Fakulta sociálních věd UK
Centrum pro sociální a ekonomické strategie CESES UK FSV
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie CESES UK FSV


Celetná 20, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 210 505, fax: (+420) 224 227 950

webová stránka ExternĂ­ odkaz http://ceses.cuni.cz


Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a vý­u­ko­vé pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplatnění prognóz v řídící praxi.


CESES identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR. Zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, ekonomického, environmentálního a politického vývoje ČR v globálním kontextu. Rozvíjí dialog s odborníky, po­li­tiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany. Vytváří tím poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického řízení země. Na práci CESES se podílejí studenti magisterských a doktorandských programů FSV UK.


Publikační činnost:

 • Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Praha, Gutenberg 2001

 • Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku, Praha, Gutenberg 2002

 • Putování českou budoucností, Praha, Gutenberg 2003

 • Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika (The National Human Development Report for the Czech Republic) ve spolupráci s UNDP a ILO, Praha 2003

 • Češi na cestě za svojí budoucností, Praha, GplusG 2003

 • Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu, Praha, MPSV 2003

 • Rozvojové cíle tisíciletí – cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení, Bra­ti­sla­va, UNDP 2004

 • Česká soda v Evropské unii, scénáře strategického chování ČR v EU, Praha, GplusG 2004

 • Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, Praha, GplusG 2004

 • Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky, Praha, SLON 2005

 • Veřejná politika, Praha, SLON 2006    

 • Manuál prognostických metod, Praha, SLON 2006

 • Sborník Česká republika v EU, Praha, AVAS 2006

 • Strategické vládnutí a Česká republika, Praha, Grada 2007

 • Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe, Praha, SLON 2007

 • Kapitoly o bezpečnosti, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008

 • Vůdcovství českých elit, Praha, Grada 2008

 • Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present, Praha, Karolinum 2008Vedoucí:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Mail 

Zástupce vedoucího

RNDr. Miroslava Mašková, CSc.

Mail 

Sekretariát:

Marie Emanovská

Mail 

Dagmar Matějovská

Mail 

Bc. Marcela Janečková

Mail 

Mgr. Irena Karlová

Mail 

Knihovna

Marie Adamcová

Mail 

Public relations

Ing. Mirka Kortusová

Mail 

IT podpora

Kučera Jan

Mail 

Odborní pracovníci:

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A

Mail 

Mgr. Olga Angelovská

Mail 

PhDr. Miloš Balabán, PhD.

Mail 

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD

Mail 

Dr. Jurgen R. Grote, PhD.

Mail 

RNDr. Josef Ježek

Mail 

Mgr. Jakub Kašík

Mail 

Ing. Eva Kučerová

Mail 

Mgr. Magdalena Mouralová

Mail 

.Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc

Mail 

Mgr. Martin Nekola

Mail 

PhDr. Vilém Novotný

Mail 

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Mail 

Mgr. Hana Paterová, Ph.D.

Mail 

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Mail 

PhDr. Antonín Rašek

Mail 

PhDr. Libor Stejskal

Mail 

Mgr. Michaela Šmídová

Mail 

PhDr. Radek Tichý

Mail 

Mgr. Martin Vávra

Mail 

Mgr. Arnošt Veselý, PhD

Mail 

.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz