Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterské
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterské

Garantem oboru je doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.


Studijní obor poskytuje přehled v základních tématech a problémech mezinárodních vztahů, přičemž se podrobněji zaměřuje na studium mezinárodní spolupráce a institucí v jejich širším pojetí. V první rovině obor zahnuje především předměty zabývající se teoriemi a metodologií mezinárodních vztahů, mezinárodními ekonomickými vztahy a mezinárodní bezpečností. Ve druhé rovině poskytuje hlubší základy v oblastech globálních institucí, mezinárodního práva a evropské integrace. V oblasti evropské integrace obor navíc umožňuje užší specializaci na evropská studia [ES]*.


Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách. Studenti magisterského cyklu mají dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty 

59 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně 49 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0116, J#011715, J#0118, J#0119, J#0012015, J#003214, J#0056Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce *)


2) Ústní zkouška:


a) (JSZ029) Mezinárodní vztahy (1 otázka)

b) (JSZ031) Evropská studia (1 otázka)

c) (JSZ597) Mezinárodní organizace, (JSZ038) Mezinárodní právo nebo (JSZ037) Mezinárodní ekonomické vztahy (student si volí v přihlášce ke SZZ, 1 otázka)


*) Student specializace evropských studií vypracuje diplomovou práci z evropské problematiky, absolvuje alespoň 7 předmětů označených ES, z toho alespoň 4 Zk.Povinné předměty J#017215

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

3

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations MV (TIR)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Ditrych

ZS

2/0

Zk

7

JPM045

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

ZS

2/1

Zk

9

JPM052

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

7

JPM628

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Quantitative Methods

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM629

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Qualitative Methods

ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

JPM665

ExternĂ­ odkaz EU - Evolution of the Community [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

2/0

Zk

7

JPM666

ExternĂ­ odkaz Armed Conflicts and International Security (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7

JPM667

ExternĂ­ odkaz International Organization (IO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

Celkový počet kreditů: 59


Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0116

JPM666 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #011715

JPM665 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0118

JPM667 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0119

JPM052 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #012015


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JPM043

Theories of International Relations MV (TIR)


ExternĂ­ odkaz J#0116951

JPM679

JPM679

JPM045

Mezinárodní právoJPM413


JPM052

Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV)


ExternĂ­ odkaz J#0012099JPM628

Researching International Politics: Quantitative MethodsJPM285 JPM303

JPM285 JPM303

JPM629

Researching International Politics: Qualitative MethodsJPM012 JPM013


JPM665

EU - Evolution of the Community [ES] (EU)


ExternĂ­ odkaz J#011899

JPM050

JPM050

JPM666

Armed Conflicts and International Security (ACIS)


ExternĂ­ odkaz J#0117952

JPM301


JPM667

International Organization (IO)


ExternĂ­ odkaz J#0119

JPM046

JPM046Povinně volitelné předměty J#0116 (Theories of International Relations)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM408

ExternĂ­ odkaz War Studies (TIR)

ExternĂ­ odkaz Hays II

ZS

0/1

KZ

4

JPM430

ExternĂ­ odkaz Marxism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/1

KZ

4

JPM542

ExternĂ­ odkaz Rationalism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM623

ExternĂ­ odkaz Thinking about War (TIR)

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0116


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM408

War Studies (TIR)
JPM287

JPM542

Rationalism in International Relations (TIR)JPM406
Povinně volitelné předměty J#011715 (Armed Conflicts and International Security)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM402

ExternĂ­ odkaz United Nations Peacekeeping (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

0/1

KZ

4

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global terrorism (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM563

ExternĂ­ odkaz Common Security and Defence Policy: Concepts and Practice (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM564

ExternĂ­ odkaz Euroatlantic Community in Action: NATO Operations after Cold War (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM631

ExternĂ­ odkaz Psychological and Social Aspects of Armed Conflicts (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Oberpfalzerová

ZS

0/1

KZ

4

JPM668

ExternĂ­ odkaz Contemporary Approaches in Critical Security Studies (ACIS)

ExternĂ­ odkaz Daniel ExternĂ­ odkaz Rychnovská ExternĂ­ odkaz Záhora

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM666 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #011714


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM563

Common Security and Defence Policy: Concepts and Practice (ACIS)JPM417

JPM417

JPM668

Contemporary Approaches in Critical Security Studies (ACIS)
JPM569Povinně volitelné předměty J#0118 (EU - Evolution of the Community)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM409

ExternĂ­ odkaz EU Institutions and Decision-making [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/1

KZ

4

JPM410

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and their Application [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM411

ExternĂ­ odkaz Ekonomická integrace [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/1

KZ

4

JPM433

ExternĂ­ odkaz Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Knutelská

LS

0/1

KZ

4

JPM646

ExternĂ­ odkaz Member States and EU Policy-Making [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM665 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0118


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM410

Theories of European Integration and their Application [ES] (EU)
JPM183

JPM411

Ekonomická integrace [ES] (EU)
JPM069Povinně volitelné předměty J#0119 (International Organization)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM428

ExternĂ­ odkaz International Institutions - Governing Global Economy (IO)

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM543

ExternĂ­ odkaz International Institutions: Design and Performance (IO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM606

ExternĂ­ odkaz Global Governance (IO)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM667 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0119


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM543

International Institutions: Design and Performance (IO)JPM416
Povinně volitelné předměty J#0012015 (Mezinárodní ekonomické vztahy)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JPM414

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy seminář (MEV)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

0/1

KZ

4

JPM637

ExternĂ­ odkaz Velmoci v mezinárodních vztazích (MEV)

ExternĂ­ odkaz Božek

ZS

0/1

KZ

4

JPM669

ExternĂ­ odkaz Political Economy of Rising Powers (MEV)

ExternĂ­ odkaz Stephen ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM052 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #00120


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#003215:

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS/LS

0/3

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

3

JMMZ254

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

6

JMM584

ExternĂ­ odkaz Velké debaty evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

0/2

Zk

6

JPB921

ExternĂ­ odkaz The Rise of Modern China

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/0

Zk

6

JPM088

ExternĂ­ odkaz Úloha státu v hospodářství

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM099

ExternĂ­ odkaz Baltic regional cooperation and Russia

ExternĂ­ odkaz Zájedová

ZS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM130

ExternĂ­ odkaz Rozvojové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady, ES

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of Great Powers: Russia

ExternĂ­ odkaz Baštář Leichtová

ZS

1/1

Zk

6

JPM203

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa am Beispiel der Osterweiterung, ES

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPM260

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy britské zahraniční politiky v 19. a 20. století, ES

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JPM432

ExternĂ­ odkaz European Public Space: Interest Representation and Public Debate, ES

ExternĂ­ odkaz Knutelská

ZS

1/1

Zk

6

JPM526

ExternĂ­ odkaz Justice and Reconciliation in Post-Conflict Societies

ExternĂ­ odkaz Werkman

ZS

0/2

Zk

6

JPM527

ExternĂ­ odkaz Political Parties in the EU System, ES

ExternĂ­ odkaz Hokovský

ZS

1/1

Zk

6

JPM529

ExternĂ­ odkaz Teória a prax diplomacie

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

ZS

2/0

Zk

4

JPM534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Development Studies

ExternĂ­ odkaz Horký-Hlucháň

ZS

1/1

Zk

6

JPM572

ExternĂ­ odkaz Česká evropská politika, ES

ExternĂ­ odkaz Knutelská

LS

0/2

Zk

6

JPM585

ExternĂ­ odkaz Česká zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Knutelská

ZS

1/1

Zk

6

JPM586

ExternĂ­ odkaz NGOs in International Relations

ExternĂ­ odkaz Knutelská

ZS

1/1

Zk

6

JPM589

ExternĂ­ odkaz Applied Political Game Theory

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

1/1

Zk

6

JPM607

ExternĂ­ odkaz International Negotiations

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

0/1

KZ

4

JPM608

ExternĂ­ odkaz Religion and World Politics

ExternĂ­ odkaz Kratochvíl

ZS

1/1

Zk

4

JPM634

ExternĂ­ odkaz Crisis Games

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/2

Zk

6

JPM644

ExternĂ­ odkaz Contemporary International Relations in East Asia

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM645

ExternĂ­ odkaz Foreign Policy of the European Union: the Southern and Eastern Dimension [ES]

ExternĂ­ odkaz Bocianová

LS

2/0

Zk

6

JPM657

ExternĂ­ odkaz Territorial Violent Non-State Actors within the International System

ExternĂ­ odkaz Ludvík

LS

0/1

Zk

4

JPM670

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž A

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

6

JPM671

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž B

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

4

JPM675

ExternĂ­ odkaz International Law

ExternĂ­ odkaz Lipovský

LS

2/1

Zk

9

JPM676

ExternĂ­ odkaz Frozen Conflicts in the post-Soviet Space

ExternĂ­ odkaz Buzalka

ZS

1/1

Zk

6

JPM677

ExternĂ­ odkaz Komparace ekonomik střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

1/1

Zk

5

JPM678

ExternĂ­ odkaz EU Democracy, Elections, and Opinions

ExternĂ­ odkaz Giurcanu

ZS

1/1

Zk

5

JPM680

ExternĂ­ odkaz Research methods in critical security studies

ExternĂ­ odkaz Rychnovská ExternĂ­ odkaz Daniel ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

0/1

KZ

4

JPM681

ExternĂ­ odkaz Applied Political Research: Intermediate Statistics

ExternĂ­ odkaz Giurcanu

LS

1/1

Zk

6

JPM691

ExternĂ­ odkaz Interpreting International Politics and Security: Concepts and Methods

ExternĂ­ odkaz Daniel ExternĂ­ odkaz Rychnovská ExternĂ­ odkaz Záhora

ZS

0/2

Zk

6

JPM692

ExternĂ­ odkaz Internal Security of the EU [ES]

ExternĂ­ odkaz Hokovský

ZS

2/0

Zk

6

JPM697

ExternĂ­ odkaz Asia Security

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM719

ExternĂ­ odkaz Diplomacy of the European Union

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

ZS

2/0

Zk

6

JPM720

ExternĂ­ odkaz German European Policy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JPM721

ExternĂ­ odkaz Komparace ekonomik zemí EU

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM722

ExternĂ­ odkaz Global Order and its Discontents

ExternĂ­ odkaz Ditrych

LS

2/0

Zk

6

JPM726

ExternĂ­ odkaz Globální problémy světové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM727

ExternĂ­ odkaz Orchestration in Global Governance

ExternĂ­ odkaz Abbott ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

0/1

KZ

4

JPM904

ExternĂ­ odkaz Internet-Based Research

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/1

Z

4

JPM908

ExternĂ­ odkaz Natural Resources and Armed Conflicts under International Law

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/0

KZ

4

JPM912

ExternĂ­ odkaz Security and space: Geographical perspectives on the entangled

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Z

4

JPM914

ExternĂ­ odkaz Securing the Anthropocene

ExternĂ­ odkaz Hynek

LS

2/0

Zk

4

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JPM916

ExternĂ­ odkaz Ethnic Militia in Civil Wars

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

4

JPM920

ExternĂ­ odkaz Strategic Thinking, National Security Studies, Middle East

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

Minimální počet kreditů : 26


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: Studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do seznamu povinně volitelných předmětů).


Uznání předmětů ze zahraničních studijních pobytů: Studentovi mohou být se souhlasem garanta oboru uznány předměty absolvované na zahraničním studijním pobytu do skupiny povinně volitelných kurzů J#003215.


Poznámka: Nabídka povinně volitelných předmětů může být v průběhu ak. roku ještě doplňována, sledujte informace na webu KMV.


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM185

Evropská integrace - teorie a příklady, ESJMM548


JPM529

Teória a prax diplomacieJPB250

JPB250

JPM675

International Law
JPM548Povinně volitelné předměty J#005615 (Jazykové předměty)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JPM683

ExternĂ­ odkaz Jiná jazyková znalost I

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/3

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Student musí získat Zk nebo KZ minimálně z jednoho z některých uvedených předmětů. V případě, že student nezíská Zk nebo KZ z jednoho z uvedených předmětů, mohou mu být garantem oboru na základě předchozího absolvování vysokoškolského studijního oboru v cizím jazyce uznány kredity za "Jinou jazykovou znalost" (za cizí jazyk není považována slovenština).

Jazykové kurzy označené II se konají v LS a mají vždy prerekvizitu (označení I, kód pak o číslo nižší, konají se v ZS). Pro zapsání do těchto kurzů je třeba buď si zapsat i příslušnou prerekvizitu, nebo požádat proděkana pro studium o prominutí prerekvizity. Kredity získané za prerekvizitu mohou být započteny jen v kategorii volitelných předmětů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB048

Ruština obecná II

JLB047


Kód plánu:

J15MV733Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

4.únor 2018 14:18

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 22.03 2018 17:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz