Fakulta sociálních věd UK
Harmonogram
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2007/2008

Akademický rok začíná 1. 10. 2007 a končí 30. 9. 2008. Zahájení výuky se kryje se začátkem akademického roku. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím systému UK SIS a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.. Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2006/2007 a příprava akademického roku 2007/2008)

1. 9. až 27. 9. 2007

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

Úvodní kurz informační a počítačové gramotnosti,

registrace do SVI (rozpis podle studijních oborů bude vyvěšen na www UK FSV)

10. až 14. 9. 2007

Zápis uchazečů prvních ročníků doktorského studia

10. 9. 2007

Zkouškové období pro LS 2006/2007 (pokračování)

3. 9. až 14. 9. 2007

Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia, kontrola studijních povinností

21., 24., 25., 26., 27. 9. 2007

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kontrola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na www UK FSV)

17. a 18. 9. 2007

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia

15.10.2007


Náhradní termín zápisu studentů do doktorského studia

8. 10. 2007

Imatrikulace

4. 10. 2007

Promoce absolventů magisterského studia

19. a 20. 9. 2007

ZIMNÍ SEMESTR 2007/2008

1. 10. 2007 až 17. 2. 2008

Zahájení výuky v ZS

1. 10. 2007

Výuka

1. 10. 2007 až 20. 12. 2007

7.1.2008 až 11.1.2008

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

1.10. od 10,00 hod.

až 12. 10.2007 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

17. a 18. 10. 2007

Děkanské volno

19.11.2007

Vánoční prázdniny

21. 12. 2007 až 2. 1. 2008

Odevzdání bakalářských diplomových prací a přihlášek k SZK

8. 1. 2008

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

21. 1. 2008

Odevzdání magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK

15. 1. 2008

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

28. 1. 2008

Odevzdání tezí magisterských diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci ZS 2009/2010)

5. 2. 2008

Zkouškové období

14. 1. 2008 až 17. 2. 2008

Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek

18. 2. až 3. 3. 2008

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 28. 1. 2008

Magisterské studium

v týdnu od 4. 2. 2008

Odevzdání rigorózních prací

do 17. 9. 2007

Rigorózní zkoušky

od 24. 10. do 5. 11. 2007

LETNÍ SEMESTR 2007/2008

18. 2. 2008 až 30. 6. 2008

Zahájení výuky v LS

18. 2. 2008

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím systému UK SIS)

18.2. od 10,00 hod

až 3. 3.2008 do 14,00 hod

Výuka

18. 2. 2007 až 16. 5. 2008

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 26.3.2008

magisterské 27.3.2008

Děkanské volno

21. 3. 2008

a 9. 5. 2008

Rektorský den

14. 5. 2008

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

21. 5. 2008

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK

3. 6. 2008

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat bakalářskou či magisterskou práci nejdříve na konci LS 2009/2010)

10. 6. 2008

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2007/2008

19. 5. 2008 až 30. 6. 2008


1. 9. 2008 až 12. 9. 2008

Státní zkoušky

Bakalářské studium

v týdnu od 16. 6. 2008

Magisterské studium

v týdnu od 23. 6. 2008

Odevzdání rigorózních prací

18. 2. 2008

Rigorózní zkoušky

od 25. 3. do 4. 4. 2008

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2008

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2008

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Písemná část

2. až 4. 6. 2008

Ústní část

9. až 12. 6. 2008

Magisterské studium

Písemná část

5. a 6. 6. 2008

Ústní část

12. a 13. 6. 2008

Doktorské studium

2.6. 2008

Náhradní termín přijímací zkoušky

1. až 4. 7. 2008

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2008 až 31. 8. 2008

Presemestrální období akademického

roku 2007/2008

(Zkouškové období LS viz výše do 12. 9. 2008)

1. 9. až 30. 9. 2008
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:40

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz