Fakulta sociálních věd UK
Institut ekonomických studií
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut ekonomických studiíPraha 1, Opletalova ulice č. 26, Telefon: 222 112 330, Fax: 222 112 304


IES odpovídá za bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory studijního programu 6201 Ekonomická teorie se zaměřením na teoretickou (akademickou) ekonomii a aplikovanou ekonomii (konkrétně na  evropskou  ekonomickou  integraci, hospodářskou politiku, bankovnictví a kapitálové trhy).


Ve vědecké práci se IES zaměřuje na problematiku makroekonomie a mikroekonomie, ekonometrie, institucionální ekonomie, hospodářských dějin, dějin ekonomických teorií, finančních trhů, veřejných financí a transformace ekonomiky k tržnímu uspořádání.


Při IES působí Ekonomický klub (E-klub), sdružení studentů IES a příznivců ekonomické vědy. Jeho cílem je zvyšovat zájem o domácí i světové ekonomické dění, především prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Navíc E-klub funguje jako zprostředkovatel mezi vedením institutu a studenty. Více informací na www.e-klub.org


Ředitel institutu: 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Zástupce:

PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Tajemník: 

PhDr. Natálie Švarcová

Sekretariát:

Ing. Dagmar Schnellerová

Monika Klajblová


Katedra mikroekonomie a matematických metod

Vedoucí:

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., ČSOB Chair holder

Členové katedry: 

PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

Prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Transgas-RWE Chair

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Ing. Ivo Koubek

PhDr. Petr Švarc

PhDr. Natálie Švarcová     

Externí členové katedry:

Ing. Jan Brůha, MA

RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.

Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D.

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.


Katedra makroekonomie a ekonometrie

Vedoucí:

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., Česká spořitelna Corporate Chair

Členové katedry:

PhDr. Jaromír Baxa

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Tomáš Holub, Ph.D.

Roman Horváth, M.A, Ph.D.

Mgr. Eva Michalíková

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Externí členové katedry:

PhDr. Jozef Baruník

Barbara Gebická , MA, MSc

Ing. Jaromír Hurník, PhD

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

PhDr. Martin Netuka

Ing. Filip Pertold, MA

Ing. Karel Sladký, CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Tůma


Katedra financí a kapitálových trhů

Vedoucí:

Doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

Členové katedry:

Ing. Zdeněk S. Blaha, M.A, DBA

RNDr. Alex Derviz, CSc.

PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.

Ing. Irena Kemény

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Jiří Novák, Ph.D.

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Externí členové katedry:

Mgr. Radovan Chalupka

Ing. Marie Kučerová

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

PhDr. Petr Teplý

Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.


Katedra institucionální ekonomie

Vedoucí:

PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

Členové katedry:

PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Externí členové katedry:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

PhDr. Tomáš Sedláček

Ing. Luděk Rychetník, CSc.

Mgr. Ondřej Sekanina, LL.M.


Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Vedoucí:

PhDr. Martin Gregor, PhD., ČEZ Chair (v zastoupení)

Členové katedry:

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

PhDr. Petr Hedbávný

Doc. Ing. Pavel  Mertlík, CSc.

Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.

Doc. MPhil. Ondřej Schneider Ph.D.

Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.

PhDr. Lenka Šťastná

PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.

Prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

Prof. Ing. Luděk Urban, CSc., Jean Monet Professor

Externí členové katedry:

PhDr. Lucie Bryndová

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Ing. Vladislav Flek, CSc.

Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Mgr. Henrieta Maďarová, MSc.

JUDr., Ing. Dušan Tříska, CSc.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2022 00:38

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 29.09 2022 00:48, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz