Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R Sociologie a sociální politika - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R Sociologie a sociální politika - bakalářské studiumStudium je zaměřeno na teoretickou sociologii, metodologii sociologického výzkumu a sociální politiku a poskytuje základní znalosti ve speciálních oblastech, jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie. Absolventi mohou samostatně provádět sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, neziskového sektoru a pod. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských kurzů na FSV, zejména sociologie nebo veřejné a sociální politiky.Prominutí přijímacích zkoušek do magisterského studia - viz informace o magisterském studiu.


Garant: Doc.PhDr.Hynek JEŘÁBEK ,CSc.

Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty:127 kreditůPovinně volitelné předměty 1 (jazyky):minimálně 4 kreditůPovinně volitelné předměty 2:minimálně 31 kreditů


Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )
Bakalářská státní zkouška1. Systematická sociologie a dějiny sociologie (1 otázka složená ze dvou částí, do celkového výsledku se započítává dvakrát)


2. Sociální politika (1 otázka)


3. Metody a techniky výzkumu (1otázka)


4. Klauzura z analýzy dat


5. Obhajoba bakalářské práce
Povinné předměty:


Celkový počet kreditů: 127


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB002

Sociologie I (mikrosociologie)

JSB001
JSB003

Sociologie II (oborová sociologie)

JSB002
JSB008

Dějiny sociologie II

JSB007
JSB014

Úvod do kvalitativní metodologie

JSB012
JSB015

Základy praktického sg. zkoumání

JSB012
JSB018

Statistika II

JSB017
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014

Přednáška je pro všechny studenty společná, semináře se dělí do skupin podle počtu studentů a uvážení vyučujícího (cca 15 studentů).


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0110, J#0036


Povinně volitelné předměty J#0110 - jazyky pro Sociologie a sociální politika

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

Celkový počet kreditů: 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.
Povinně volitelné předměty J#0036

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB004

ExternĂ­ odkaz Společenské nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/0

Zk

4

JSB011

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB013

ExternĂ­ odkaz Metody a metodologie sg..výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

4

JSB028

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

4

JSB030

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat pomocí ATLAS

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS/LS

0/2

Z

2

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Cirklová

LS

2/1

Zk

4

JSB034

ExternĂ­ odkaz Data management pro bakaláře

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

0/1

Z

2

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

Z

5

JSB065

ExternĂ­ odkaz Vizuální sociologie (fotografie v sociologii)

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

1/1

Zk

4

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB114

ExternĂ­ odkaz Biografický přístup v sociologii


LS

2/2

Zk

5

JSB115

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie I

ExternĂ­ odkaz Kotlas

ZS

2/0

Z

2

JSB116

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/0

Zk

4

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

5

JSB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

1/1

Zk

5

JSB120

ExternĂ­ odkaz Teorie pracovních vztahů

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

1/1

Zk

5

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Transf. a možnosti rozvoje čs. venkova

ExternĂ­ odkaz Lošťák

ZS

2/0

Zk

4

JSB139

ExternĂ­ odkaz Obec.postupy při psaní anal.studií

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB147

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v zemích EU

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

ZS

2/1

Zk

4

JSB154

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/2

Z

4

JSB155

ExternĂ­ odkaz Aplikace sociální psychologie pro sociology

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB400

ExternĂ­ odkaz Prezentace v angličtině

ExternĂ­ odkaz Nyklová

ZS

1/1

Zk

4

JSB438

ExternĂ­ odkaz Sociologie rodiny


LS

2/0

Zk

4

JSB440

ExternĂ­ odkaz Problémy české společnosti a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

1/1

KZ

5

Minimální počet kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB004

Společenské nerovnosti

JSB001
JSB011

Současná sociologie II

JSB010
JSB013

Metody a metodologie sg..výzkumu

JSB012
JSB147

Sociální politika v zemích EU

JSB026 JSB027
JSB154

Praktika z kvalitativního výzkumu II

JSB033
JSB155

Aplikace sociální psychologie pro sociology

JSB148

Studenti 3. ročníku si mohou jako volitelné předměty zapisovat se svolením vyučujících i magisterské kurzy. Tyto předměty si už ale nesmí zapsat znovu v magisterském cyklu, ale mohou si je nechat uznat  pokud se jejich absolvování nezapočítává do studijních povinností  v bakalářském cyklu (jsou nad rámec studijních povinností v bakalářském cyklu). Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz