Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Evropská studia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 6702T: Evropská studia


Úkolem oboru je sledovat evropský integrační proces v jeho mnohotvárnosti. Nabízené kurzy jsou zaměřené na historický vývoj evropské integrace, její politické a ekonomické aspekty, institucionální a právní systém EU, vybrané klíčové politiky EU, její aktuální problémy a postavení České republiky v integračním procesu. Součástí studia je uvedení do problematiky teoretického uchopování evropské integrace.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


V rámci oboru Evropská studia nabízí katedra zevropských studií tři neformální specializační programy: Francouzskou specializaci, Britskou specializaci a specializaci EUROPAEUM. V případně Francouzské/Britské specializace je možno po splnění stanoveného počtu kreditů z nabídky přednášek a seminářů stálých i hostujících vyučujících, zaměřených na moderní dějiny Francie/Velké Británie, sociálně-politické reálie a pohled dané země na evropskou integraci, získat certifikát o absolvování příslušné specializace.


Specializace EUROPAEUM (Václav Havel Programme) probíhá ve spolupráci s Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universiteit Leiden a Oxford University, v současné době k programu přistupují i univerzity v Barceloně a Krakově. Její součástí je semestrální studijní pobyt na partnerské univerzitě v Paříži nebo Leidenu a účast na jarní škole v Oxfordu.


Zájem o příslušnou specializaci se neuvádí na přihlášce k přijímacímu řízení. Pro bližší informace viz ExternĂ­ odkaz webové stránky katedry evropských studií.Garantem oboru je Prof. JUDr. PhDr. Ivo ŠLOSARČÍK, LL.M., Ph.D.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty:

75 kreditů

Povinně volitelné předměty:

minimálně 33 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ019) Dějiny evropské integrace

  3. (JSZ591) Aktuální ekonomické, politické, sociální a právní problémy v evropské integraci, aktuální problémy postavení ČR v EU

  4. (JSZ575) Otázka z jiného oboru než je obor diplomové práce: ekonomie, právo, politologie, mezinárodní vztahy, sociologie, mezinárodní teritoriální studia, masová komunikacePovinné předměty: (J#001915)

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMMZ150

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and Their Application

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Z

6

JMMZ152

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ154

ExternĂ­ odkaz EU Policies

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMMZ188

ExternĂ­ odkaz European Union in International Relations

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

2/2

Zk

9

JMM142

ExternĂ­ odkaz Historické a kulturní předpoklady evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

KZ

5

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM259

ExternĂ­ odkaz Instituce EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JMM290

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM291

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM292

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM580

ExternĂ­ odkaz Evropa států a regionů

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMM581

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář pro ES

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

0/2

KZ

4

JMM584

ExternĂ­ odkaz Velké debaty evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

0/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 75


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ150

Theories of European Integration and Their ApplicationJMM548

JMM548

JMMZ152

European Economic IntegrationJMM322

JMM322

JMMZ154

EU PoliciesJMM582

JMM582

JMMZ188

European Union in International RelationsJMM588

JMM586 JMM588 JMMZ147

JMM251

Právní rámec evropské integrace
JMM385

JMM291

Diplomový seminář II.

JMM290
JMM292

Diplomový seminář III.

JMM291
JMM584

Velké debaty evropské integraceJMM525

JMM525Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#009315, J#002015Povinně volitelné předměty J#009315 - jazyky pro magisterské obory IMS:

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

3

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Gloverová

ZS

0/3

Z

3

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová

LS

0/3

KZ

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

3

JMM512

ExternĂ­ odkaz Jazykové znalosti

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/3

Z

2

Minimální počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky, z toho první s ukončením ZK a druhý s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB031

Angličtina I
J#LM30 J#LM31

JLB032

Angličtina II

JLB031
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041


V průběhu prvního, nejpozději druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit projekt diplomové práce. Teprve po předložení tohoto projektu se mohou zapsat do prvního semestru diplomového semináře.Povinně volitelné předměty J#002015:

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ092

ExternĂ­ odkaz British Liberalism

ExternĂ­ odkaz Butt-Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ174

ExternĂ­ odkaz British Perspectives on EU economic policies: from a single market to a single currency

ExternĂ­ odkaz Butt-Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ217

ExternĂ­ odkaz Current Debates in British Politics and on the Constitution

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ227

ExternĂ­ odkaz Femmes et pouvoir

ExternĂ­ odkaz Dulong ExternĂ­ odkaz Leveque ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ228

ExternĂ­ odkaz Current Issues in UK-EU Relations

ExternĂ­ odkaz Butt-Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ230

ExternĂ­ odkaz Geography of Politics

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JMMZ231

ExternĂ­ odkaz EU Foreign Policy and the Role of the European External Action Service (EEAS)

ExternĂ­ odkaz Kordová

LS

1/1

Zk

6

JMMZ236

ExternĂ­ odkaz The UK and the world after a surprising election

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ256

ExternĂ­ odkaz France in EU Institutions

ExternĂ­ odkaz Neumayer ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

1/1

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM135

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Francie

ExternĂ­ odkaz Tomalová ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

Zk

6

JMM136

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

1/1

Zk

6

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM247

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

1/1

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

Zk

5

JMM373

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

0/2

KZ

4

JMM375

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JMM383

ExternĂ­ odkaz Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

KZ

4

JMM403

ExternĂ­ odkaz Politicko-ekonomický vývoj moderního Španělska

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

KZ

4

JMM408

ExternĂ­ odkaz Séminaire d´actualités

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

0/2

Z

3

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Čížek ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

5

JMM530

ExternĂ­ odkaz European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM534

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM536

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova - společná politika EU

ExternĂ­ odkaz Svačinová

LS

1/1

KZ

4

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM544

ExternĂ­ odkaz Moderní francouzská kultura

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

KZ

4

JMM583

ExternĂ­ odkaz Evropská energetická politika a energetická bezpečnost EU

ExternĂ­ odkaz Fischer

ZS

1/1

KZ

4

JMM585

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JMM589

ExternĂ­ odkaz Veřejná diplomacie Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

0/2

KZ

4

JMM590

ExternĂ­ odkaz EU in its Southeastern Neighbourhood: Policies and Expectations

ExternĂ­ odkaz Najšlová

LS

1/1

Zk

6

JMM607

ExternĂ­ odkaz Stáž pro studenty ES

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM608

ExternĂ­ odkaz Internship Report - ES

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM613

ExternĂ­ odkaz Politický systém Francie

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM614

ExternĂ­ odkaz Úvod do aplikovaných kvantitativních metod

ExternĂ­ odkaz Hendrych

LS

1/1

Zk

6

JMM615

ExternĂ­ odkaz Democracy Promotion: history, theories, practice

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

KZ

4

JMM616

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politiky zemí západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Tomalová ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMM663

ExternĂ­ odkaz Europe in the french mind: a historical–civilizational point of view

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM664

ExternĂ­ odkaz Migration and mobility: comparative issues in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JMM665

ExternĂ­ odkaz Scandinavian Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Braun

LS

1/1

Zk

6

JMM670

ExternĂ­ odkaz Kultura vzpomínání v západoevropských zemích po druhé světové válce

ExternĂ­ odkaz Mikulová

ZS

1/1

KZ

4

JMM671

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

0/2

Zk

6

JMM672

ExternĂ­ odkaz Comparative Capitalisms of Western Europe

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMM717

ExternĂ­ odkaz Politické režimy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

4

JMM742

ExternĂ­ odkaz Transnational history: objects, concepts and methods

ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS

1/1

Zk

6

JMM743

ExternĂ­ odkaz European Integration Sphere the French, British and Italian Perspectives

ExternĂ­ odkaz Tomalová ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

2/0

Zk

6

JMM744

ExternĂ­ odkaz #Humansonthemove: a workshop on current aspects of migration in Europe

ExternĂ­ odkaz Najšlová ExternĂ­ odkaz Tallis

ZS

0/2

Zk

6

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

6

JPM113

ExternĂ­ odkaz Geography and Politics in Europe

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/1

Zk

5

JPM432

ExternĂ­ odkaz European Public Space: Interest Representation and Public Debate, ES

ExternĂ­ odkaz Knutelská

ZS

1/1

Zk

6

JPM527

ExternĂ­ odkaz Political Parties in the EU System, ES

ExternĂ­ odkaz Hokovský

ZS

1/1

Zk

6

JPM572

ExternĂ­ odkaz Česká evropská politika, ES

ExternĂ­ odkaz Knutelská

LS

0/2

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

Minimální počet kreditů: 27


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM135

Sociálně politický vývoj FrancieJMM613

JMM613

JMM247

Sociálně politický vývoj SkandinávieJMM665

JMM665

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JMM607

Stáž pro studenty ES
JMM608 JMM609 JMM610 JMMZ179

JMM608

Internship Report - ES
JMM607 JMM609 JMM610 JMMZ179

JMM613

Politický systém FrancieJMM135

JMM135

JMM614

Úvod do aplikovaných kvantitativních metodJMM543

JMM543

JMM665

Scandinavian Politics and SocietyJMM247

JMM247

JPM011

Decentral.a federalismus v zemích záp.EvropyJPM343


JPM113

Geography and Politics in Europe
JPM324Kód plánu:

J15ES750Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

15.listopad 2017 14:00

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 14.03 2018 15:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz