Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201R Ekonomie - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201R Ekonomie - bakalářské studium


Bakalářské studium je orientováno na teoretické a historické ekonomické disciplíny, na ekonometrii a hospodářskou politiku. Cílem studia je především rozvoj teoretického abstraktního myšlení. To vyžaduje hluboké matematické základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, matematické statistiky a ekonometrie, nikoli však pouze těmto disciplínám. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou z teoretické ekonomie, z dějin ekonomického myšlení a obhajobou bakalářské práce. Garantem studijního programu bakalářského stupně ekonomie je Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat na magisterském stupni na českých i zahraničních vysokých školách. Mohou se však uplatnit i na nižších úrovních státní správy, v neziskovém sektoru, v médiích, v poradenských službách, v oblasti financí a podnikání. Schopnost analytického myšlení, znalost teoretické ekonomie, základů obchodního práva, matematické a ekonomické statistiky a ekonometrie z nich činí flexibilní pracovní sílu schopnou neustálé adaptace na měnící se požadavky hospodářského a společenského prostředí.Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

A) Povinné předměty celkem

124 kreditů

18 zkoušek z povinných ekonomických předmětů:

92 kredity,

2  zkoušky z povinných  předmětů společného základu:

10 kreditů

8 zápočtů z povinných ekomomických předmětů:

16 kreditů,

1 zápočet a 1 zkouška z anglického jazyka:  

2 + 4 = 6 kreditů,

B) Povinně volitelné předměty

min. 38 kreditů, max. 50 kred.

1 zápočet a 1 klasifikovaný zápočet z druhého cizího jazyka:

2 + 4 = 6 kreditů

Povinně volitelné předměty:

z toho nejméně 6 zkoušek

C) Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

Státní zkouška:

Části:

1. Teoretická ekonomie - mikroekonomie

2. Teoretická ekonomie - makroekonomie

3. Dějiny ekonomických teorií

4. Obhajoba bakalářské práce

Pozn.: Jako povinně volitelný předmět A si student může zapsat i předmět, který institut nabízí mimořádně v daném akademickém roce a označí jej zkratkou: bsAPovinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Seminář k bakalářským pracím I

ExternĂ­ odkaz Mlčoch ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS/LS

0/2

Z

2

JEB002

ExternĂ­ odkaz Seminář k bakalářským pracím II

ExternĂ­ odkaz Mlčoch ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS/LS

0/2

Z

2

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

5

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

5

JEB005

ExternĂ­ odkaz Matematika I

ExternĂ­ odkaz Kalenda ExternĂ­ odkaz Spurný

ZS

4/4

Z+Zk

6

JEB006

ExternĂ­ odkaz Matematika II

ExternĂ­ odkaz Kalenda ExternĂ­ odkaz Spurný

LS

4/4

Z+Zk

5

JEB007

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Koubek ExternĂ­ odkaz Fialová

LS

4/2

Z

2

JEB008

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

4/2

Zk

5

JEB009

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Z

2

JEB010

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček ExternĂ­ odkaz Zadražil

LS

2/2

Zk

5

JEB011

ExternĂ­ odkaz Pravděpodobnost a matematická statistika I

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Z

2

JEB012

ExternĂ­ odkaz Pravděpodobnost a matematická statistika II

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

5

JEB013

ExternĂ­ odkaz Ekonometrie I

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Michalíková

ZS

2/2

Z

2

JEB014

ExternĂ­ odkaz Ekonometrie II

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Michalíková

LS

2/2

Zk

5

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Sojka ExternĂ­ odkaz Sedláček

ZS

4/0

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy I

ExternĂ­ odkaz Dlouhý

ZS

2/0

Z

2

JEB021

ExternĂ­ odkaz Economic Policy II

ExternĂ­ odkaz Dlouhý

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institucionální ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

LS

2/0

Zk

5

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Wintr

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Obchodní právo

ExternĂ­ odkaz Patěk

LS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Štiková ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz Economic Integration of the European Union

ExternĂ­ odkaz Dědek ExternĂ­ odkaz Hedbávný

ZS

2/2

Zk

5

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Havel ExternĂ­ odkaz Pudlák

LS

4/0

Zk

5

JEB028

ExternĂ­ odkaz Matematika III

ExternĂ­ odkaz Zelený ExternĂ­ odkaz Johanis ExternĂ­ odkaz Bárta

ZS

2/2

Zk

5

JEB029

ExternĂ­ odkaz Matematika IV

ExternĂ­ odkaz Zelený ExternĂ­ odkaz Johanis ExternĂ­ odkaz Bárta

LS

2/2

Zk

5

JEB071

ExternĂ­ odkaz Strukturální reformy

ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

Zk

4

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 124


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB002

Seminář k bakalářským pracím II

JEB001
JEB004

Ekonomie II

JEB003
JEB006

Matematika II

JEB005
JEB007

Mikroekonomie I

JEB003 JEB005
JEB008

Mikroekonomie II

JEB007
JEB009

Macroeconomics I

JEB004
JEB010

Macroeconomics II

JEB009
JEB011

Pravděpodobnost a matematická statistika I

JEB006
JEB012

Pravděpodobnost a matematická statistika II

JEB011
JEB013

Ekonometrie I

JEB012
JEB014

Ekonometrie II

JEB013
JEB016

History of Economic Thought

JEB004
JEB020

Economic Policy I

JEB004
JEB021

Economic Policy II

JEB020
JEB022

Institucionální ekonomie

JEB004
JEB024

Obchodní právo

JEB023
JEB025

Public Finance

JEB004
JEB026

Economic Integration of the European Union

JEB004
JEB027

Finanční ekonomie

JEB004
JEB028

Matematika III

JEB006
JEB029

Matematika IV

JEB028
JLB004

Angličtina pro ekonomy II

JLB003


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0067, J#0002Povinně volitelné předměty J#0067 - nabídka jazyků pro ekonomy

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu.
Povinně volitelné předměty #0002 - typu A

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB035

ExternĂ­ odkaz Pravděpodobnost a matematická statistika III

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Z+Zk

7

JEB038

ExternĂ­ odkaz Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže

ExternĂ­ odkaz Hrubý ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/0

Zk

5

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Benáček ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

6

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Z+Zk

7

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Z

2

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

5

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Benáček

LS

2/0

Zk

5

JEB051

ExternĂ­ odkaz International Economics

ExternĂ­ odkaz Carliner

ZS

2/0

Zk

5

JEB052

ExternĂ­ odkaz Foundations of Behavioral Economics

ExternĂ­ odkaz Skořepa

ZS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Flek ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Sedláček ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

3

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Michalíková

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Michalíková

LS

0/2

Z

3

JEB060

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování

ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

2/2

Zk

5

JEB061

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování II

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Štika

ZS

2/2

Zk

5

JEB062

ExternĂ­ odkaz Matematika V

ExternĂ­ odkaz Kalenda ExternĂ­ odkaz Zelený ExternĂ­ odkaz John

ZS

2/2

Z+Zk

7

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Sedláček ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

3

JEB064

ExternĂ­ odkaz Political Economics

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/0

Zk

5

JEB065

ExternĂ­ odkaz Lidský faktor a personální management

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

2/2

Zk

5

JEB066

ExternĂ­ odkaz Economic Policy of the Czech Republic

ExternĂ­ odkaz Mertlík

LS

2/2

Zk

6

JEB072

ExternĂ­ odkaz Teorie pravidel a transitivní ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kouba ExternĂ­ odkaz Geršl

LS

2/0

Zk

5

JEB075

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Chytilová ExternĂ­ odkaz Tsuchimoto

LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB035

Pravděpodobnost a matematická statistika III

JEB012
JEB038

Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže

JEB004
JEB039

International Trade

JEB004
JEB047

Účetnictví II

JEB046
JEB050

International Finance

JEB004
JEB053

Labour Economics

JEB008
JEB060

Mikroekonomie a chování

JEB004
JEB061

Mikroekonomie a chování II

JEB060
JEB062

Matematika V

JEB029
JEB064

Political Economics

JEB004
JEB065

Lidský faktor a personální management

JEB004
JEB066

Economic Policy of the Czech Republic

JEB020Nabídka společného základu pro všechny instituty FSV UK

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz