Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 T Bezpečnostní studia - navazující magisterský program
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 T Bezpečnostní studia - navazující magisterský program


Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné  bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích,  ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Mezinárodní vztahy a magisterských oborů Institutu mezinárodních studií (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).Garantem oboru bezpečnostní studia je Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Celkové studijní povinnosti120 kreditůPovinné předměty:64 kreditůPovinně volitelné předměty:minimálně: 44 kreditůVolitelné předměty:12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1.         Obhajoba diplomové práce
2.         Ústní zkouška  


       teorie bezpečnosti (1 otázka)


       soudobé bezpečnostní hrozby (1 otázka)


problematika související s tématem diplomové práce (1 otázka)

Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations - TMV

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

8

JPM264

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR

ExternĂ­ odkaz Balabán ExternĂ­ odkaz Stejskal

LS

1/0

Zk

4

JPM267

ExternĂ­ odkaz Úvod do strategických studií

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

Zk

5

JPM269

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/2

Zk

6

JPM284

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS/LS

0/2

Z

2

JPM285

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu BS

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

1/0

Z

2

JPM286

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe bezpečnosti II

ExternĂ­ odkaz Schneider ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

1/1

Zk

6

JPM288

ExternĂ­ odkaz Comparative security policy - BP

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

2/0

Zk

7

JPM301

ExternĂ­ odkaz Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7

JPM302

ExternĂ­ odkaz Human Security

ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS

1/1

Zk

5

JPM304

ExternĂ­ odkaz Theory and Practise of Security

ExternĂ­ odkaz Schneider ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

6

JPM401

ExternĂ­ odkaz Theory and Practise of Security - seminar

ExternĂ­ odkaz Schneider ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

0/1

KZ

4

JPM410

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and their Application

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM416

ExternĂ­ odkaz International Institutions - theoretical issues (MO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM417

ExternĂ­ odkaz Security and Integration in Europe - BP seminář

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM418

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR - seminář

ExternĂ­ odkaz Kašík ExternĂ­ odkaz Balabán

LS

0/1

Z

4

Celkový počet kreditů: 64

Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny J#0116

JPM301 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny J#0117


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM269

Metodologický seminář


JPM285JPM284

Diplomový seminář

JPM269
JPM304

Theory and Practise of Security
JPM286

JPM401

Theory and Practise of Security - seminar
JPM286

JPM410

Theories of European Integration and their Application
JPM183

JPM416

International Institutions - theoretical issues (MO)
JPM214

JPM417

Security and Integration in Europe - BP seminář
JPM187Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0055, J#0116, J#0117, J#0095Povinně volitelné předměty J#0055 - nabídka jazyků pro Bezpečnostní studia

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky:

nejméně jeden z jazyků musí být ukončen zkouškou z odborného jazyka.Povinně volitelné předměty J#0116

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM406

ExternĂ­ odkaz Realism and liberalism (TMV]

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM408

ExternĂ­ odkaz War Studies (TMV)

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4

Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání alespoň jednoho předmětu ze skupiny #0116. Pokud student absolvuje kurz ze skupiny J#116 jako volitelný, lze tento kurz následně uznat jako povinně volitelný, nikoli však jako součást povinností k povinnému předmětu JPM043.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM408

War Studies (TMV)
JPM287Povinně volitelné předměty J#0117

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM402

ExternĂ­ odkaz United Nations Peacekeeping (OKMB)

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

0/1

KZ

4

JPM403

ExternĂ­ odkaz Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti (OKMB)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM404

ExternĂ­ odkaz Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti OKMB

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4

Poznámka: garant předmětu JPM301 bude požadovat souběžné zapsání alespoň jednoho předmětu ze skupiny #0117. Pokud student absolvuje kurz ze skupiny J#117 jako volitelný, lze tento kurz následně uznat jako povinně volitelný, nikoli však jako součást povinností k povinnému předmětu JPM301.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM403

Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti (OKMB)
JPM238

JPM404

Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti OKMB
JPM238Povinně volitelné předměty J#0095:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM283

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

LS

2/0

Zk

4

JMM294

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

4

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

1/1

Z

3

JMM339

ExternĂ­ odkaz American National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM452

ExternĂ­ odkaz Evropská dimenze izraelsko-palestinského konfliktu

ExternĂ­ odkaz Košťálová

LS

1/1

KZ

4

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM460

ExternĂ­ odkaz Ropa a plyn v postsovětském prostoru

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

KZ

4

JPM046

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní organizace

ExternĂ­ odkaz Moravcová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

6

JPM079

ExternĂ­ odkaz Prostor a politika

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

6

JPM087

ExternĂ­ odkaz Globální terorismus

ExternĂ­ odkaz Makariusová ExternĂ­ odkaz Anselmo Vieira

ZS

1/1

Zk

4

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie ve 20.století I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPM162

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace

ExternĂ­ odkaz Šánová

ZS

1/1

Zk

6

JPM175

ExternĂ­ odkaz Security and Integration in Europe I

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

1/1

Zk

6

JPM181

ExternĂ­ odkaz Etnopolitické konflikty

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Zk

6

JPM218

ExternĂ­ odkaz Refugee in International Law

ExternĂ­ odkaz Levrincová

LS

1/1

Zk

6

JPM270

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní bezpečnostní vztahy v době globalizace

ExternĂ­ odkaz Eichler

ZS

2/0

Zk

5

JPM280

ExternĂ­ odkaz Taiwan Strait: Possible Scenarios of Conflict

ExternĂ­ odkaz Oklešťková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

2/0

Zk

6

JPM281

ExternĂ­ odkaz National Security and Asymmetric Threats

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

6

JPM292

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní perspektivy baltského prostoru

ExternĂ­ odkaz Zájedová

LS

2/0

Zk

6

JPM298

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika: pohledy z praxe

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

Z

3

JPM501

ExternĂ­ odkaz James Q. Whitaker Lectures

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS/LS

0/1

Z

3

JPM506

ExternĂ­ odkaz Právo mezinárodní bezpečnosti

ExternĂ­ odkaz Kittrich

LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 30

Studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Mezinárodní vztahy a magisterských oborů Institutu mezinárodních studií (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM046

Mezinárodní organizace


JPM416


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz