Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 67031T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium
Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.

Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky či bezpečnostní politiky.

Studijní obor je akreditován čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Rozsah studijních povinností:


Pokračující čtyřsemestrální studium:


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů (10Zk/KZ, 5 Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 30 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu U


Magisterská státní zkouška:

Části:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Písemná část - esej

3. Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

4. Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka


Předepsané pořadí skládání částí státních zkoušek: není předepsané
Povinné předměty:


Společné pro pokračující i otevřené studium:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JSM501

ExternĂ­ odkaz Veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/2

Zk

9

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM503

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřej. nebo občan. sektoru

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM505

ExternĂ­ odkaz Veřejná ekonomika

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/2

Zk

9

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

0/4

KZ

6

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

0/4

KZ

6

JSM508

ExternĂ­ odkaz European Social Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

2/2

Zk

9

JSM509

ExternĂ­ odkaz Teorie veřejné správy (Správní věda)

ExternĂ­ odkaz Louda

LS

2/0

Z

5

JSM510

ExternĂ­ odkaz Veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Louda

ZS

2/0

Zk

6

JSM620

ExternĂ­ odkaz Politologické aspekty tvorby politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSM621

ExternĂ­ odkaz Rozhodování a instituce v tvorbě politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 78 (10 Zk/Kz, 5 Z)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM502

Diplomový seminář I

JSM512
JSM503

Diplomový seminář II

JSM502
JSM505

Veřejná ekonomika

JEB998
JSM506

Metody analýzy politik

JSM501 JSM511 JSM513
JSM507

Metody tvorby politik

JSM506
JSM510

Veřejná správa

JSM509
JSM621

Rozhodování a instituce v tvorbě politiky

JSM620


Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB065

ExternĂ­ odkaz Lidský faktor a personální management

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

2/2

Zk

5

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMB140

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Chrobák

ZS

2/0

Zk

5

JMB165

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

4

JPM087

ExternĂ­ odkaz Globální terorismus

ExternĂ­ odkaz Makariusová ExternĂ­ odkaz Anselmo Vieira

ZS

1/1

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

4

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Čabanová

LS

2/1

Zk

4

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS

2/1

Zk

5

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

Z

5

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

5

JSB440

ExternĂ­ odkaz Problémy české společnosti a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

1/1

KZ

5

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

6

JSM511

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod sg. výzkumu

ExternĂ­ odkaz Knobloch

ZS

2/0

Zk

6

JSM512

ExternĂ­ odkaz Kurz SPSS a analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

KZ

5

JSM513

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/1

KZ

6

JSM514

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

5

JSM601

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/1

Zk

6

JSM603

ExternĂ­ odkaz International comparison of health care systems

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/0

KZ

8

JSM604

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/1

Zk

8

JSM607

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika v ČR

ExternĂ­ odkaz Kalous

ZS

1/1

Zk

4

JSM608

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/1

KZ

5

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

KZ

5

JSM610

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace

ExternĂ­ odkaz Munková

ZS

2/0

Zk

5

JSM612

ExternĂ­ odkaz Kriminalita a současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Cejp

ZS

2/1

KZ

5

JSM617

ExternĂ­ odkaz Udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Nováček

LS

2/0

KZ

5

JSM619

ExternĂ­ odkaz Globální problémy život. prostředí

ExternĂ­ odkaz Nováček

ZS

2/0

KZ

5

JSM622

ExternĂ­ odkaz Personální management

ExternĂ­ odkaz Čabanová

LS

1/1

KZ

5

JSM623

ExternĂ­ odkaz Teorie organizace

ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS

1/1

KZ

5

JSM625

ExternĂ­ odkaz Regionální rozvoj

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/2

Zk

5

JSM627

ExternĂ­ odkaz Konceptorská praxe ve veřejné politice

ExternĂ­ odkaz Petrášek

LS

0/2

Z

3

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM629

ExternĂ­ odkaz Europ. policies and practice towards the Roma

ExternĂ­ odkaz Synková

LS

1/2

Zk

8

JSM632

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostní politiky

ExternĂ­ odkaz Knobloch

ZS

2/0

Zk

5

JSM633

ExternĂ­ odkaz Současné vnímání korupce ve spol.

ExternĂ­ odkaz Bílek

LS

2/0

Zk

5

JSM649

ExternĂ­ odkaz New Modes of Governance

ExternĂ­ odkaz Grote

ZS

2/1

Zk

8

JSM650

ExternĂ­ odkaz Recent Advancements in Organization Theory and their Significance for Political Science

ExternĂ­ odkaz Grote

ZS

2/1

Zk

8

JSM651

ExternĂ­ odkaz Policy Analysis from a Network Perspective

ExternĂ­ odkaz Grote

LS

2/1

Zk

8

JSM652

ExternĂ­ odkaz The European Union and Central and Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Grote

LS

2/1

Zk

8

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB065

Lidský faktor a personální management

JEB004
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026


Jiná než poslední část státní zkoušky:

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz