Fakulta sociálních věd UK
Institut ekonomických studií
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 


INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Praha 1, Opletalova ulice č. 26, Telefon: 222 112 330, Fax: 222 112 304


IES odpovídá za bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory studijního programu 6201 Ekonomická teorie se zaměřením na teoretickou (univerzitní) ekonomii a aplikovanou ekonomii (konkrétně na  evropskou  ekonomickou  integraci, hospodářskou politiku, bankovnictví a kapitálové trhy).


Ve vědecké práci se IES zaměřuje na problematiku makroekonomie a mikroekonomie, ekonometrie, institucionální ekonomie, hospodářských dějin, dějin ekonomických teorií, finančních trhů, veřejných financí a transformace ekonomiky k tržnímu uspořádání.


Při IES působí Ekonomický klub (E-klub), sdružení studentů IES a příznivců ekonomické vědy. Jeho cílem je zvyšovat zájem o domácí i světové ekonomické dění, především prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Navíc E-klub funguje jako zprostředkovatel mezi vedením institutu a studenty. Více informací na www.e-klub.org


Ředitel institutu: 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Zástupce:

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Tajemník: 

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Sekretariát:

Ing. Dagmar Schnellerová

Ing. Edita Kiššová


Katedra mikroekonomie a matematických metod

Vedoucí:

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., ČSOB Chair holder

Členové katedry: 

PhDr. Michal Bauer

PhDr. Julie Chytilová

Doc. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Transgas-RWE Chair

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Ing. Ivo Koubek

PhDr. Natálie Reichlová

PhDr. Petr Švarc

Externí členové katedry:

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.

Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Dr.

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D


Katedra makroekonomie a ekonometrie

Vedoucí:

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., Česká spořitelna Corporate Chair

Členové katedry:

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Tomáš Holub, Ph.D.

Roman Horváth, M.A.

Mgr. Eva Ryšavá

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Externí členové katedry:

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

PhDr. Martin Netuka

Ing. Karel Sladký, CSc.

Prof. George J. Staller

Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.


Katedra financí a kapitálových trhů

Vedoucí:

Doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

Členové katedry:

Ing. Zdeněk S. Blaha, M.A.

RNDr. Alex Derviz, CSc.

Ing. Irena Kemény

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

PhDr. Filip Žikeš

Externí členové katedry:

Mgr. Radovan Chalupka

Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

PhDr. Pavel Körner

Ing. Marie Kučerová

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

PhDr. Petr Teplý


Katedra institucionální ekonomie

Vedoucí:

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Členové katedry:

Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Mgr. Roman Pazderník

Externí členové katedry:

PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Kudrna, M.A.

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

PhDr. Tomáš Sedláček

JUDr. Jiří Zoubek


Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Vedoucí:

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D., McKinsey Chair

Členové katedry:

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

PhDr. Martin Gregor, PhD., ČEZ Chair

PhDr. Lenka Gregorová

PhDr. Petr Hedbávný

Doc. Ing. Pavel  Mertlík, CSc.

Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.

RNDr. Miron Tegze, CSc.

Prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

Prof. Ing. Luděk Urban, CSc., Jean Monet Professor

Externí členové katedry:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Ing. Vladislav Flek, CSc.

JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:10

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz