Fakulta sociálních věd UK
Akademický senát Fakulty sociálních věd
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Akademický senát Fakulty sociálních vědPředsednictvo:


Doc. PhDr. Barbora Osvaldová - předseda

PhDr. Petr Just

Mgr. Marta Nachtmannová

Bc. Jakub Jeřábek

Členové AS FSV:

Pedagogická komora:

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Petr Just

Ing. Ivo Koubek

PhDr. Václav Moravec

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mgr. Roman Pazderník

Mgr. Jaroslav Slanec

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LLM.

Studentská komora:

Bc. Ondřej Aust

Bc. Jakub Jeřábek

Michal Kliment

Štěpán Minařík

Mgr. Marta Nachtmannová

Mgr. Vlastimil Nečas

Jan Punčochář

Boril Šopov

Michal Votruba

Mgr. Radim Wolák

Zástupci FSV v Akademickém senátu UK:

Bc. Jakub Jeřábek

PhDr. Petr Just

PhDr. Tomáš Nigrin

PhDr. Ludmila Trunečková

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz