Fakulta sociálních věd UK
Institut mezinárodních studií
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Institut mezinárodních studií

Kontakt:

Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00

telefon: 251 080 111

fax: 251 620 294

ExternĂ­ odkaz website
Ředitel institutu

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

Tajemnice ústavu

PhDr. Lucie Filipová

Mail 

Sekretariát - Jinonice

Marcela Bílková

Mail 

Růžena Černá

Mail 

Sekretariát - Rytířská

Kateřina Miklošová

Mail 

Studijní referentka

Jana Vokatá

Mail 

Výuka jazyků

ExternĂ­ odkaz Kabinet jazykové přípravy

Mail 

SIMS

Studentská samospráva IMS

Mail 

Základní charakteristiky Institutu mezinárodních studií

  • Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) zodpovídá za studijní obory a programy bakalářské, magisterské a postgraduální vyučované v českém stejně tak jako v anglickém a německém jazyce.

  • IMS je oprávněn k habilitačnímu a profesorskému řízení v oborech Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia.

  • IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu ExternĂ­ odkaz  Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Universitatis Carolinae.

  • Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou příznační kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu; vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

Katedry
Katedra amerických studiíVedoucí:

Doc. PhDr. Miloš Calda

Mail 

Členové katedry:

Mgr. Petr Anděl, PhD.

Mail 

Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová, PhD.

Mail 

Mgr. Štěpánka Korytová-Magstadt, CSc.

Mail 

Mgr. Kryštof Kozák, PhD.

Mail 

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

Mail 

PhDr. Francis D. Raška PhD.

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Vít Fojtek

Mail 

Prof. Joseph R. Fornieri, PhD. Fulbright Scholar (summer term 2008/09)

Mail 

PhDr.Jiří Hanuš      

Mail 

Mgr. Jakub Lepš

Mail 

Prof. Otto Pick

PhDr. Vít Smetana, PhD.

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. Ramzi Abu Eid

Mail 

PhDr. Jan Bečka

Mail 

Mgr. Karel Ulík

Mail Katedra německých a rakouských studiíVedoucí:

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Lucie Filipová

Mail 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

PhDr. Ota Konrád, PhD.

Mail 

PhDr. Kateřina Králová, M.A.

Mail 

Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.

Mail 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD.

Mail 

PhDr. Tomáš Nigrin

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík    

Mail 

Privatdozent Dr. Volker Zimmermann

Mail 

Externí vyučující:

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Brandes

JUDr. PhDr. Dagmar Černá, PhD., LL.M.

Mail 

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

Mgr. Lukáš Novotný, PhD., M.A.

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. David Emler

Mail 

PhDr.Zuzana Lizcová

Mail 

Nina Lohmann, M.A.

Mail 

PhDr. Soňa Mikulová

Mail 

PhDr. Monika Práchenská

Mail 

PhDr. Václav Šmidrkal

Mail 

PhDr. Martin Valenta

Mail 

Mgr. Martin Weisser

Mail Katedra ruských a východoevropských studií


Vedoucí:

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Slavomír Horák, PhD.

Mail 

PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Mail 

PhDr. Daniela Kolenovská

Mail 

PhDr. Michal Kubát, PhD.

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

Mgr. Karel Svoboda

Mail 

PhDr. Miroslav Šesták, CSc.

Mail 

PhDr. Jan Šír

Mail 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Jaroslav Cuhra, PhD.

Mail 

Mgr. Marek Dluhoš

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kouba

Mail 

PhDr. Oldřich Tůma, PhD.

Mail 

Mgr. Helena Zajícová

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Ondřej Klípa

Mail 

Mgr. Hana Klamková

Mail 

Mgr. Elena Pavleeva

Mail 

Mgr. Daniel Putík

Mail 

Mgr. Barbora Skálová

Mail 

PhDr. Tomáš Vojta

Mail 

Katedra západoevropských studiíVedoucí:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Doc.Ing. Petr Drulák, Ph.D

Mail 

PhDr. Zuzana Kasáková

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka

Mail 

PhDr. Michel Perottino,PhD. 

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 

Mgr. Eliška Tomalová

Mail 

Mgr. Jan Váška

Mail 

Mgr. Tomáš Weiss, M.A.

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Petr Janyška

Mail 

Benoit Chatard Ph.D.

Mail 

JUDr. Marie Chatardová

Mail 

PhDr. Lenka Škrábalová

Mail 

Prof. Alan Butt-Phillip

Mail 

Prof. Iain McLean

Mail 

Prof. Arséne Verny

Mail 

Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Mail 

Mgr. Jiří Chrobák

Mail 

PhDr. Jan Hauser


Mail 

Mail 

Mgr. Jan Látal

Mail 

Mgr. Tereza Hořejšová

Mail 

Sofia Valdez-Tůma, M.A.

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Marie Bydžovská

Mail 

PhDr. Lucie Brožová

Mail 

Ing. L´ubica Debnárová

Mail 

Lukáš Pachta, M.A.

Mail 

Ing. Tereza Svačinová

Mail 

Mail 

PhDr. Traian Urban

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz