Fakulta sociálních věd UK
Univerzita Karlova
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Univerzita Karlova


Rektor:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Prorektoři:

pro zahraniční styky a mobilitu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

pro vnější vztahy

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

pro studijni záležitosti

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

pro rozvoj

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

pro vědeckou a tvůrčí činnost

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Kvestor:

Ing. Josef Kubíček

Rektorát:

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, telefon 224 491 111

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

21.červenec 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 21.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz