Fakulta sociálních věd UK
Děkanát Fakulty sociálních věd
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Děkanát Fakulty sociálních věd

Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1, telefon: 222 112 111, fax: 224 235 644


Tajemnice:

Ing. Zuzana Beníšková

Sekretariát:

Asistentka děkana:

Hana Krsová

Spisová evidence a archiv:

Eva Toušková


Studijní oddělení:

Vedoucí:

Alena Stará

Pracovníci:

Jana Janušová

Pavlína Jirsová

Ing. Jitka Klimešová

Jiřina Popovová

Pavlína Sochorová

Jana VokatáÚřední hodiny pro bakalářské a magisterské studium


Po

-

13.30 - 16.30

Út

09.00 - 11.00

-

St

-

13.30 - 15.30

Čt

-

-

09.00 - 11.00

-

V průběhu výuky v semestru jsou úřední hodiny každé druhé pondělí pro obory IMS, IPS a ISS v Jinonicích

Oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání:

Pracovníci: Jana Bohuslavová - rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání (studijní pobyty, Univerzita třetího věku – U3V), kombinovaná forma studia

Jarmila Hlaváčková – postgraduální studiumÚřední hodiny pro doktorské studium, rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání (studijní pobyty, U3V)


Po

-

14.00 - 16.30

Út

-

-

St

09.00 - 12.00

13.30 - 15.30

Čt

-

13.30 - 15.30

09.00 - 13.00

-Ekonomické oddělení:

Vedoucí:

Jana Bludská

Finanční referát, hlavní účetní:


Zlata Vodenková

Účtárna:

Věra Adamová

Jana Sahulová

Mzdová účetní:

Ing. Eva Koutská

Práce a mzda:

Miloslava Maršálová

Rozpočet, veřejné zakázky:

Marie Kovaříková

Správa majetku:

Libuše Žáková

Pokladna:

Alena Baštová


Provozně technické oddělení:

Vedoucí:

Hana Hamarová

Pracovníci:

Jiří Kulhánek

Zdeněk Svoboda

Ing. Zdeněk Havelka


Oddělení zahraničních styků:

Vedoucí:

Cyril Šimsa, M.A.

Pracovníci:

Michael Adamec

Mgr. Eva Kazíková

Mgr. Šárka Russo-Krátká

Lukáš Budín


Oddělení vědy:

Vedoucí:

PhDr. Jindřich Kučera

pracovníci:

Mgr. Tomáš Renner


Personální práce:

Jitka Kendíková

PO a BOZP:

Jan Rus

CO:

Ing. Bohumil LasákTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:08

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz