Fakulta sociálních věd UK
Institut ekonomických studií
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍPraha 1, Opletalova ulice č. 26, Telefon: 222 112 330, Fax: 222 112 304


IES odpovídá za bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory studijního programu 6201 Ekonomická teorie se zaměřením na teoretickou (univerzitní) ekonomii a aplikovanou ekonomii (konkrétně na  evropskou  ekonomickou  integraci, hospodářskou politiku, bankovnictví a kapitálové trhy).


Ve vědecké práci se IES zaměřuje na problematiku makroekonomie a mikroekonomie, ekonometrie, institucionální ekonomie, hospodářských dějin, dějin ekonomických teorií, finančních trhů, veřejných financí a transformace ekonomiky k tržnímu uspořádání.


Při IES působí Ekonomický klub (E-klub), sdružení studentů IES a příznivců ekonomické vědy. Jeho cílem je zvyšovat zájem o domácí i světové ekonomické dění, především prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Navíc E-klub funguje jako zprostředkovatel mezi vedením institutu a studenty. Více informací na www.e-klub.org


Ředitel institutu: 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Zástupce:

PhDr. Martin Gregor, PhD.

Tajemník: 

PhDr. Natálie Švarcová

Sekretariát:

Ing. Dagmar Schnellerová

Monika Klajblová


Katedra mikroekonomie a matematických metod

Vedoucí:

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., ČSOB Chair holder

Členové katedry: 

PhDr. Michal Bauer

PhDr. Julie Chytilová

Doc. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Transgas-RWE Chair

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Ing. Ivo Koubek

PhDr. Petr Švarc

PhDr. Natálie Švarcová     

Externí členové katedry:

Ing. Jan Brůha

Michal Johanis

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.

Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Dr.

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D

Mgr. Milan Ščasný, PhD.


Katedra makroekonomie a ekonometrie

Vedoucí:

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., Česká spořitelna Corporate Chair

Členové katedry:

PhDr. Jaromír Baxa

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Tomáš Holub, Ph.D.

Roman Horváth, M.A.

Mgr. Eva Ryšavá

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Externí členové katedry:

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

PhDr. Martin Netuka

Ing. Karel Sladký, CSc.


Katedra financí a kapitálových trhů

Vedoucí:

Doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

Členové katedry:

Ing. Zdeněk S. Blaha, M.A.

RNDr. Alex Derviz, CSc.

PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.

Ing. Irena Kemény

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Jiří Novák, PhD.

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Externí členové katedry:

Mgr. Radovan Chalupka

Ing. Marie Kučerová

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

PhDr. Petr Teplý


Katedra institucionální ekonomie

Vedoucí:

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Členové katedry:

PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Mgr. Roman Pazderník

Externí členové katedry:

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

PhDr. Tomáš Sedláček


Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Vedoucí:

PhDr. Martin Gregor, PhD., ČEZ Chair (v zastoupení)

Členové katedry:

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

PhDr. Martin Gregor, PhD., ČEZ Chair

PhDr. Lenka Gregorová

PhDr. Petr Hedbávný

Doc. Ing. Pavel  Mertlík, CSc.

Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.

Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.

Mgr. Radka Štiková

Prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

Prof. Ing. Luděk Urban, CSc., Jean Monet Professor

Externí členové katedry:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Ing. Vladislav Flek, CSc.

JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA

JUDr., Ing. Dušan Tříska, CSc.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz