Fakulta sociálních věd UK
Univerzita třetího věku
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Univerzita třetího věku

2007/2008


Garant U3V:

PhDr. Josef Maršík, CSc.

tel : 224 491 549

Podávání přihlášek:

Jana Bohuslavová

tel : 222 112 254


UK Fakulta sociálních věd, U3V Smetanovo nábř. 6, 116 01 Praha 1Výše úhrady za studium:

dvousemestrální kurz : 450,- Kč

jednosemestrální kurz: 300,- Kč


maturita se nevyžaduje, max. 10 - 50 studujících (podle typu kurzu)Institut komunikačních studií a žurnalistiky:

Název kurzu:

České dějiny a film

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia:

1 semestr - LS

Obsahové zaměření:

Kurz bude posluchačům představovat, jakým způsobem česká kinematografie zachycovala různá období našich národních dějin. Půjde o propojení poznatků z obecné historie, dějin filmu a literatury.

Zahájení kurzu:

únor 2008

Termín podávání přihlášek:

do konce roku 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

30Název kurzu:

Kurz rozhlasové publicistiky

Garant kurzu:

PhDr. Josef Maršík, CSc

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:


Kurz má seznámit posluchače s hlavními etapami vývoje rozhlasu u nás od zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 do současnosti

Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podávání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků:

cca 12Název kurzu:

Počítačový kurz (budou probíhat 2 kurzy a oba jsou obsazeny !!!)

Garant kurzu:

Dušan May, Lukáš Randa

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se pracovat s textovým a tabulkovým editorem a Internetem. Dále naučí účastníky jak se tvoří e-mailová adresa a pracovat s e-mailem.

Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podávání přihlášek:

do 30.6. 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na výuce, závěrečný test

Počet účastníků:

max. 15


Název kurzu:

Reklama a my

Garant kurzu:

Mgr. Radim Wolák

Délka studia:

1 - 2 semestry

Obsahové zaměření:

Kurz bude zaměřen na problematiku reklamy jako historického i současného fenoménu.

Zahájení kurzu:

září 2007 v pondělí (čas bude upřesněn)

Termín podávání přihlášek:

do 30.8. 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

cca 20 - 40


Název kurzu:

Filmový seminář (obsazen!!!)

Garant kurzu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Délka studia:

2 semestry

Obsahové zaměření:

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.

Zahájení kurzu:

říjen 2007 (přesné datum zahájení bude oznámeno)

Termín podávání přihlášek:

do 30.6. 2007

Způsob a kontrola studia:

recenze filmového díla

Počet účastníků:

max. 25


Název kurzu:

Morálka a společnost

Garant kurzu:

Dr. Jaroslav Šonka

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Teze a členění programu:

1) Převážnou část reality vidíme pouze přes filtr médií

2) Většina informací obsahuje návod k interpretaci či přímou manipulaci

3) Informační toky často ovlivňují vykonávání politické moci

4) Liberálně-demokratická společnost moc a její vykonávání reguluje

5) Liberálně-demokratická společnost se snaží maximalizovat individ. svobodu

6) Etické úvahy maji kořeny v klasické filozofii, v náboženství a v osvícenství -

a jak o tom komunikují generace%

7) Biologická podstata lidského života je s etickým uvažováním v

komplementárním vztahu

8) Snaha o normy a přežití společnosti - společnost se chrání před násilím a

porušováním pravidel

9) Vědomosti z bodů 1 - 8 jsou aplikovatelné na náš praktický život - i osobně


Průběh přes dva dny - 9 dvojhodin včetně diskusí.

K dispozici budou základní materiály a doprovodné texty.

Doporučená literatura bude většinou v češtině a seznam literatury bude vydán na začátku aktivity.

Mezi tituly doporučené literatury budou i beletristická díla, jejichž interpretace napomáhá zvládnutí tématu.Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podávání přihlášek:

do 30.9. 2007

Způsob a kontrola studia:

Počet účastníků:Institut mezinárodních studií:

Název kurzu:

Americké umění (obsazen !!!)

Garant kurzu:

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka kurzu:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Přehled dějin amerického umění od velkých předkolumbovských kultur (Aztékové, Inkové, Mayové) přes importovaný tzv. koloniální styl až do současnosti.

Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podávání přihlášek:

do 30.6. 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

20 - 30Dodatek: Institut komunikačních studií a žurnalistiky nabízí:

Filmový seminář :

Bude se konat vždy v úterý od 17.30 v budově UK, Celetná 20, Praha 1.

Zahájení:

říjen 2007 (přesné datum sdělíme)

Počet účastníků:

max. 25 !
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.září 2021 00:36

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 27.09 2021 00:43, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz