Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮBakalářský cyklusKabinet jazykové přípravy zajišťuje jeden povinný jazyk, odborně zaměřený.  Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Možnost zapsat si kurz ukončený zkouškou je podmíněna získáním zápočtu, byt´ by tento  zápočet nebyl součástí studijního plánu příslušného studijního oboru a nebyl ohodnocen kredity, nebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.
V akademickém roce 2007/2008 bude KJP poskytovat kurzy v těchto hlavních jazycích: angličtina, němčina,  francouzština, španělština, ruština a italština.
Výuka hlavního povinného jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností  komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rovněž rozdělena do značné míry podle oborů. Na ostatních jazycích jsou vždy spojeni studenti několika oborů v jednom kurzu.
Dále si budou studenti moci v KJP vybrat  jeden další jazyk jako alternativní předmět.  Tyto kurzy jsou obecně zaměřené a na pokročilé úrovni, ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni  do kurzů na základě  testu  požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky.
Tyto kurzy se budou v r. 2007/2008 otevírat na všech  výše uvedených jazycích.  Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.
Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP.


Magisterský cyklus


Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech  během prvního roku studia.
KJP bude jako zkoušky z hlavního jazyka uznávat:


1) jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;


2) jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem.


Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty .
 KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří si zvolí jazyk jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet.


Organizace výuky:

Kurzy povinného jazyka *)


Číslo **)Název předmětuVyučujícíSemestrRozsahUkončeníJLB 001Angličtina pro sociology IŠtěpánkováZS-/3ZJLB 002Angličtina pro sociology IIŠtěpánkováLS-/3ZkJLB 003Angličtina pro ekonomy IPoslušná, StaňkováZS-/3ZJLB 004Angličtina pro ekonomy IIPoslušná, StaňkováLS-/3ZkJLB 005Angličtina pro politology IPanešováZS-/3ZJLB 006Angličtina pro politology IIPanešováLS-/3ZkJLB 007Angličtina pro IMS IKunzováZS-/3ZJLB 008Angličtina pro IMS IIKunzováLS-/3ZkJLB 009Angličtina pro žur. a MK IČervinkováZS-/3ZJLB 010Angličtina pro žur. a MK IIČervinkováLS-/3ZkJLM 011Angličtina pro VSP IŠtěpánkováZS-/3ZJLM 012Angličtina pro VSP IIŠtěpánkováLS-/3ZkJLB 013Němčina pro polit. a IMS IVaněčkováZS-/3ZJLB 014Němčina pro polit. a IMS IIVaněčkováLS-/3ZkJLB 015Němčina pro soc., žur., MK IVotavováZS-/3ZJLB 016Němčina pro soc., žur., MK IIVotavováLS-/3ZkJLB 017Němčina pro ekonomy IVotavováZS-/3ZJLB 018Němčina pro ekonomy IIVotavováLS-/3ZkJLB 019Francouzština pro pol., IMS ILinhartZS-/3ZJLB 020Francouzština pro pol., IMS IILinhartLS-/3ZkJLB 021Francouzština pro soc., ek., žur., MK ILinhartZS-/3ZJLB 022Francouzština pro soc., ek., žur., MK IILinhartLS-/3ZkJLB 023Italština pro pol., IMS IBahníkováZS-/3ZJLB 024Italština pro pol., IMS IIBahníkováLS-/3ZkJLB 025Italština pro soc., ek., žur., MK IBahníkováZS-/3ZJLB 026Italština pro soc., ek., žur., MK IIBahníkováLS-/3ZkJLB 027Ruština odborná I - vyššíMistrováZS-/3ZJLB 028Ruština odborná II - vyššíMistrováLS-/3ZkJLB 029Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK  IMlýnkováZS-/3ZJLB 030Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK  IIMlýnkováLS-/3Zk*) Tyto kurzy mohou využívat i studenti, kteří si vyberou  jazyk jako alternativní, odpovídají-li jejich jazykové znalosti úrovni odborného kurzu.

**) Jeden kód  označuje několik paralelních kurzů.Alternativní kurzy (obecné i specializované)


Číslo **)Název předmětuVyučujícíSemestrRozsahUkončeníJLB 031Angličtina IPoslušnáZS-/3ZJLB 032Angličtina IIPoslušnáLS-/3KZJLB 033Němčina IKřenkováZS-/3ZJLB 034Němčina IIKřenkováLS-/3KZJLB 035Francouzština IBosákováZS-/3ZJLB 036Francouzština IIBosákováLS-/3KZJLB 037Italština IBahníkováZS-/3ZJLB 038Italština IIBahníkováLS-/3KZJLB 039Ruština odborná I - nižšíMistrováZS-/3ZJLB 040Ruština odborná II - nižšíMistrováLS-/3KZJLB 041Španělština IMlýnkováZS-/3ZJLB 042Španělština IIMlýnkováLS-/3KZ
**) Jeden kód  označuje několik paralelních kurzů.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz