Fakulta sociálních věd UK
Institut sociologických studií
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Institut sociologických studií


Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 216


ISS odpovídá za studijní obory akreditované v rámci studijního programu 6703 Socio­logie, a to konkrétně za bakalářské studijní obory Sociologie a sociální politika a Sociologie a sociální antropologie, magisterské studijní obory Veřejná a sociální politika a Sociologie a doktorandské studium v oborech Sociologie a Veřejná a sociální politika.


Základní výzkumná témata řešená ISS zahrnují:


  • spravedlnost, solidarita a sociální soudržnost

  • analýzu trhu práce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti

  • aplikace biografické metody v sociologii

  • výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice

  • analýzu vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání

  • dějiny světové sociologie


Ředitel institutu:

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

hajek@fsv.cuni.cz

Zástupce ředitele:

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

vesely.arnost@centrum.cz

Tajemník:

Ing. PhDr. Petr Soukup                  

Mail 

Sekretariát: 

Jana Zemanová                      

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail Katedra sociologie


Vedoucí:

Doc. Milan Tuček CSc.

Mail 

Asistentka:

Emilie Krejčová

Mail 

Členové katedry:

Prof. PhDr. Jiří Kabele, PhD.

Mail 

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 

Mail 

Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mail 

Doc.PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Mail 

Doc. Milan Tuček, CSc.       

Mail 

PhDr.Jan Balon, PhD.

Mail 

PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Mail 

PhDr. Lukáš Linek

Mail 

PhDr.Jiří Šafr

Mail 

PhDr. Olga Šmídová

Mail 

PhDr. Eva Veisová 

Mail 

Mgr. Jakub Grygar, PhD.

Mail 

Mgr. Martin Hájek, PhD.

Mail 

Mgr. Tomáš Holeček, PhD.

Mail 

Mgr. Jana Barvíková

Mail 

Mgr. Petra Kováčová

Mail 

Mgr. Jiří Remr

Mail 

Mgr. Vendula Řezáčová

Mail 

Mgr. Ivan Vodochodský

Mail 

Externí vyučující:

RNDr. Dagmar Bartoňová

Mail 

Ivo Bajer, M.A

Mail 

PhDr. Tomáš Dvořák, PhD.

Mail 

Mgr. Fajmonová Dana

Mail 

Mgr. Petra Gumplová

Mail 

JUDr. Michal Illner, CSc.

Mail 

Ing. Čestmír Benda

Mail 

PhDr. Michal Lošťák, PhD.

Mail 

Mgr. Jan Spousta

Mail 

Mgr. Jana Stachová, PhD.

Mail 

PhDr. Petr Vančura            

Mail 

Mgr. Jindřich Krejčí

Mail 

Vyučující doktorandi:

Mgr. Jitka Cirklová

Mail 

Mgr. Hana Hašková              

Mail 

Mgr. Marta Kolářová

Mail 

Mgr. Alena Křížková

Mail 

Mgr. Yana Leontieva

Mail 

Mgr. Blanka Nyklová

Mail 

Mgr. Michal Osuský

Mail 

PhDr. Iva Pecáková

Mail 

Mgr. Kateřina Pulkrábková

Mail 

Mgr. Zdeněk Sloboda

Mail 

PhDr. Radek Tichý

Mail 

PhDr. Martin Vávra

Mail Katedra veřejné a sociální politiky


Vedoucí:

MuDr. Petr Háva, CSc.

Mail 

Asistentka:

PhDr. Věra Tomandlová

Mail 

Členové katedry:

Prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Mail 

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D.

Mail 

MuDr. Petr Háva, CSc.

Mail 

PhDr. Martin Cejp, CSc.

Mail 

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Mail 

Ing. Bohumila Čabanová

Mail 

PhDr. Gabriela Munková, CSc.

Mail 

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Mail 

PhDr. Vilém Novotný

Mail 

Ing. Mgr. Petr Soukup

Mail 

PhDr. Věra Tomandlová

Mail 

Externí vyučující:

Doc. PhDr. František Petrásek, CSc.

Mail 

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Mail 

PhDr. František Knobloch, CSc.

Mail 

Ing. Petr Kotlas

Mail 

Hostující profesor:

Doc. Jürgen R. Grote, Ph.D.

Mail 

Vyučující doktorandi:

PhDr. Martin Bílek

Mail 

Mgr. Ing. Pavla Mašková

Mail 

Mgr. Milena Jabůrková

Mail 

Ing. Eva Kučerová

Mail 

Ing. Ondřej Mátl

Mail 

PhDr. Ing. Pavel Mička

Mail 

Mgr. Ing. Olga Vyskočilová

Mail 

Mgr. Martin Nekola

Mail 

PhDr. Libor Stejskal

Mail 

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz