Fakulta sociálních věd UK
Centrum pro sociální a ekonomické strategie CESES UK FSV
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie CESES UK FSV

Celetná 20, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 210 505, fax: (+420) 224 227 950

webová stránka ExternĂ­ odkaz http://ceses.cuni.cz


Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a vý­u­ko­vé pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplatnění prognóz v řídící praxi.


CESES identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR. Zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, ekonomického, environmentálního a politického vývoje ČR v globálním kontextu. Rozvíjí dialog s odborníky, po­li­tiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany. Vytváří tím poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického řízení země. Na práci CESES se podílejí studenti magisterských a doktorandských programů FSV UK.


Publikační činnost:

 • Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Praha, Gutenberg 2001

 • Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku, Praha, Gutenberg 2002

 • Putování českou budoucností, Praha, Gutenberg 2003

 • Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika (The National Human Development Report for the Czech Republic) ve spolupráci s UNDP a ILO, Praha 2003

 • Češi na cestě za svojí budoucností, Praha, GplusG 2003

 • Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu, Praha, MPSV 2003

 • Rozvojové cíle tisíciletí – cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení, Bra­ti­sla­va, UNDP 2004

 • Česká soda v Evropské unii, scénáře strategického chování ČR v EU, Praha, GplusG 2004

 • Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, Praha, GplusG 2004

 • Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky, Praha, SLON 2005

 • Veřejná politika, Praha, SLON 2005     

                       


Vedoucí:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Mail 

Zástupce vedoucího

RNDr. Miroslava Mašková, CSc.

Mail 

Sekretariát:

Marie Emanovská

Mail 

Dagmar Lovečková

Mail 

Bc. Irena Karlová

Mail 

Bc. Marcela Janečková

Mail 

Ing. Mirka Kortusová

Mail 

Odborní pracovníci:

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A

Mail 

PhDr. Miloš Balabán, PhD.

Mail 

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD

Mail 

Doc. Jurgen R. Grote, PhD.

Mail 

Ing. Eva Kučerová

Mail 

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc

Mail 

.Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc

Mail 

.PhDr. Antonín Rašek

Mail 

Ing. Libor Prudký, PhD

Mail 

Mgr. Arnošt Veselý, PhD

Mail 

Mgr. Michaela Šmídová

Mail 

PhDr. Radek Tichý

Mail 

Mgr. Martin Vávra

Mail 

.

Interní doktorandi:

Ing. Mgr. Olga Angelovská

Mail 

Mgr. Martin Nekola

Mail 

Mgr. Marta Nachtmannová

Mail 

PhDr. Libor Stejskal

Mail 

PhDr. Vilém Novotný

Mail 

Mgr. Hana Paterová, Ph.D.

Mail 

Exter. spolupracovníci

Mgr. Aleš Bednařík, Ph.D.

Mail 

Ing. Zuzana Drhová, PhD.

Mail 

PhDr. Petr Just

Mail 

Doc. Jaroslav Kalous, PhD

Mail 

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Mail 

PhDr. Jiří Štoček

Mail 

PhDr. Natálie Švarcová

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz