Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě


Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii.


Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení státních úřadů, neziskových či rozpočtových organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru jim umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný, studenti každý rok absolvují předepsané předměty (termíny zápisu a setkání viz harmonogram akademického roku). Předměty se dělí na předměty teoretického základu a předměty aplikovaného základu. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Absolventi bakalářského studia oboru Mediální studia v kombinované formě mohou studovat v navazujícím magisterském studiu oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

150 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 12 kreditůBakalářská státní zkouška:

  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

  3. Základy mediálních studií (2 otázky)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB301

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

10

JJB302

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Mucha

ZS

3/0

Zk

9

JJB303

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistiky a sémiotiky

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

3/0

Zk

10

JJB304

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

3/0

Zk

9

JJB305

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií do konce 1. pol. 20. st.

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

3/0

Zk

10

JJB306

ExternĂ­ odkaz Novodobá historie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

3/0

Zk

8

JJB307

ExternĂ­ odkaz Transformace českých médií po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

7

JJB321

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod zkoumání médií

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

1/2

Zk

10

JJB323

ExternĂ­ odkaz Analýza mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

3/0

Zk

8

JJB324

ExternĂ­ odkaz Rozbor mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS

3/0

Zk

10

JJB325

ExternĂ­ odkaz Publikum a výzkum jeho chování

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

3/0

Zk

8

JJB326

ExternĂ­ odkaz Veřejné mínění a jeho výzkum

ExternĂ­ odkaz Jungová

LS

3/0

Zk

9

JJB327

ExternĂ­ odkaz Rozbor právního prostředí českých médií

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

3/0

Zk

8

JJB328

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

3/0

Zk

9

JJB330

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii


ZS

3/0

Zk

8

JJB331

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

3/0

Z

10

JJB340

ExternĂ­ odkaz Základy marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

3/0

Zk

7

Počet kreditů za povinné předměty: 150


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB303

Úvod do lingvistiky a sémiotiky

JJB301
JJB321

Úvod do metod zkoumání médií

JJB301
JJB324

Rozbor mediálních textů

JJB306 JJB307 JJB328 JJB334
JJB325

Publikum a výzkum jeho chování

JJB301 JJB321
JJB326

Veřejné mínění a jeho výzkum

JJB301 JJB321 JJB325
JJB328

Sociologie zpravodajství

JJB301 JJB321 JJB340
JJB330

Komunikace s médii

JJB323 JJB325 JJB326
JJB331

Bakalářský seminář

JJB323 JJB325 JJB326


Povinně volitelné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB332

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/9

Z

6

JJB333

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

0/9

Z

6

JJB334

ExternĂ­ odkaz Zábava v médiích

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

3/0

Zk

10

JJB336

ExternĂ­ odkaz Média a menšiny

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

3/0

Zk

6

JJB337

ExternĂ­ odkaz Vybrané osobnosti českého novinářství 19. st.

ExternĂ­ odkaz Sekera

LS

3/0

Zk

6

JJB338

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

3/0

Zk

6

JJB339

ExternĂ­ odkaz Média a intimita

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

3/0

Z

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB332

Mediální produkce - workshop I

JJB301
JJB333

Mediální produkce - workshop II

JJB301 JJB332
JJB337

Vybrané osobnosti českého novinářství 19. st.

JJB307 JJB306 JJB334
JJB338

Mediální gramotnost

JJB301 JJB321 JJB340
JJB339

Média a intimita

JJB323 JJB325 JJB326


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz