Fakulta sociálních věd UK
Institut mezinárodních studií
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut mezinárodních studií

Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 111IMS zodpovídá za bakalářský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia, magisterské studijní obory Mezinárodní teritoriální studia v zaměřeních na americká studia, evropská studia, německá a rakouská studia, ruská a východoevropská studia a západoevropská studia a za doktorandské studijní obory Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny. Tyto obory jsou akreditovány v rámci studijního programu 6702 Mezinárodní teritoriální studia.


IMS rozvíjí vědeckou činnost v oblasti teritoriálních studií s akcentem na sféru historiografickou, politicko-právní, sociálně-kulturní a ekonomickou.Ředitel institutu

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

Tajemník ústavu

PhDr. Lucie Filipová

Mail 

Sekretariát - Jinonice

Marcela Bílková

Mail 

Růžena Černá

Mail 

Sekretariát - Rytířská

PhDr. Lucie Brožová

Mail 

Studijní referentka

Jana Vokatá

Mail 


mmm


Katedra amerických studiíVedoucí:

Doc. PhDr. Miloš Calda

Mail 

Členové katedry:

Mgr. Petr Anděl

Mail 

PhDr. Vít Fojtek

Mail 

Mgr. Štěpánka Korytová-Magstadt, Csc.

Mail 

Mgr. Kryštof Kozák

Mail 

Prof. PhDr. Svatava Raková, Csc.

Mail 

PhDr. Francis D. Raška PhD.

Mail 

Externí vyučující:

Ing.Mgr.Magdalena Fiřtová

Mail 

PhDr.Jiří Hanuš      

Mail 

JUDr.Radomír Jungbauer  

Mail 

Prof.Joseph D.Lewandowski

Mail 

Prof. Otto Pick

PhDr. Vít Smetana, PhD.

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. Dana Beladová

Mail 

William French, B.A., J.D.

Mail 

Mgr. Milan Hroníček

Mail 

Mgr. Martin Jonáš

Mail 

Mgr. Igor Mrkajl

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail Katedra německých a rakouských studií


Vedoucí:

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Privatdozent Dr. Volker Zimmermann

Mail 

Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.

Mail 

PhDr. Ota Konrád, PhD.

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Mail 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD.

Mail 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík    

Mail 

PhDr. Lucie Filipová

Mail 

PhDr. Kateřina Králová

Mail 

PhDr. Tomáš Nigrin

Mail 

Externí vyučující:

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Brandes

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. David Emler

Mail 

PhDr. Zuzana Krahulcová

Mail 

PhDr.Zuzana Lizcová

Mail 

Nina Lohmann, M.A.

Mail 

PhDr. Soňa Mikulová

Mail 

Mgr. Martin Palán

Mail 

Mgr. Teťjana Pavluš

Mail 

PhDr. Monika Práchenská

Mail 

PhDr. Jan Ryjáček

Mail 

PhDr. Martin Valenta

Mail Katedra ruských a východoevropských studií


Vedoucí:

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Slavomír Horák, PhD.

Mail 

PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Mail 

PhDr. Michal Kubát

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

Mgr. Karel Svoboda

Mail 

PhDr. Miroslav Šesták, CSc.

Mail 

PhDr. Jan Šír

Mail 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Jaroslav Cuhra

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mail 

PhDr. Oldřich Tůma

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Martin Čížek

Mail 

Mgr. Arutjun Kirakosjan

Mail 

Mgr. Ondřej Klípa

Mail 

Mgr. Daniela Kolenovská

Mail 

Mgr. Hana Klamková

Mail 

Mgr. Petr Novák             

Mail 

PhDr. Štěpán Pellar

Mail 

PhDr. Tomáš Vojta

Mail 

Katedra západoevropských studiíVedoucí:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Doc.Ing. Petr Drulák, Ph.D

Mail 

PhDr. Zuzana Kasáková

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka

Mail 

PhDr. Michel Perottino,PhD. 

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

PhDr. Lenka Škrábalová

Mail 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 

Mgr. Eliška Tomalová

Mail 

Mgr. Jan Váška

Mail 

Externí vyučující:

Ing. Štěpánka Zemanová

Mail 

PhDr. Petr Janyška

Mail 

Otomar Krejča, Ph.D.

Mail 

PhDr. Laura Laubeová

Mail 

PhDr. Petra Novotná

Mail 

PhDr. Klára Polednová Ph.D.

Mail 

Benoit Chatard Ph.D.

Mail 

JUDr. Marie Chatardová

Mail 

Prof. Alan Butt-Phillip

Mail 

Prof. Iain McLean

Mail 

Prof. Arséne Verny

Mail 

Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Vladimír Bartovic

Mail 

Mgr. Markéta Brüstlová

Mail 

PhDr. Jan Hauser

Mail  Mail 

Mgr. Daniel Hnízdo

Mail 

Mgr. Tereza Hořejšová

Mail 

Ing. Tereza Svačinová

Mail  Mail 

Mgr. Marie Bydžovská

Mail 

PhDr. Lucie Brožová

Mail 

Mgr. Jan Látal

Mail 

PhDr. Kristýna Hercegová

Mail 

PhDr. Zuzana Kunská

Mail 

PhDr. Traian Urban

Mail 

Mgr. Tomáš Weiss

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:11

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz