Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium kombinovaná forma
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 67031T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium kombinovaná formaStudium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním  sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů,  koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik  samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i  společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání  - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi  oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované  poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.


V rámci jednotlivých předmětů je kladen důraz na evropské a globální dimenze  veřejné a sociální politiky. S růstem složitosti společenského vývoje a vzájemné závislosti aktérů politik  či zvyšováním významu faktorů, které souvisejí s procesy globalizace a evropské integrace, vzrůstá význam  řízení, správy a tvorby politiky v klíčových oblastech nejen v delším časovém horizontu, ale především také  v závislosti na míře a komplexnosti jejich poznání (evidence based policy).


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

70 kreditů (7 Zk/KZ, 2Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 38 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:


1. obhajoba diplomové práce


2. ústní zkouška z tematických okruhů: veřejná a sociální politika, 


   veřejná ekonomika a veřejná správa,


K této části zkoušky student zpracovává písemnou přípravu ve formě eseje na téma veřejné politiky.Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM521

ExternĂ­ odkaz Základy veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

10/2

Zk

9

JSM522

ExternĂ­ odkaz Základy veřejné ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

10/0

Zk

9

JSM523

ExternĂ­ odkaz Sociální politika

ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS

9/3

Zk

9

JSM524

ExternĂ­ odkaz Správní věda

ExternĂ­ odkaz Louda

LS

10/0

Zk

6

JSM525

ExternĂ­ odkaz Evropská sociální politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

10/2

Zk

9

JSM526

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy a tvorby politik I.

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

4/8

KZ

8

JSM527

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy a tvorby politik II.

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

4/8

KZ

8

JSM528

ExternĂ­ odkaz Seminář k diplomové práci I.

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS/LS

0/12

Z

6

JSM529

ExternĂ­ odkaz Seminář k diplomové práci II.

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS/LS

0/12

Z

6

Celkový počet kreditů: 70


Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM640

ExternĂ­ odkaz Základy sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

9/0

Zk

7

JSM641

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

10/0

KZ

6

JSM642

ExternĂ­ odkaz Metody práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

2/2

Z

5

JSM643

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

5/5

KZ

6

JSM644

ExternĂ­ odkaz Základy politologie

ExternĂ­ odkaz Kotlas

ZS

8/0

Zk

7

JSM645

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod výzkumu

ExternĂ­ odkaz Knobloch

LS

8/0

Zk

6

JSM646

ExternĂ­ odkaz Veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Louda

ZS

10/0

Zk

6

JSM647

ExternĂ­ odkaz Manažerské metody ve veřejné a sociální politice

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

12/0

Zk

9

Minimální počet kreditů: 38
[1] Uvedený rozsah je celkový počet hodin kontaktní výuky za semestr. Předměty jsou uskutečňovány formou přednášky (p), cvičení (c), semináře (s).


[2] Nabídka doporučených volitelných předmětů neomezuje studenta ve výběru volitelných předmětů z nabídky dalších studijních oborů na FSV UK a ostatních  fakultách UKDoporučené volitelné předměty:

Občanská společnost v EU

Sociologie organizace pro občanský sektor

Sociální podnikání

Základy psaní akademických textů

Reforma veřejné správy v ČR
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz