Fakulta sociálních věd UK
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1

bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219

bakalářské studium v kombinované formě studia: telefon 222 112 266

magisterské studium: telefon 222 112 265, fax 222 112 247

doktorské studium: telefon 222 112 265, fax 222 112 247IKSŽ odpovídá za realizaci akreditovaných oborů studijního programu 7202 Mediální a komunikační studia, a to za bakalářské studijní obory Marketingová komunikace a public relations, Mediální studia (v kombinované formě studia) a Žurnalistika, dále za magisterský studijní obor Mediální studia (pro absolventy bakalářského oboru Žurnalistika i pro uchazeče z dalších vybraných oborů vysokoškolského studia, kteří dokončili bakalářské nebo magisterské studium), za magisterský studijní obor Žurnalistika (pro uchazeče, kteří neabsolvovali bakalářský cyklus oboru Žurnalistika a jinak splňují podmínky, které vyžaduje magisterský obor mediální studia) a za doktorské studium v oboru Mediální studia. IKSŽ dále garantuje a organizuje rigorózní zkoušky v oboru Mediální studia.         Institut rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti teorie sociální – zvláště veřejné a mediální – komunikace, dějin a současnosti masových médií, provádí analýzy masových médií v konkrétním sociálním prostředí a v mezinárodním srovnání a studuje vývoj vztahů mezi masovými médii a politickým, ekonomickým a kulturním kontextem společnosti a studuje a analyzuje nové trendy v technologii novinářské práce.Institut se skládá ze tří kateder – katedry marketingové komunikace a public relations, katedry mediálních studií a katedry žurnalistiky. Ke katedře mediálních studií je organizačně přičleněno Centrum pro mediální studia UK FSV (CEMES), součástí katedry žurnalistiky je fotolaboratoř, redakční a desktopové pracoviště a rozhlasová a televizní laboratoř.


Ředitel institutu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Zástupce ředitele:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Tajemnice:

PhDr. Ludmila Trunečková

Sekretariát:

Helena Bláhová (katedra mediálních studií)

Mail 

Viktoria Bartoníčková (katedra žurnalistiky)

Mail 

Administrativně-technický pracovník

David Štěpán

Mail 
Katedra mediálních studií

Vedoucí:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jan Cebe

Mail 

Doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Mail 

PhDr. Eliška Jungová, CSc.

Mail 

PhDr. Jakub Končelík

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

Mail 

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

Mail 

Mgr. Vlastimil Nečas

Mail 

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

Mail 

PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

Mail 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

Mail 

Mgr. Lenka Vochocová

Mail 

Mgr. Radim Wolák

Mail 

PhDr. Petr Závozda

Mail 

Externí učitelé:

Doc.PhDr. Miloslav Bednář

Mail 

JUDr. PhDr. Josef Benda, PhD.

Mail 

PhDr. Kateřina Gillarová

Mail 

Mgr. Daniel Köppl

Mail 

PhDr. Milan Kruml

Mail 

JUDr. Veronika Křesťanová, PhD.

Mail 

Mgr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Mail 

PhDr. Todd Nesbitt

Mail 

JUDr. Jiří Pehe

Mail 

Mgr. Jiří Remr

Mail 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Blanka Říchová

Mail 

Petr Sládeček MBA

Mail 

PhDr. Ivana Svobodová, CSc.

Mail 

Doc.PhDr.Karel Šebesta,CSc.

Mail 

Dr. Jaroslav Šonka

Mail 

Ted Turnau, M.A., PhD.

Mail 

PhDr. Pavla Vošahlíková

Mail 

PhDr. Jiří Závozda

Mail 

lnterní doktorandi:

Cechl Pavel

Mail 

Kateřina Kadlecová

Lukáš Kašpar

David Klimeš

Radka Kohutová

Lenka Krutáková

David Lukšů

Mail 

Michal Pospíšil

Mail 

Igor Pruša

Mail 

Soňa Škývarová

Jaroslav Švelch

Mail 

Alice Tejkalová

Mail 

Lenka Vochocová

Katedra žurnalistiky

Vedoucí:

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Jana Čeňková, PhD.

Mail 

Ing. Miloš Čermák

Mail 

PhDr. Alena Lábová

Mail 

Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Mail 

PhDr. Martin Lokšík

Mail 

PhDr. Josef Maršík, CSc.

Mail 

PhDr. Václav Moravec

Mail 

Prof. Mgr. David Jan Novotný

Mail 

Mgr. Jaroslav Slanec

Mail 

Mgr. Radka Škardová

Mail 

PhDr. Milan Šmíd

Mail 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Mail 

Mail 

Mail 

PhDr. Alice Tejkalová

Mail 

PhDr. Ludmila Trunečková

Mail 

Mgr. Robert Záruba

Mail 

Externí učitelé:

Doc. PhDr.Miloslav Bednář

Mail 

Mgr. Oleg Homola

Mail 

JUDr. Helena Chaloupková

Mail 

Mgr. Josef Chuchma

Mail 

PhDr. Jan Jandourek

Mail 

Mgr. Petra Jedličková

Mail 

Mail 

Prof. PhDr. Zdeněk Kirschner

Mail 

Mgr. Alex Röhrich

Mail 

PhDr. Jaromír Slomek

Mail 

Jan Stejskal

Mail 

Mgr. Zdeněk Šámal

Mail 

Mgr. Tomáš Štanzel

Mgr. Milan Vodička

Mail 

Mgr. Jan Lipold

Mail 


Fotolaboratoř

Vedoucí:

PhDr. Alena Lábová

Redakční a DTP pracoviště

Pracovník:

Mgr. Jaroslav Slanec
Rozhlasová a televizní laboratoř

Celetná 20, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefon: 224 491 459


Vedoucí :

Mgr. Jiří Skrčený

Pracovník:

Ing. Jan Pospíšil
Katedra marketingové komunikace a public relations:

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Pavel Dolanský

Mail 

PhDr. Denisa Kollmannová

Mail 

Ing. Ladislav Kopecký

Externí učitelé:

Ing. Ladislav Báča

Mail 

Mgr. Martin Bezouška

Mail 

Doc. Ing. František Drozen, CSc.

Mail 

Mgr. Evžen Hart

Mail 

PhDr. Slavomil Hubálek

Mail 

PhDr. Kateřina Irmanovová

Mgr. MgA. Anna Irmanovová

Mail 

Ing. Vlastimil Jančík

Mail 

Jiří Kryšpín

Mail 

Mgr. Daniel Köppl

Mail 

JUDr. Petr Majerik

Mail 

PhDr. Pavel Maurer

Mail 

PaeDr. Zora Müllerová

Mail 

Mgr. Tomáš Mrkvička

Mail 

Ing. Ondrej Obluk

Mail 

Ing. Milan Postler, Ph.D

Mail 

Jiří Syrovátka

Mail 

PaeDr. Ladislav Špaček

Mail 

Mgr. Petr Uherka

Mail 

JUDr. Filip Winter

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:10

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz