Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium

Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.


Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.Garant: Prof. PhDr.Josef Kandert,CSc.

Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty :124 kreditůPovinně volitelné předměty:1 (jazyky)minimálně: 4 kreditůPovinně volitelné předměty 2minimálně 34 kreditůVolitelné předměty18 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška


1. Systematická sociologie (1 otázka)


2. Dějiny sociologie (1 otázka)


3. Sociální antropologie (1 otázka)


4. Metody a techniky výzkumu (1 otázka)


5. Klauzura z analýzy dat


6. Obhajoba bakalářské prácePovinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB001

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

5

JSB002

ExternĂ­ odkaz Sociologie I (mikrosociologie)

ExternĂ­ odkaz Kabele

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Sociologie II (oborová sociologie)

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Úvod do kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Šmídová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Základy praktického sg. zkoumání

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Veisová

LS

2/2

Zk

5

JSB017

ExternĂ­ odkaz Statistika I

ExternĂ­ odkaz Holeček

ZS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Simonová

LS

2/2

Zk

5

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Bartoňová

ZS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/2

Z

4

JSB029

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

2/2

Zk

6

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Čabanová ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

0/2

Z

4

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Cirklová

LS

2/1

Zk

4

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Šmídová ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB035

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Holeček

LS

2/2

Zk

5

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

1/1

Zk

5

JSB052

ExternĂ­ odkaz Kulturní systémy

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

4

JSB053

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář I.

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Řezáčová ExternĂ­ odkaz Cirklová

LS

0/2

Z

4

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Řezáčová ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

0/2

Zk

5

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Řezáčová

LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 124


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB002

Sociologie I (mikrosociologie)

JSB001
JSB003

Sociologie II (oborová sociologie)

JSB002
JSB008

Dějiny sociologie II

JSB007
JSB014

Úvod do kvalitativní metodologie

JSB012
JSB015

Základy praktického sg. zkoumání

JSB012
JSB018

Statistika II

JSB017
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0111, J#0038


Povinně volitelné předměty J#0111 - jazyky pro Sociologie a sociální antropologie

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.Povinně volitelné předměty J#0038

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB004

ExternĂ­ odkaz Společenské nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/0

Zk

4

JSB011

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB013

ExternĂ­ odkaz Metody a metodologie sg..výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

4

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Čabanová

LS

2/1

Zk

4

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Čabanová

ZS

2/1

Zk

5

JSB030

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat pomocí ATLAS

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS/LS

0/2

Z

2

JSB034

ExternĂ­ odkaz Data management pro bakaláře

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

0/1

Z

2

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

0/2

Z

5

JSB065

ExternĂ­ odkaz Vizuální sociologie (fotografie v sociologii)

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

1/1

Zk

4

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

5

JSB114

ExternĂ­ odkaz Biografický přístup v sociologii


LS

2/2

Zk

5

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

5

JSB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

1/1

Zk

5

JSB120

ExternĂ­ odkaz Teorie pracovních vztahů

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

1/1

Zk

5

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Transf. a možnosti rozvoje čs. venkova

ExternĂ­ odkaz Lošťák

ZS

2/0

Zk

4

JSB139

ExternĂ­ odkaz Obec.postupy při psaní anal.studií

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB146

ExternĂ­ odkaz Občanská společnost v sociologické perspektivě

ExternĂ­ odkaz Stachová

ZS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

ZS

2/1

Zk

4

JSB154

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/2

Z

4

JSB155

ExternĂ­ odkaz Aplikace sociální psychologie pro sociology

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB400

ExternĂ­ odkaz Prezentace v angličtině

ExternĂ­ odkaz Nyklová

ZS

1/1

Zk

4

JSB438

ExternĂ­ odkaz Sociologie rodiny


LS

2/0

Zk

4

JSB500

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář II

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Řezáčová

ZS

2/0

Z

5

JSB501

ExternĂ­ odkaz Antropologie hranic, stereotypů a globalizace

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

0/2

Z

4

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

5

JSB503

ExternĂ­ odkaz Klíčové antropologické výzkumy v Evropě a ve světě

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

5

JSB504

ExternĂ­ odkaz Antropologie města

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB506

ExternĂ­ odkaz Antropologie globalizace a migrací

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Řezáčová

ZS

1/1

Zk

5

Počet kreditů celkem: 34


Studenti 3. ročníku si mohou jako volitelné předměty zapisovat se svolením vyučujících i magisterské kurzy. Tyto předměty si už ale nesmí zapsat znovu v magisterském cyklu, ale mohou si je nechat uznat  pokud se jejich absolvování nezapočítává do studijních povinností  v bakalářském cyklu (jsou nad rámec studijních povinností v bakalářském cyklu).Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz