Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy


Děkan:

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc

Mail 

Statutární zástupce děkana:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc

Mail 

Proděkani:

pro rozvoj

Doc. Ing. CSc. Vladimír Beňáček

Mail 

pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Mail 

pro vědu a výzkum

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Mail 

pro postgraduální studium a další formy vzdělávání

Doc. PhDr. Barbara Köpplová

Mail 

pro akademické funkce a PR

Doc. PhDr. Jaroslav Kučera

Mail 

pro zahraniční styky

Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.

Mail 

Tajemnice:

Ing. Zuzana Beníšková

Mail 

Děkanát:

Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1, telefon: 222 112 111, fax: 224 235 644

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz