Fakulta sociálních věd UK
Institut sociologických studií
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut sociologických studií


Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 216


ISS odpovídá za studijní obory akreditované v rámci studijního programu 6703 Socio­logie, a to konkrétně za bakalářské studijní obory Sociologie a sociální politika a Sociologie a sociální antropologie, magis­ter­ské studijní obory Veřejná a sociální poli­tika a Sociologie a doktorandské studium v oborech Sociologie a Veřejnáa sociální po­litika.


Základní výzkumná témata řešená ISS zahrnují:

  • spravedlnost, solidarita a sociální soudržnost

  • analýzu trhu práce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti

  • aplikace biografické metody v sociologii

  • výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice

  • analýzu vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání

  • dějiny světové sociologieŘeditel institutu:

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

hajek@fsv.cuni.cz

Zástupce ředitele:

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

vesely.arnost@centrum.cz

Tajemník:

Ing. PhDr. Petr Soukup                  

Mail 

Sekretariát: 

Jana Zemanová                      

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail 


Katedra sociologie

Vedoucí:

Doc. Milan Tuček, CSc.    

Mail 

Asistentka:

Emilie Krejčová

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Mail 

Pavol Frič, Ph.D.   

Mail 

Mgr. Martin Hájek

Mail 

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.        

Mail 

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Mail 

Prof.PhDr. Josef Kandert, CSc.

Mail 

Doc.PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Mail 

Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Mail 

Prof.PhDr. Miloslav Petrusek

Mail 

Mgr. Jiří Remr      

Mail 

Mgr. Vendula Řezáčová   

Mail 

Ing. Mgr. Petr Soukup

Mail 

Doc.PhDr. Jadwiga Šanderová    

Mail 

PhDr. Olga Šmídová

Mail 

Doc. Milan Tuček

Mail 

PhDr. Eva Veisová, Ph.D. 

Mail 

Externí vyučující:

RNDr. Dagmar Bartoňová 

Mail 

Ivo Bayer,M.A  

Mail 

Ing. Čestmír Benda

Mail 

Mgr. Dana Fajmonová   

Mail 

Mgr. Hana Hašková         

Mail 

JUDr. Michal Illner

Mail 

Mgr. Jindřich Krejčí

Mail 

Mgr. Marta Kolářová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Alena Křížková, Ph.D.

Mail 

Doc.PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Mail 

PhDr. Hana Maříková

Mail 

PhDr. Natálie Simonová    

Mail 

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Petr Vančura

Mail 

Vyučující doktorandi:

Mgr. Jitka Cirklová

Mail 

Mgr. Tomáš Čížek

Mail 

Dipl.-Soz.Julia Häuberer    

Mail 

Mgr. Michal Kotík       

Mail 

Mgr. Blanka Nyklová     

Mail 

Mgr. Michal Osuský

Mail 

Mgr. Miloslav Paulíček    

Mail 

PhDr. Iva Pecáková

Mail 

PhDr. Kateřina Pulkrábková

Mail 

Mgr. Zdeněk Sloboda

Mail 

Mgr. Ondřej Špaček

Mail 

Mgr. Kateřina Vojtíšková

Mail Katedra veřejné a sociální politiky

Vedoucí:

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Mail 

Asistentka:

PhDr. Věra Tomandlová

Mail 

Členové katedry:

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Mail 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Mail 

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D.

Mail 

MUDr. Petr Háva, CSc.     

Mail 

PhDr. Gabriela Munková, CSc.

Mail 

Mgr. Magdaléna Mouralová

Mail 

Mgr. Martin Nekola    

Mail 

PhDr. Vilém Novotný    

Mail 

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Mail 

PhDr. Věra Tomandlová   

Mail 

Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Martin Cejp, CSc.   

Mail 

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Mail 

PhDr. František Knobloch, CSc.      

Mail 

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Mail 

PhDr. Hana Synková

Mail 

Ing. Petr Kotlas   

Mail 

Antonin Bernard Thompson Mikes   

Mail 

Vyučující doktorandi:

PhDr. Hana Doleželová

Mail 

PhDr. Ing. Pavel Mička     

Mail 

Mgr. Eva M. Hejzlarová    

Mail 

Mgr. Marie Jelínková

Mail 

Mgr. Jan Kohoutek

Mail 

Mgr. Martin Kameník        

Mail 

Mgr. Ing. Pavla Mašková

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2022 00:37

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 29.09 2022 00:48, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz