Fakulta sociálních věd UK
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky


Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1

bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219

bakalářské studium v kombinované formě studia: telefon 222 112 266 nebo 222 112 254

magisterské studium: telefon 222 112 265, fax 222 112 247

doktorské studium: telefon 222 112 205, fax 222 112 247



IKSŽ odpovídá za realizaci akreditovaných oborů studijního programu 7202 Mediální a komunikační studia, a to za bakalářské studijní obory Marketingová komunikace a public relations, Mediální studia (v kombinované formě studia) a Žurnalistika, dále za magisterský studijní obor Mediální studia (pro absolventy bakalářského oboru Žurnalistika i pro uchazeče z dalších oborů vysokoškolského studia, kteří dokončili bakalářské nebo magisterské studium), za magisterský studijní obor Žurnalistika (pro uchazeče, kteří neabsolvovali bakalářský cyklus oboru Žurnalistika a jinak splňují podmínky, které vyžaduje magisterský obor žurnalistika), za magisterský studijní obor Mediální studia (v kombinované formě studia) a za doktorské studium v oboru Mediální studia. IKSŽ dále garantuje a organizuje rigorózní zkoušky v oboru Mediální studia.         



Institut rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti teorie sociální – zvláště veřejné a mediální – komunikace, dějin a současnosti masových médií, provádí analýzy masových médií v konkrétním sociálním prostředí a v mezinárodním srovnání a studuje vývoj vztahů mezi masovými médii a politickým, ekonomickým a kulturním kontextem společnosti, studuje a analyzuje nové způsoby novinářské práce a žurnalistické tvorby.



Institut se skládá ze tří kateder – katedry marketingové komunikace a public relations, katedry mediálních studií a katedry žurnalistiky. S katedrou mediálních studií úzce souvisí Centrum pro mediální studia UK FSV (CEMES), součástí katedry žurnalistiky je fotolaboratoř, redakční a desktopové pracoviště a rozhlasová a televizní laboratoř.


Ředitel institutu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Zástupce ředitele:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Tajemnice:

PhDr. Ludmila Trunečková

Sekretariát:

Helena Bláhová (katedra mediálních studií)

Mail 

Viktoria Bartoníčková (katedra žurnalistiky)

Mail 

Zdena Hudečková (katedra marketingové komunikace a public relations)

Mail 

Administrativně-technický pracovník:


David Štěpán


Mail 




Katedra mediálních studií

Vedoucí:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jan Cebe

Mail 

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Mail 

PhDr. Eliška Jungová, CSc.

Mail 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

Mail 

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

Mail 

Mgr. Vlastimil Nečas

Mail 

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

Mail 

PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

Mail 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

Mail 

Mgr. Lenka Vochocová

Mail 

Mgr. Radim Wolák

Mail 

PhDr. Petr Závozda

Mail 

Externí učitelé:

Prof. PhDr. Miloslav Bednář

Mail 

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D.

Mail 

Mgr. Daniel Köppl

Mail 

PhDr. Milan Kruml

Mail 

JUDr. Veronika Křesťanová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Mail 

PhDr. Todd Nesbitt

Mail 

Dr. Ulrike Notarp

Mail 

JUDr. Jiří Pehe

Mail 

Mgr. Jiří Remr

Mail 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Blanka Říchová

Mail 

PhDr. Ivana Svobodová, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Mail 

Dr. Jaroslav Šonka

Mail 

Ted Turnau, M.A., Ph.D.

Mail 

PhDr. Martina Vojtěchovská, Ph.D.

Mail 

PhDr. Pavla Vošahlíková

Mail 

PhDr. Jiří Závozda

Mail 

lnterní doktorandi:

Jana Bachová

Šimon Dominik

Ondřej Holomek

Darina Johanidesová

Bohumil Kartous

Lukáš Kašpar

David Klimeš

Radka Kohutová

Jitka Kolářová

Robert Krejcar

Kateřina Křenová

Vladimíra Kubíčková

Cristina-Violeta Muntean

Pavel Suk

Jan Šícha

Taťána Švrčková

Alice Tejkalová

Lenka Vinšová





Katedra žurnalistiky

Vedoucí:

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.

Mail 

Ing. Miloš Čermák

Mail 

PhDr. Alena Lábová

Mail 

PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Mail 

PhDr. Martin Lokšík

Mail 

PhDr. Josef Maršík, CSc.

Mail 

PhDr. Václav Moravec

Mail 

Prof. Mgr. David Jan Novotný

Mail 

Mgr. Jaroslav Slanec

Mail 

PhDr. Milan Šmíd

Mail 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Mail 

Mail 

Mail 

PhDr. Alice Tejkalová

Mail 

PhDr. Ludmila Trunečková

Mail 

Mgr. Robert Záruba

Mail 

Externí učitelé:

Mgr. Milan Fridrich

Mail 

Mgr. Oleg Homola

Mail 

JUDr. Helena Chaloupková

Mail 

Mgr. Josef Chuchma

Mail 

PhDr. Jan Jandourek

Mail 

Mgr. Petra Štogrová

Mail 

Mail 

Prof. PhDr. Zdeněk Kirschner

Mail 

Mgr. Blanka Kosinová

Mail 

Mgr. Jan Lipold

Mail 

Mgr. Alena Hesounová-Livorová

Mgr. Alex Röhrich, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jaromír Slomek

Mail 

PhDr. Jan Stejskal

Mail 

Mgr. Zdeněk Šámal

Mail 

Mgr. Tomáš Štanzel

Mgr. Milan Vodička

Mail 

PhDr. Jiří Vondráček

Mail 

Mgr. Marek Wollner

Mail 






Fotolaboratoř

Vedoucí:

PhDr. Alena Lábová





Redakční a DTP pracoviště

Pracovník:

Mgr. Jaroslav Slanec




Rozhlasová a televizní laboratoř

Celetná 20, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefon: 224 491 459


Vedoucí :

Mgr. Jiří Skrčený

Pracovník:

Ing. Jan Pospíšil




Katedra marketingové komunikace a public relations:

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Pavel Dolanský

Mail 

PhDr. Denisa Kollmannová

Mail 

Ing. Ladislav Kopecký

Mail 

Externí učitelé:

Ing. Ladislav Báča

Mail 

Mgr. Martin Bezouška

Mail 

Doc. Ing. František Drozen, CSc.

Mail 

PhDr. Jan Daněk, Ph.D.

Mail 

Mgr. Evžen Hart

Mail 

PhDr. Slavomil Hubálek

Mail 

PhDr. Kateřina Irmanovová

Mail 

Mgr. MgA. Anna Irmanovová

Mail 

Ing. Vlastimil Jančík

Mail 

JUDr. Jiří Ježek

Mail 

Vojtěch Jirků

Mail 

PhDr. Libor Konvička

Mail 

Mgr. Daniel Köppl

Mail 

PhDr. Jan Kubáček

Mail 

Mgr. Martin Kupka

Mail 

Mgr. Eva Máchová

Mail 

JUDr. Petr Majerik

Mail 

Mgr. Tomáš Mrkvička

Mail 

Ing. Ondrej Obluk

Mail 

Ing. Milan Postler, Ph.D

Mail 

ing. Přemysl Průša

Mail 

Jiří Syrovátka

Mail 

Mgr. Petr Uherka

Mail 

JUDr. Filip Winter

Mail 



Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz