyk. Kurzy jsou obecně zaměřené, na středně pokročilé úrovni (B1), ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni do kurzů na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky.






Tyto kurzy se budou v r. 2009/2010 otevírat na všech výše uvedených jazycích.  Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.





Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP, nicméně ve sporných případech kabinet posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2.




Magisterský cyklus



Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.





KJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:


1) jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;


2) jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.





Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.





 KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří mají druhý jazyk ve studijních plánech nebo si jej zvolí jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet. Zápočet za zimní semestr obecného kurzu je uznáván IMS jako tzv. třetí jazyk.








Organizace výuky:


Kurzy odborné*)


Číslo



Název předmětu



Vyučující



Semestr



Rozsah



Ukončení



JLB 001



Angličtina pro sociology I



Štěpánková



ZS



-/3



Z



JLB 002



Angličtina pro sociology II



Štěpánková



LS



-/3



Zk



JLB 003



Angličtina pro ekonomy I



Gloverová, Staňková



ZS



-/3



Z



JLB 004



Angličtina pro ekonomy II



Gloverová, Staňková



LS



-/3



Zk



JLB 005



Angličtina pro politology I



Prošková



ZS



-/3



Z



JLB 006



Angličtina pro politology II



Prošková



LS



-/3



Zk



JLB 007



Angličtina pro IMS I



Stružková



ZS



-/3



Z



JLB 008



Angličtina pro IMS II



Stružková



LS



-/3



Zk



JLB 009



Angličtina pro žur. a MK I



Červinková



ZS



-/3



Z



JLB 010



Angličtina pro žur. a MK II



Červinková



LS



-/3



Zk



JLM 011



Angličtina pro VSP I



Štěpánková



ZS



-/3



Z



JLM 012



Angličtina pro VSP II



Štěpánková



LS



-/3



Zk



JLB 045



Angličtina pro marketing I



Jílková



ZS



-/3



Z



JLB 046



Angličtina pro marketing II



Jílková



LS



-/3



Zk



JLB 013



Němčina odborná I



Křenková,


Votavová



ZS



-/3



Z



JLB 014



Němčina odborná II



Křenková,


Votavová



LS



-/3



Zk



JLB 017



Němčina pro ekonomy I



Faltýnová



ZS



-/3



Z



JLB 018



Němčina pro ekonomy II



Faltýnová



LS



-/3



Zk



JLB 019



Francouzština odborná I



Linhart



ZS



-/3



Z



JLB 020



Francouzština odborná II



Linhart



LS



-/3



Zk



JLB 023



Italština odborná I



Bahníková



ZS



-/3



Z



JLB 024



Italština odborná II



Bahníková



LS



-/3



Zk



JLB 027



Ruština odborná I - vyšší



Mistrová



ZS



-/3



Z



JLB 028



Ruština odborná II - vyšší



Mistrová



LS



-/3



Zk



JLB 029



Španělština odborná I



Mlýnková



ZS



-/3



Z



JLB 030



Španělština odborná II



Mlýnková



LS



-/3



Zk






Kurzy obecné a mírně specializované*)


Číslo



Název předmětu



Vyučující



Semestr



Rozsah



Ukončení



JLB 031



Angličtina I



Gloverová



ZS



-/3



Z



JLB 032



Angličtina II


Gloverová


LS



-/3



KZ



JLB 033



Němčina I



Křenková



ZS



-/3



Z



JLB 034



Němčina II



Křenková



LS



-/3



KZ



JLB 035



Francouzština I



Bosáková

Linhart


ZS



-/3



Z



JLB 036



Francouzština II



Bosáková

Linhart


LS



-/3



KZ



JLB 037



Italština I



Bahníková



ZS



-/3



Z



JLB 038



Italština II



Bahníková



LS



-/3



KZ



JLB 039



Ruština odborná I - nižší



Mistrová



ZS



-/3



Z



JLB 040



Ruština odborná II - nižší



Mistrová



LS



-/3



KZ



JLB 041



Španělština I



Mlýnková



ZS



-/3



Z



JLB 042



Španělština II



Mlýnková



LS



-/3



KZ




*) Jeden kód označuje několik paralelních kurzů.




Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:17

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 18.02 2020 15:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz