Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Děkan:

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Statutární zástupce děkana:

Mail 

Proděkani:

pro rozvoj

Mail 

pro studijní záležitosti

Mail 

pro vědu a výzkum

Mail 

pro postgraduální studium a další formy vzdělávání

Mail 

pro zahraniční styky

Mail 

pro public relations

Mail 

Tajemnice:

Mail 

Děkanát:

Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1, telefon: 222 112 111, fax: 224 235 644Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz