Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium


Studium je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia. Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie.


Garantem oboru politologie je doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.Obor umožňuje specializaci na:

  • obecnou politologii, pracovníkem odpovědným za specializaci je prof. Dr. Miroslav Novák

  • komparativní politologii, pracovníkem odpovědným za specializaci je doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

  • politickou geografii a geopolitiku, pracovníkem odpovědným za specializaci je doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo


Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, v aparátu politických stran, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě nebo jako političtí komentátoři a publicisté.

Studenti magisterského cyklu si mohou zapisovat kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

78 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty:

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:

  • Obhajoba diplomové práce

  • Obecná politologie (1 otázka)

  • Komparativní politologie (1 otázka)

  • Politická geografie a geopolitika (1 otázka)


Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koal. vazby v parlament.demokraciích

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

6

JPM006

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Z

3

JPM007

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM010

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

6

JPM036

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie ve 20. století II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM079

ExternĂ­ odkaz Prostor a politika

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

6

JPM111

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

6

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie ve 20.století I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPM135

ExternĂ­ odkaz Volební studia I

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

2/0

Z

3

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/2

Z

3

JPM147

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/2

Zk

6

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Z

3

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Z

3

JPM164

ExternĂ­ odkaz Český parlamentarismus - vývoj a současnost

ExternĂ­ odkaz Mrklas

LS

1/1

Zk

6

JPM192

ExternĂ­ odkaz Volební studia II

ExternĂ­ odkaz Lebeda

LS

1/1

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Z

3

Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM007

Problémy pluralitní demokracie II

JPM006
JPM036

Geopolitika a geostrategie ve 20. století II

JPM127
JPM147

Přechody k demokracii v teorii a praxi II

JPM146
JPM192

Volební studia II

JPM135


Povinně volitelné předměty J#0030

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM113

ExternĂ­ odkaz Geography and Politics in 20th Century Europe

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

2/0

Zk

6

JPM118

ExternĂ­ odkaz Prezidentské volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

3

JPM142

ExternĂ­ odkaz Regionalism in Global Politics

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

6

JPM145

ExternĂ­ odkaz Figures choisies des sciences sociales et Politiques en France

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM149

ExternĂ­ odkaz Formování české pravicové politiky po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Mrklas

ZS

1/1

Z

3

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Z

3

JPM162

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace

ExternĂ­ odkaz Šánová

ZS

1/1

Zk

6

JPM165

ExternĂ­ odkaz The Lisbon treaty

ExternĂ­ odkaz MET-Domestici

LS

1/0

Z

2

JPM191

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy, ES

ExternĂ­ odkaz Žídková

LS

1/1

Zk

6

JPM197

ExternĂ­ odkaz Presidential Leadership: The U.S.Realities

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

2/0

Zk

6

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM205

ExternĂ­ odkaz Nordic Politics and European Integration

ExternĂ­ odkaz Braun

LS

1/1

Zk

6

JPM206

ExternĂ­ odkaz Geopolitics in East Asia

ExternĂ­ odkaz Bláha

LS

1/1

Zk

6

JPM208

ExternĂ­ odkaz Russian Government

ExternĂ­ odkaz Žídková

ZS

2/0

Zk

6

JPM222

ExternĂ­ odkaz Politický systém Slovenska

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

6

JPM223

ExternĂ­ odkaz Bikameralismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

6

JPM229

ExternĂ­ odkaz Political System of Czechoslovakia, Czech Republic and Slovakia

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

6

JPM230

ExternĂ­ odkaz Democratisation in East Asia

ExternĂ­ odkaz Bláha

ZS

1/1

Zk

6

JPM239

ExternĂ­ odkaz Central European Politics

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

1/1

Zk

6

JPM243

ExternĂ­ odkaz The European Union and Democracy

ExternĂ­ odkaz Braun

LS

1/1

Zk

6

JPM261

ExternĂ­ odkaz Kritika myšlení Karla Marxe ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

6

JPM262

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace, seminář

ExternĂ­ odkaz Šánová

ZS

0/2

Z

3

JPM273

ExternĂ­ odkaz Americká identita, její zdroje a proměny

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

3

JPM282

ExternĂ­ odkaz Anglosphere

ExternĂ­ odkaz Hnízdo ExternĂ­ odkaz Smejkalová

ZS

2/0

Zk

6

JPM283

ExternĂ­ odkaz Jazyková politika

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

1/1

Z

3

JPM295

ExternĂ­ odkaz Vládní modely v parlamentních systémech

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

1/1

Zk

6

JPM300

ExternĂ­ odkaz The Sovereign State and Quasi-States

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

6

JPM504

ExternĂ­ odkaz Contemporary sub-Saharah Africa - International Relations perspective

ExternĂ­ odkaz Lukáš

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 30Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM295

Vládní modely v parlamentních systémech

JPM005


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz