Fakulta sociálních věd UK
Institut politologických studií
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut politologických studií

Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 264 (214)

ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz/institut/ips/indexips.htmIPS odpovídá za studijní obory akreditované v rámci studijního programu 6701 Politologie, a to za bakalářský studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy, za magisterské studijní obory Politologie, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia a za doktorandské studium oborů Politologie a Mezinárodní vztahy.


IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii, politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na teorii mezinárodních vztahů, dějiny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia a na otázky současného vývoje Evropy a proces integrace.


Při IPS působí i studentská samospráva BYRO IPS, jejímž hlavním posláním je integrovat studenty v rámci kulturních aktivit a prostřednictvím internetových stránek poskytovat užitečné informace ohledně studijních záležitostí (např. zveřejňováním termínů zkoušek, studijních materiálů atd.). Kontakt: Mail  Web: ExternĂ­ odkaz http://instituty.fsv.cuni.cz/~ssips/Ředitel institutu:

Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo

Mail 

Zástupce ředitele:

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Mail 

Tajemnice:

Mgr. Vladimíra Ivanović

Mail 

Sekretariát:

Věra Hachová

Mail 

Studijní oddělení:

Jiřina Popovová

Mail Katedra politologieVedoucí:

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Členové katedry:

PhDr. Malvína Kraus Hladká

Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo

PhDr. Petr Just

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

PhDr. Věra Kotábová

Doc. PhDr. Jan P. Kučera

Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.

Mgr. Ladislav Mrklas

PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

Prof. Dr. Miroslav Novák

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.

Mgr. Markéta Žídková

Interní doktorandi:


Mgr. Vojtěch Belling

PhDr. Miloš Brunclík

Massimiliano Dragonetti, M.A.

Mgr. Miroslav Dvořák

Hu Liyan, M.A.

Mgr. Petr Javůrek

PhDr. Petr Just

Mgr. Kateřina Kuncová

Mgr. Vladimír Nedvídek

Mgr. Martin Riegl

PhDr. Tereza Smejkalová

Leila Tanayeva, M.A.

Mgr. Klára Urbanová

Mgr. Tomáš VaškoKatedra mezinárodních vztahů


Vedoucí:

Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

PhDr. et  Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

JUDr. et PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.

PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.

PhDr. Jaromír Soukup

Mgr. Pavel Přikryl

JUDr. Miroslav Pulgret


Externisté:

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

PhDr. Vlastislav Bříza

PhDr. Lucie Hindlsová

PhDr. Vladimír Hořovský

Ing. Jiří Schneider

PhDr. Libor Stejskal

Mgr. Iivi Zájedová, Ph.D.


Interní doktorandi:

Cheng Yu Chin, M.A.

PhDr. Ondřej Ditrych

Mgr. Viera Knutelská

PhDr. Martin Kubeček     

Mgr. Yuliya Muravleva

Mgr. Ivana Oklešťková

Mgr. Tomáš Petříček

Mgr. Eva Procházková

Mgr. Sabina Středová

PhDr. Vít Střítecký

Ing. Marcel Ujfaluši
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz