Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři


Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.


Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ a přiložené dohody.


Garantem oboru je prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

33 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

27 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Obhajoba písemné práce

  3. Obhajoba písemné práce

  4. Obhajoba písemné práce

    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 15 stranách. Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.Dokument ke stáhnutĂ­  Příklady témat bakalářských prací

 

Obě strany (Universität Regensburg i UK Praha) se zavazují k tomu, že všechny části SZZk proběhnou veřejně a budou hodnoceny komisionálně.


 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře.


 


1. Jazykověda/Literární věda


2. Vědy o kultuře


3. Interkulturní komunikace


4. Geopolitická historie


5. Společenské vědy


6. Ekonomické vědy


 


Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ200

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

10

JMBZ201

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

3

JMBZ202

ExternĂ­ odkaz Praktikum/Praktický projekt

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/4

KZ

20

Celkový počet kreditů: 33
Povinně volitelné předměty - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ203

ExternĂ­ odkaz Jazykový kurz I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/4

KZ

6

JMBZ204

ExternĂ­ odkaz Jazyková cvičení I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/4

KZ

6

JMBZ205

ExternĂ­ odkaz Jazykový kurz II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/4

KZ

6

JMBZ206

ExternĂ­ odkaz Jazyková cvičení II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/4

KZ

6

JMBZ207

ExternĂ­ odkaz Deutsch I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ208

ExternĂ­ odkaz Deutsch II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

Zk

6

JMBZ209

ExternĂ­ odkaz Deutsch III.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ210

ExternĂ­ odkaz Deutsch IV.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

6

JMBZ211

ExternĂ­ odkaz Čeština I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ212

ExternĂ­ odkaz Čeština II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

Minimální počet kreditů: 24

Poznámka:

Menší rozsah u předmětu Deutsch I-IV zohledňuje již předcházející potvrzení znalosti německého jazyka u českých studentů v rámci přijímacího řízení (viz Požadavky na přijímací řízení).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ205

Jazykový kurz II.

JMBZ203
JMBZ206

Jazyková cvičení II.

JMBZ204
JMBZ208

Deutsch II.

JMBZ207
JMBZ209

Deutsch III.

JMBZ208
JMBZ212

Čeština II.

JMBZ211


Povinně volitelné předměty - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ213

ExternĂ­ odkaz Úvod do jazykovědy

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/2

KZ

6

JMBZ214

ExternĂ­ odkaz Čeština a němčina v kontrastu

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ215

ExternĂ­ odkaz Jazyky v kontaktu

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

6

JMBZ216

ExternĂ­ odkaz Gramatické kategorie slovanských jazyků

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

KZ

6

JMBZ217

ExternĂ­ odkaz Úvod do literární vědy

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ218

ExternĂ­ odkaz Česká literární moderna

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ219

ExternĂ­ odkaz Současná česká literatura

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ220

ExternĂ­ odkaz Slovanské literatury ve vzájemném srovnání

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

6

JMBZ221

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I.

ExternĂ­ odkaz Svobodová ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/2

Z

2

JMBZ222

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II.

ExternĂ­ odkaz Svobodová ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/2

KZ

4

JMBZ223

ExternĂ­ odkaz Česká literatura I.

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/2

Z

2

JMBZ224

ExternĂ­ odkaz Česká literatura II.

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/2

Zk

5

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ225

ExternĂ­ odkaz Úvod do vědy o kultuře

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

KZ

6

JMBZ226

ExternĂ­ odkaz Sémiotika kultury

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

6

JMBZ227

ExternĂ­ odkaz Kulturní komparatistika

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

6

JMBZ228

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I.

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMBZ229

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II.

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

KZ

4

JMBZ230

ExternĂ­ odkaz Německé dějiny I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Interkulturní komunikace:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ232

ExternĂ­ odkaz Psychologie interkulturního jednání

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

7

JMBZ233

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace a jazykový managment

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/1

Zk

7

JMBZ234

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/2

Zk

8

Minimální počet kreditů: 14
Povinně volitelné předměty - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ235

ExternĂ­ odkaz Východoevropské dějiny I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Zk

7

JMBZ236

ExternĂ­ odkaz Východevropské dějiny II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/0

Zk

7

JMBZ237

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I.

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

Zk

5

JMBZ238

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II.

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

JMBZ239

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Filipová

ZS

1/1

KZ

4

JMBZ240

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní politika

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

KZ

7

JMBZ241

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. Ceske republiky k NMZ I

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Z

3

JMBZ242

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ243

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I.

ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Z

3

JMBZ244

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II.

ExternĂ­ odkaz Abrhám ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/0

Zk

5

JMBZ245

ExternĂ­ odkaz Evropské právo I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

KZ

7

JMBZ246

ExternĂ­ odkaz Evropské právo II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

0/2

KZ

7

JMBZ247

ExternĂ­ odkaz Úvod do českého práva I.+II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

7

JMBZ248

ExternĂ­ odkaz Hospodářské vztahy se střední Evropou

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/0

Zk

7

JMBZ249

ExternĂ­ odkaz Dějiny práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

3

JMBZ250

ExternĂ­ odkaz Transformace k tržnímu hospodářství

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

0/2

Zk

7

JMBZ251

ExternĂ­ odkaz Světové hospodářské dějiny

ExternĂ­ odkaz Půlpán ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti -Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Povinně volitelné předměty - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ252

ExternĂ­ odkaz Geostrategical Importance of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Pick ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/0

KZ

3

JMBZ253

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

1/1

KZ

3

JMBZ254

ExternĂ­ odkaz Economic Policy of the Czech Republic

ExternĂ­ odkaz Mertlík ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/2

Zk

6

JMBZ255

ExternĂ­ odkaz České hospodářské dějiny

ExternĂ­ odkaz Půlpán ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JMBZ256

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia podnikového hospodářství

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/0

Z

2

JMBZ257

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/2

Zk

8

JMBZ258

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/2

Zk

8

JMBZ259

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

2/2

Zk

8

JMBZ260

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Březinová

LS

2/2

Zk

8

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ258

Mikroekonomie II.

JMBZ257

Poznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz