Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studiumStudium bakalářského cyklu oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako oboru, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách. Studentům bakalářského cyklu není dovoleno plnit studijní povinnosti z magisterského cyklu.Garantem studijního oboru politologie a mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Bořivoj HnízdoCelkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

124kreditů

Povinně volitelné:  

minimálně:  38 kreditů

Volitelné:  

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)Bakalářská státní zkouška sestává z těchto částí:

1. Obhajoba závěrečné bakalářské práce

2. Politologie (1 otázka)

3. Dějiny politického myšlení (1 otázka)

4. Mezinárodní vztahy (1 otázka)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB001

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS/LS

0/2

Z

2

JPB003

ExternĂ­ odkaz Politologie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JPB004

ExternĂ­ odkaz Politologie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

5

JPB005

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení I

ExternĂ­ odkaz Šimsa

ZS

2/0

Zk

4

JPB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení II

ExternĂ­ odkaz Šimsa

LS

2/0

Zk

4

JPB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení III

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení IV

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB009

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie I

ExternĂ­ odkaz Lebeda ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JPB010

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie II

ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Lebeda ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

5

JPB011

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

2/0

Z

2

JPB012

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

LS

2/0

Zk

5

JPB016

ExternĂ­ odkaz Moderní politologické teorie I

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

4

JPB017

ExternĂ­ odkaz Moderní politologické teorie II

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPB018

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů I

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

4

JPB019

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JPB020

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/2

Zk

5

JPB136

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie III

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JPB137

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení V.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB138

ExternĂ­ odkaz Dějiny polit.myšlení VI

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB140

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Z

2

JPB144

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

5

JPB145

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB146

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

5

JPB178

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

5

JPB221

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář I

ExternĂ­ odkaz Hnízdo ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

1/1

Z

2

JPB222

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář II

ExternĂ­ odkaz Hnízdo ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Z

2

JPB224

ExternĂ­ odkaz Současná mezinárodní politika

ExternĂ­ odkaz Přikryl ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

1/1

Zk

5

JPB225

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém I

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

ZS

1/1

Z

2

JPB226

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém II

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JPB227

ExternĂ­ odkaz Český politický systém

ExternĂ­ odkaz Mrklas

ZS

2/0

Zk

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 124Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiStudent plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0108, J#0028


Povinně volitelné předměty J#0108 - nabídka jazyků pro Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky: jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ, možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu a druhý cizí jazyk s ukončením pouze Z.Povinně volitelné předměty J#0028

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB027

ExternĂ­ odkaz Dějiny kultury I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB028

ExternĂ­ odkaz Dějiny kultury II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB033

ExternĂ­ odkaz Zahr.politika nac.soc.,fašismu a bolš.do r.1945

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

2/0

Zk

4

JPB051

ExternĂ­ odkaz Evropa mezi světovými válkami

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

1/1

Zk

4

JPB062

ExternĂ­ odkaz Aspekty prezidentského systému USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Zk

4

JPB094

ExternĂ­ odkaz Franc. politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

2

JPB095

ExternĂ­ odkaz Polit. geografie demokrat. zemí

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

0/2

Z

2

JPB096

ExternĂ­ odkaz Vývoj mezinár. vztahů na mapě

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Zk

4

JPB141

ExternĂ­ odkaz Nedemokratické režimy

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

0/2

Zk

4

JPB182

ExternĂ­ odkaz Filosofické předpoklady politického myšlení III

ExternĂ­ odkaz Muller

ZS

1/1

Z

2

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické systémy jižní Evropy

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

ZS

2/0

Zk

4

JPB204

ExternĂ­ odkaz Atlantické partnerství a evrop. bezpečnost 1945-2003, ES

ExternĂ­ odkaz Přikryl

ZS

1/1

Zk

4

JPB205

ExternĂ­ odkaz Praxe autoritativních režimů - "stavovský stát" Rakousko

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/0

Zk

4

JPB209

ExternĂ­ odkaz Jaderné soupeření supervelmocí v bipolárním světě

ExternĂ­ odkaz Bříza

LS

1/1

Zk

4

JPB210

ExternĂ­ odkaz Aktuality

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/2

Z

2

JPB213

ExternĂ­ odkaz Seminář k politologii I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

0/2

Z

2

JPB214

ExternĂ­ odkaz Seminář k politologii II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

0/2

Z

2

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověku I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

2

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského novověku II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB223

ExternĂ­ odkaz Obecná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

5

JPB224

ExternĂ­ odkaz Současná mezinárodní politika

ExternĂ­ odkaz Přikryl ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

1/1

Zk

5

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JPB232

ExternĂ­ odkaz Britské impérium v 18. - 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

4

JPB246

ExternĂ­ odkaz Normativní teorie demokracie

ExternĂ­ odkaz Šimsa

LS

1/1

Z

2

Minimální počet kreditů: 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Nabídka pro ostatní instituty FSV UK:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz