Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterské studiumStudijní program je zaměřen na všeobecné otázky mezinárodní, resp. evropské politiky. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné mezinárodní politické problémy. Poskytuje hlubší základy v oblasti evropské integrace, bezpečnostních studií a mezinárodních ekonomických vztahů. Program umožňuje studium obecných otázek mezinárodní politiky, případně užší specializaci na evropská studia (ES).


Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách. Studenti magisterského cyklu mají dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).


Garantem oboru mezinárodní vztahy je  Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty 

62 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně: 46 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:

  1. Mezinárodní vztahy (1 otázka)

  2. Evropská studia (1 otázka)

  3. Mezinárodní ekonomické vztahy nebo Mezinárodní právo (1 otázka podle volby)

  4. Obhajoba diplomové práce *)


*) Student specializace evropských studií vypracuje diplomovou práci z evropské problematiky, absolvuje alespoň 9 předmětů označených ES, z toho alespoň 6 Zk.Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JPM009

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/4

Z

3

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations - TMV

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

8

JPM045

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

ZS

2/0

Zk

6

JPM046

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní organizace

ExternĂ­ odkaz Moravcová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

6

JPM050

ExternĂ­ odkaz EU - vývoj společenství , ES

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

JPM052

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

7

JPM301

ExternĂ­ odkaz Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7

JPM303

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu MV

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

1/0

Z

2

JPM413

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

ZS

0/1

Z

4

JPM414

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy seminář

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

0/1

Z

4

JPM416

ExternĂ­ odkaz International Institutions - theoretical issues (MO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

Celkový počet kreditů: 62

Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0116

JPM301 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0117

JPM050 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0118

JPM046 se zapisuje současně s JPM416


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM009

Diplomový seminář

JPM303
JPM046

Mezinárodní organizace


JPM416JPM416

International Institutions - theoretical issues (MO)
JPM214Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0056 J#0116, J#0117, J#0018, J#0032
Povinně volitelné předměty J#0056 - nabídka jazyků pro politology II:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

KZ

4

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4

Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky:

nejméně jeden z jazyků musí být ukončen zkouškou z odborného jazykaPovinně volitelné předměty J#0116:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM406

ExternĂ­ odkaz Realism and liberalism (TMV]

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM408

ExternĂ­ odkaz War Studies (TMV)

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0116Povinně volitelné předměty J#0117:

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM402

United Nations Peacekeeping (OKMB)

Bureš

ZS

0/1

KZ

4

JPM403

Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti (OKMB)

Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM404

Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti OKMB

Karásek

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM301 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0117Povinně volitelné předměty J#0118:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM409

ExternĂ­ odkaz EU Institutions and Decision-making

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/1

KZ

4

JPM410

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and their Application

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM411

ExternĂ­ odkaz Ekonomická integrace

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM050 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0118Povinně volitelné předměty J#0032:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM208

ExternĂ­ odkaz Western Europe - Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Laubeová ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

6

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM288

ExternĂ­ odkaz Politique étrangere et politique européenne de la France depuis 45

ExternĂ­ odkaz Mares

LS

1/1

Z

3

JPM058

ExternĂ­ odkaz Obecná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

1/1

Z

3

JPM088

ExternĂ­ odkaz Úloha státu v hospodářství

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM099

ExternĂ­ odkaz Baltic regional cooperation, ES

ExternĂ­ odkaz Zájedová

ZS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM130

ExternĂ­ odkaz Rozvojové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM178

ExternĂ­ odkaz Sjednocené Německo I, ES

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

2/0

Zk

6

JPM182

ExternĂ­ odkaz Sjednocené Německo II

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

1/1

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy, ES

ExternĂ­ odkaz Žídková

LS

1/1

Zk

6

JPM203

ExternĂ­ odkaz ES, Deutschland und Zentraleuropa am Beispiel der Osterweiterung

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPM207

ExternĂ­ odkaz Public International Law in Theory and Practice, ES

ExternĂ­ odkaz Levrincová

ZS

1/1

Zk

6

JPM218

ExternĂ­ odkaz Refugee in International Law

ExternĂ­ odkaz Levrincová

LS

1/1

Zk

6

JPM241

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v zahraniční politice státu

ExternĂ­ odkaz Hořovský

ZS

0/1

Zk

5

JPM260

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy britské zahraniční politiky v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JPM309

ExternĂ­ odkaz Kashmir and India

ExternĂ­ odkaz Hrishabh

LS

2/0

Zk

6

JPM503

ExternĂ­ odkaz Security in Africa

ExternĂ­ odkaz Werkman

ZS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů : 30

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:23

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz